Varsovan jäteveden­puhdistamot

Hankkeessa suunniteltiin tehostettu fosforinpoisto Varsovan Poludnien puhdistamolle ja sovittiin tehostetun fosforinpoiston toteuttamisesta Varsovan suurimmalla Czajkan puhdistamolla.

John Nurmisen Säätiö oli yhteydessä Varsovan kaupungin hallintoon vuonna 2007, ja vuonna 2008 allekirjoitettiin aiesopimus fosforinpoiston tehostamisesta kaupungin jätevedenpuhdistamoilla. Vuonna 2008 säätiö teetti teknisen selvityksen Poludnien puhdistamon fosforinpoiston tehostamiseksi. Lisäksi sovittiin tehostetun fosforinpoiston käyttöönotosta kaupungin suurimmalla jätevedenpuhdistamolla Czajkalla, jonka jälleenrakennus oli alkanut.

Czajkan jälleenrakennus valmistui vuonna 2012. Puhdistamon ravinteidenpoisto täyttää sekä EU:n vaatimukset että Itämeren suojelukomission HELCOMin suosituksen fosforinpoiston tehokkaasta tasosta.