16.03.2011

Itämeren suojeluun etsitään uusia kuntia, kaupunkeja ja vesilaitoksia Tallinnassa järjestettävässä tilaisuudessa

Tallinnassa keskiviikkona 16.3. järjestettävässä tilaisuudessa tavoitellaan uusia toimijoita Itämeren suojeluun. Paikallistoimijoita Virosta, Latviasta, Puolasta ja Valko-Venäjältä haastetaan tarkastelemaan toimintansa vaikutusta Itämereen ja käynnistämään ohjelmia, joilla vähennetään mereen kohdistuvaa ravinnekuormaa. Kunnat, kaupungit ja vesilaitokset ovat ratkaisevassa asemassa toteuttaessaan paikallisesti kansallisia ja kansainvälisiä tavoitteita Itämeren suojelemiseksi. Tilaisuudessa on työpajoja ja seminaari. John Nurmisen Säätiöstä mukana ovat rehevöitymishankkeita vetävä Marjukka Porvari sekä säätiön projektipäälliköt Tuuli Ojala ja Elena Kaskelainen. Säätiö hakee aktiivisesti koko Itämeren valuma-alueelta yhteistyökaupunkeja ja -vesilaitoksia, joiden kanssa voidaan vähentää Itämereen päätyvää ravinnekuormaa jätevedenpuhdistusta tehostamalla.

Tallinnassa esitellään paikallistoimijoiden saavutuksia Itämeren suojelussa mm. Suomessa, Ruotsissa, Latviassa, Saksassa ja Virossa. Lisäksi rohkaistaan tekemään myös lakisääteisiin nähden vapaaehtoisia toimia Itämeren suojelukomission HELCOM:n Itämeren toimintasuunnitelman mukaisesti. Myös ongelmista ja niiden ratkaisumahdollisuuksista keskustellaan, liittyen mm. rahoituksen riittävyyteen, päätäntämahdollisuuksiin tai prioriteettien asettamiseen. Paikalle odotetaan yli 130 Itämeren suojelun kannalta keskeistä paikallista toimijaa, kuten vesilaitosten johtajia ja asiantuntijoita sekä poliitikkoja ja virkamiehiä Itämeren alueen kunnista, kaupunkien verkostoista ja ministeriöistä. Tilaisuuden järjestää Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen koordinoima Cities for a Healthier Sea –projekti yhdessä HELCOM:n, PURE-projektin* (Project on Urban Reduction of Eutrophication) ja Itämerihaasteen kanssa.

*PURE (Project on Urban Reduction of Eutrophication) on John Nurmisen Säätiön, HELCOMin ja Itämeren kaupunkien liiton (UBC) ympäristökomission johtama yhteishanke, jossa parannetaan Itämeren alueen kaupunkien jätevedenkäsittelyä. Hanke toteutetaan EU:n Itämeriohjelman osarahoituksella.

Aiheeseen liittyvää