Kannanotto vuosien 2023-2027 CAP-ohjelmaan

Syksyllä 2021 Suomi lähettää EU-komissiolle ehdotuksensa vuosien 2023-2027 maaseutuohjelmaksi (ns. CAP-ohjelma). Ohjelmaan sisältyvät korvaukset ja tuet maataloustuottajille ovat merkittävin keino maatalouden rehevöittävien valumien vähentämiseksi 2020-luvulla. Nyt on tärkeää vaikuttaa ohjelman sisältöön niin, että Itämeren ja sisävesien tilan parantamiseksi tarvittavat toimet ovat siinä mukana. Listasimme neljä tärkeintä asiaa.

1. Vaadi, että peltojen kipsikäsittely sisällytetään CAP-ohjelmaan

Kipsikäsittely vähentää peltojen fosforivalumaa välittömästi 50 %. Ilman CAP-rahoitusta sitä ei voida toteuttaa laajuudessa, jota Itämeren tilan parantaminen vaatii. Kipsi voidaan sisällyttää ohjelman ei-tuotannollisiin investointeihin.

2. Pidä huolta, että CAP-ohjelmasta rahoitetaan Suomen vesienhoidon ohjelmiin kirjatut, maatalouden valumia välittömästi vähentävät toimet.

Vain näillä toimilla – kipsillä, rakennekalkilla ja kuitulietteillä – voimme merkittävästi leikata maatalouden fosforivalumia vuoteen 2027 mennessä ja saada vesistöt hyvään tilaan.

3. Huolehdi, että ympäristökorvausjärjestelmään sisällytetään lantafosforin vastaanottotuki.

Maatalouden korkeaa ravinnekuormitusta ylläpitää lannan ylijäämä eläintuotannon keskittymissä, kuten Varsinais-Suomessa. Se on purettava tarjoamalla viljelijöille tukea, joka mahdollistaa lantafosforin käytön.

4. Varmista, että lainsäädäntöön saadaan fosforilannoitukselle rajat, jos ympäristökorvauksen ehtona olleet fosforin lannoitusrajat poistetaan.

Ympäristökorvauksen lannoitusrajat ovat olleet avainasemassa, koska lainsäädäntö ei rajoita lantafosforin levitysmääriä. Ylilannoitus kasvattaa ravinnevalumia ja kerryttää fosforia maaperään.

Aiheeseen liittyvää:

Suojelujärjestöjen yhteinen kannanotto: CAP-ohjelmaan on sisällytettävä tehokkaat toimet Itämeren ja sisävesien tilan parantamiseksi

John Nurmisen Säätiö, Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto, WWF Suomi, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys, Pidä Saaristo Siistinä ry, Suomen luonnonsuojeluliitto, Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri ja Suomen Vesistösäätiö ottavat kantaa EU:n maaseutuohjelmaan. Lue lisää