11.09.2015

Horisontti-taideteos täydentyy jälleen lokakuussa

Jätkäsaarenlaiturissa sijaitseva Horisontti-taideteos kasvaa lokakuun aikana, kun lahjoittajien nimikoidut välke-laatat 3381-3718 kiinnitetään teokseen. Asennukset teokseen tehdään aina määrätyn kokoisissa erissä. Asennustöihin päästään aina sen jälkeen, kun laattoihin on kaiverrettu nimikoinnit laserilla, ja laatoista muodostetut taulut on saatu koottua.

Loput 507 välkettä asennetaan, kun kaikki lahjoitukset on tehty ja teos saadaan täyteen 54 metrin mittaansa. Teoksen ensimmäinen osa asennettiin kesällä 2013 The Tall Ships Races Helsinki 2013 -tapahtuman yhteydessä. Horisontti-kampanjan koko nettotuotto käytetään Itämeren fosforipäästöjen pienentämiseen. Kerätyillä varoilla on jo rahoitettu mm. Hatsinan  kaupungin  jätevedenpuhdistamolle fosforinsaostuskemikaalin varastointi- ja annostelulaitteisto.

Kuva: Mikko Klang

Aiheeseen liittyvää