03.04.2012

Fortum jatkaa tukeaan John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeille

Fortum on allekirjoittanut jatkosopimuksen John Nurmisen Säätiön Itämeri-työn tukemiseksi. Aiesopimuksen mukaan Fortum tukee John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeita vuosittain 100 000 eurolla vuosina 2012–2015. Sopimus on suoraa jatkoa edelliselle, vuoden 2011 lopussa päättyneelle nelivuotiselle yhteistyölle.

”Fortumin toiminta on keskittynyt Itämerta ympäröiviin maihin, ja kestävä kehitys on strategiamme ytimessä. Haluamme tukea John Nurmisen Säätiön työtä yhteisen meremme suojelemiseksi sekä tehdä yhteistyötä, joka tukee missiotamme: Toimimme vastuullisesti ympäristöämme ja tulevia sukupolvia kohtaan,” sanoo Fortumin yhteiskuntasuhteiden ja strategian johtaja Anne Brunila.

”Fortumin vuonna 2006 alkanut pitkäjänteinen tuki on toimintamme jatkuvuuden kannalta äärimmäisen tärkeää. Pietarin suurprojektimme valmistui viime vuonna ja meillä on nyt Puhdas Meri -hankkeita 17 kaupungissa viidessä maassa. Vuonna 2009 käynnistetyssä Tankkeriturva-hankkeessa seuraava ponnistus on ENSI-palvelun jalkauttaminen noin 100 tankkerille. Strategiamme on hakea kustannustehokkaita ja vaikuttavuudeltaan merkittäviä toimia Itämeren pelastamiseksi koko Itämeren valuma-alueella. Näin ollen kartoitamme myös uudentyyppisiä hankkeita nykyisten hankkeiden lisäksi.”, sanoo Juha Nurminen, John Nurmisen Säätiön perustaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Vuonna 1992 perustettu John Nurmisen Säätiö toimii Itämeren suojelemiseksi kahdella rintamalla. Säätiön Puhdas Meri -hankkeissa tähdätään rehevöitymisen estämiseen toteuttamalla suuren mittaluokan vähennyksiä Itämereen päätyvässä kokonaisravinnekuormassa. Säätiön johtaman Tankkeriturva-hankkeen tavoite on merkittävästi pienentää Suomenlahdella tapahtuvan öljyonnettomuuden riskiä tuomalla siellä liikkuville tankkereille käyttöön uusi ENSI®-navigointipalvelu.
Lisätietoja:

Tuula Putkinen
Viestintäpäällikkö
John Nurmisen Säätiö
etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi
Puh. 0400-907 809

Aki Koskinen
Head of External Communications Finland, Fortum
Tel. +358 50 453 6599

 

Aiheeseen liittyvää