22.06.2020

Annamari Arrakoski-Engardt nimitetty John Nurmisen Säätiön toimitusjohtajaksi

John Nurmisen Säätiön asiamies, FT Annamari Arrakoski-Engardt (synt. 1969) on nimitetty John Nurmisen Säätiön toimitusjohtajaksi 1.6.2020 alkaen. Arrakoski-Engardt on toiminut säätiön asiamiehenä vuodesta 2014 lähtien. Ennen tätä hän toimi kustannus- ja media-alalla, viimeksi Akateemisen kirjakaupan johtajana vuosina 2010 – 2013.

Säätiön perustaja ja hallituksen puheenjohtaja, merenkulkuneuvos Juha Nurminen kiittää: ”Annamari Arrakoski-Engardt on luotsannut säätiön joukkuetta taitavasti, energisesti ja systemaattisesti kohti kasvua. Hänen aikanaan säätiön toiminta on laajentunut merkittävästi, hallinto ja varainhankinta ammattimaistuneet, ja lisäksi olemme tehneet merkittäviä uusia avauksia niin merensuojelun kuin merikulttuurinkin alalla. Annamari on tinkimättä toteuttanut tehtäväämme säätiön toimintaperiaatteiden mukaan, johtotähtenä tehokkuus, mitattavat tulokset ja vaikuttavuus.”

”On ollut suuri ilo olla mukana ideoimassa ja toteuttamassa todella merkittäviä uusia avauksia suomalaiselle kulttuurikentälle. On hienoa johtaa organisaatiota, joka on ratkaisevalla tavalla ollut mukana toteuttamassa mertensuojelun maailmanennätystä Itämerellä”, Arrakoski-Engardt kertoo.

Tällä hetkellä John Nurmisen Säätiö selvittää uusia keinoja Itämeren sisäisen kuormituksen vähentämiseen samalla kun se leikkaa peltojen ravinnekuormitusta kipsikäsittelyllä ja johtaa kansainvälistä hanketta, jossa kipsikäsittely viedään koko Itämeren alueelle. Lisäksi säätiö pureutuu lannoitteiden merikuljetusten ravinnepäästöihin ja tasapainottaa lantafosforin ylijäämää Suomessa; vähentää biokaasuntuotannon ravinnepäästöjä sekä kaupallistaa hoitokalastusta Suomessa, Ruotsissa ja Ahvenanmaalla.

”Vaikuttavuus on tavoitteena todella motivoiva ja vaatii toiminnan jatkuvaa kehittämistä, mihin olemmekin John Nurmisen Säätiössä panostaneet. Kaikissa projekteissamme myös yhteistyön ja kumppanuuksien merkitys on suuri. Toukokuussa yhdessä Museoliiton kanssa julkaisemamme Digimuseo.fi -palvelu on hyvä esimerkki siitä, miten suuria läpimurtoja yhteistyöllä ja ketteryydellä voidaan saada aikaan”, Arrakoski-Engardt summaa.

Annamari Arrakoski-Engardt toimi vuosina 2012 – 2019 säätiön merikulttuuri-neuvonantajaryhmän puheenjohtajana. Merikulttuurin saralla kehitettiin tänä aikana yhteistyössä merimuseoiden kanssa merellinen lokistories.fi -verkkopalvelu. Yhteistyön jatkumona säätiö perusti Museoliiton kanssa yhteiskunnallisen yrityksen, jonka ensimmäinen palvelu Digimuseo.fi lanseerattiin tänä kesänä.

Ennen siirtymistään säätiön palvelukseen, Annamari Arrakoski-Engardt toimi Akateemisen kirjakaupan johtajana vuosina 2010 – 2013 ja oli John Nurmisen Säätiön hallituksen jäsen vuosina 2012 – 2013. Tätä ennen hän toimi kustannusjohtajana kustannusosakeyhtiö Tammi Oy:ssä
(2002 – 2009) sekä saksalaisissa mediakonserneissa (1998–2002). Arrakoski-Engardt suoritti ensimmäisen korkeakoulututkintonsa (FM) Bielefeldin yliopistossa Saksassa vuonna 1995 ja toisen korkeakoulututkintonsa (FL) Turun yliopistossa vuonna 1997. Hän väitteli tohtoriksi Turun yliopistossa vuonna 2018, alana yleinen kirjallisuustiede. Arrakoski-Engardt toimii hallituksen puheenjohtajana Suomen Kirjakauppasäätiössä, Suomen Kirjainstituutin säätiössä ja Aue-Säätiössä.

John Nurmisen Säätiö – Itämeren suojelua ja kulttuuritekoja
Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö on palkittu tiedon välittäjä ja merellisen kulttuurisisällön tuottaja. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla. Työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus. www.johnnurmisensaatio.fi

Lisätietoja:

FT Annamari Arrakoski-Engardt
Toimitusjohtaja, John Nurmisen Säätiö
p. 0400 477 878
annamari.arrakoski-engardt@jnfoundation.fi
Twitter @AArrakoski

 Tuula Putkinen
Viestintäjohtaja, John Nurmisen Säätiö
puh. 0400 907 809
tuula.putkinen@jnfoundation.fi

Lue myös Annamari Arrakoski-Engardtin blogikirjoitus, jossa hän tarkastelee John Nurmisen Säätiön kulunutta vuotta ja katsoo tulevaisuuteen.

Aiheeseen liittyvää