06.06.2012

EuroChem ja John Nurmisen Säätiö jatkavat yhteistyötä Itämeren fosforikuormituksen vähentämiseksi

EuroChem on käynnistänyt konkreettiset toimet Fosforit-tehtaan lähialueen fosforipitoisten pintavesien keräämiseksi ja puhdistamiseksi.

EuroChem käynnisti tutkimukset fosforipitoisten vesien mahdollisten lähteiden ja valumareittien selvittämiseksi tammikuussa 2012 sen jälkeen, kun mediassa oli kerrottu laajasti Laukaanjoen kohonneista fosforipitoisuuksista.

EuroChemin arvion mukaan fosforipitoisuuden ajoittaiset kohoamiset liittyvät pintavesien tason nousuun tulvien aikana.

”Toteutettujen toimenpiteiden jälkeen olemme vakuuttuneita siitä, että tehtaan lähialueelta tulevat fosforipitoiset pintavedet pääsevät Laukaanjokeen vasta puhdistuksen jälkeen. Tämä saatiin aikaan rakentamalla laskuojia, patoja, sulkuja, pumppaamo sekä kerättyjen vesien puhdistusjärjestelmä. Johdamme pintavalumavedet puhdistuslaitokseen, jossa saostamme fosforin. Sieltä vesi ohjataan laitoksen puhdistamoon ja vasta lisäpuhdistuksen jälkeen Laukaanjokeen”, kertoo Fosforit-tehtaan johtaja Vladimir Erlykov.

Neljän riippumattoman näytteenottokierroksen mukaan Laukaanjoessa ei ole enää kohonneita fosforipitoisuuksia. Tämä kertoo toteutettujen toimien tehokkuudesta.*

EuroChem ja John Nurmisen Säätiö ovat tehneet yhteistyötä tammikuusta 2012 lähtien löytääkseen keinoja Itämereen Laukaanjoen kautta päätyvän fosforikuormituksen vähentämiseksi. John Nurmisen Säätiön edustajat ovat myös vierailleet Fosforit-tehtaalla toukokuussa 2012. EuroChemin ja John Nurmisen Säätiön tänään allekirjoittaman aiesopimuksen mukaan osapuolet valitsevat yhdessä riippumattoman eurooppalaisen asiantuntijajärjestön, joka arvioi ja seuraa nykyisen pintavesien keräys- ja puhdistusjärjestelmän toimivuutta ja tehokkuutta.

Suomen ympäristöministeri Ville Niinistö toteaa: ”Tähän mennessä saavutetut edistysaskeleet fosforivalumien estämiseksi ovat rohkaisevia. On hienoa, että on olemassa vahva yhteinen tahtotila Itämeren fosforikuormituksen pysyväksi vähentämiseksi”.
Lisätietoja:
Vladimir Torin
Viestintäpäällikkö
EuroChem
puh: +7-985-760 1124
sähköposti: vladimir.torin@eurochem.ru
www.eurochem.fi

Marjukka Porvari
Puhdas meri -hankkeista vastaava johtaja
John Nurmisen Säätiö
puh: +358-41-549 1535
sähköposti: marjukka.porvari@jnfoundation.fi

Tuula Putkinen
Viestintäpäällikkö
John Nurmisen Säätiö
puh. 0400-907 809
sähköposti: tuula.putkinen@jnfoundation.fi

 

*HELCOMin BALTHAZAR-projektin puitteissa marraskuussa 2011 Laukaanjoesta otetut näytteet paljastivat merkittävän Itämerta kuormittavan fosforilähteen.
HELCOM julkisti Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja venäläisten viranomaisten (Hydromet) seurantatutkimusten tulokset toukokuun 8. päivänä. Tutkimukset vahvistivat, että fosforipitoisuudet sekä Laukaanjoessa ja Laukaanjokeen virtaavassa Verkhovski-ojassa ovat pienentyneet merkittävästi kevään 2012 aikana. Seurantatulosten mukaan Laukaanjoen fosforipitoisuus on tällä hetkellä vain 5-10 % SYKEn marraskuussa 2011 mittaamista pitoisuuksista.
http://www.helcom.fi/projects/on_going/balthazar/en_GB/river_Luga

Aiheeseen liittyvää