30.08.2019

Data-analytiikasta vipuvartta Itämeren suojelutyöhön

Kesän ajan ohjelmistoyritys Vincitin datatiimi työskenteli John Nurmisen Säätiön apuna Itämerijalanjälki-kampanjan analysoinnissa. Vaikuttava Itämeren suojelutyö ja tärkeän merikulttuurin vaaliminen motivoivat Vincitin Datameri-tiimiläisiä.

Data-analytiikkaa säätiön työn tueksi

Itämeren suojelu on suuri kokonaisuus, johon mahtuu monenlaisia toimijoita ja osaamista. Ohjelmistoyritys Vincitille luonteva tapa lähestyä Itämeren suojelutyötä oli tarjota analytiikkaosaamista John Nurmisen Säätiön käyttöön.

”Data-analytiikka voi parhaimmillaan tuoda näkyväksi asioita ja ilmiöitä, joita muuten ei välttämättä huomattaisi ollenkaan. Kun dataa ymmärretään paremmin, on saatavilla parempaa tietoa, jolloin osataan myös tehdä parempia päätöksiä”, kuvailee data-analyytikko Hissu Hyvärinen Vincitiltä.

Yhdessä John Nurmisen Säätiön kanssa Vincitin tiimi tarkasteli kesäkampanjan toimivuutta data-analytiikan keinoin. Projektissa tiimi yhdisteli erilaisia datalähteitä aina verkkosivukävijätiedoista uimarantojen sinilevätilanteeseen, ja näitä analysoimalla keräsi säätiölle päätöksentekoa helpottavaa tärkeää tietoa. Sen avulla viestinnän resursseja voidaan jatkossa kohdentaa vielä tarkemmin sinne, missä niillä on suurin vaikutus.

Itämeren hyväksi työskenteleminen motivoi

Datameri-tiimin mukaan omasta työstä on helppo löytää mielekkyys ja merkityksellisyys, kun oma tekeminen välillisesti liittyy ympäristönsuojeluun. Ympäristö kun on sellainen osa-alue, että jos sen ongelmia ei saada hoidettua kuntoon, kaikista muista ongelmista tulee merkityksettömiä.

Itämeri on myös lähellä Datameri-tiimiläisten sydämiä omien kokemusten kautta. Kesälomareissut Ahvenanmaalle sekä mökkeily Pohjanlahdella ovat jääneet unohtumattomina muistoina mieleen. Projektissa Vincitin tiimiä innostivat erityisesti säätiön konkreettinen ja vaikuttava Itämeren suojelutyö sekä hyödyt, joita asiakas saavutti tehdyn työn ansiosta. 

“Oli kiinnostavaa nähdä, miten data-analytiikkaosaamista voidaan hyödyntää ympäristön hyväksi. Ja halusimme viettää kesän sellaisen tekemisen parissa, mikä tuntuisi merkitykselliseltä ja tärkeältä muillekin kuin itsellemme”, tiimiläiset summavat.

Yhdessä kohti parempaa huomista

Vincit haluaa uuden strategiansa mukaan olla rakentamassa maailmaa, jossa huominen ei pelota. Se oli yksi syy lähteä yhteistyöhön menestyksekästä Itämeren suojelutyötä tekevän John Nurmisen Säätiön kanssa.

“Datameri-tiimin työ oli arvokas lisä säätiön Itämeri-työlle. Projekti auttoi löytämään uusia tapoja hyödyntää käytettävissä olevaa dataa sekä kannusti tarkastelemaan nykyistä toimintaamme analyyttisestä vinkkelistä. Datan myötä voimme toteuttaa entistä tehokkaammin työtämme”,  John Nurmisen Säätiön viestintäjohtaja Tuula Putkinen kiittelee, 

Itämeren suojelutyö vaatii vielä paljon, ja yksittäinen Datameri-projekti oli niin sanotusti pisara meressä. Mutta Vincitillä ja John Nurmisen Säätiössä uskotaan, että juuri pisara pisaralta voimme parantaa Itämeren tilaa hyödyntämällä erilaisia keinoja. Data-analytiikkaa on nyt sovellettu – mitä seuraavaksi?

Tekstin on kirjoittanut Datameri-tiimin viestintävastaava Anni Paavilainen.

Aiheeseen liittyvää