02.11.2020

Hurrikaanit mukana pelastamassa Itämerta 30 000 euron lahjoituksella

Ympäristöhuoltoyritys Hurrikaanit on solminut John Nurmisen Säätiön kanssa kolmevuotisen kumppanuuden ja tukee säätiön Puhdas Itämeri -hankkeita 30 000 eurolla. Hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa vähentämällä mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä.

”Olemme ympäristöhuollon ammattilaisina, vanhempina ja isovanhempina nähneet hyvin läheltä, mitä ympäristöllemme ja Itämerelle on tapahtumassa. Olemme huolissamme. Itämeri tarvitsee nyt meidän kaikkien apua ja konkreettisia tekoja, jotta myös tulevilla sukupolvilla olisi mahdollisuus nauttia puhtaasta lähimerestämme”, Hurrikaanien hallituksen puheenjohtaja Karo Heino kertoo.

Itämeren yksi vakavimmista ympäristöongelmista on rehevöityminen. Rehevöityminen johtuu meren liian suuresta fosfori- ja typpikuormituksesta.

Käynnissä olevissa Puhdas Itämeri -hankkeissa vähennetään Itämerta rehevöittäviä päästöjä leikkaamalla pistekuormitusta kunnallisilta jätevedenpuhdistamoilta ja teollisuudesta sekä vähentämällä maataloudesta tulevaa hajakuormitusta erilaisilla vesiensuojelumenetelmillä. Lisäksi säätiön hankkeissa poistetaan mereen jo päätynyttä ja sisäistä kuormitusta muun muassa hoitokalastuksella ja ruovikon niitolla sekä tutkitaan uusia keinoja sisäisen kuormituksen hillitsemiseksi.

”Hurrikaanien missio on, että me uskomme toimivan, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön parantavan ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan hyvinvointia. Vastuu on meidän kaikkien, mutta sen kantaminen vaatii tekoja. John Nurmisen Säätiö tunnetaan merkittävästä panoksestaan Itämeren hyväksi. Säätiö on toiminnallaan aikaansaanut hyviä konkreettisia tuloksia ja lähentänyt eri alojen toimijoita sekä valtioita yhteen. Hurrikaanien oma missio ja säätiön tavoite tukevat toisiaan, joten päätös lähteä Itämeren suojelujoukkoihin oli helppo”, Karo Heino toteaa.

Hurrikaanit on suomalainen perheyritys, joka hoitaa muun muassa jätevesikaivojen sekä rasvan-, hiekan- ja öljynerottimien tyhjennyksiä ja vastaa saniteettipalveluista tapahtumissa ja rakennustyömailla. Yritys toimittaa päivittäin märkäjätettä jätteenkäsittelylaitoksiin ja vedenpuhdistamolle. Vuonna 2019 jätteitä toimitettiin käsiteltäväksi noin 20 000 tonnin edestä. Tämä luku vastaa painoltaan yli 1000 linja-autoa tai yli 150 sinivalasta.

Lisätietoja:

Karo Heino
Hallituksen puheenjohtaja, Hurrikaanit
0400 962 881
karo.heino@hurrikaanit.fi

Erkki Salo
Varainhankintajohtaja, John Nurmisen Säätiö
erkki.salo(at)jnfoundation.fi
Puh. +358 (0)40 728  1859


John Nurmisen Säätiö – Itämeren suojelua ja kulttuuritekoja
Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö on kulttuuriteoistaan palkittu tiedonvälittäjä ja merellisen sisällön tuottaja. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla. Työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus. www.johnnurmisensaatio.fi

Aiheeseen liittyvää