03.07.2020

Itämeren tilannenäkymä ilmastonmuutostalven jälkeen

Etelä-Suomen talvi oli ennätyksellisen leuto ja lumeton. Sen aikana nähtiin pahimmalla mahdollisella tavalla, mitä haasteita ilmastonmuutos tuo vesiensuojeluun. Monesta joesta mitattiin ennätysmäisiä ravinnekuormia. Esimerkiksi Lounais-Suomessa jokivesien mukana saattoi tulla viikon aikana yli puolet vuotuisesta ravinnevirtaamasta. Aiemmin vuoden suurimmat ravinnevalumat koettiin kevättulvien aikaan, mutta ilmastonmuutostalvien myötä suurimmat valumat mitataan usein joulu- ja tammi- ja helmikuussa.

Merentutkimusalus Arandan tämän vuoden talvimatkan tulokset näyttävät, että myrskyinen ja jäätön talvi on sekoittanut hapekkaan pintaveden Suomenlahdella tehokkaasti merenpohjan syvänteisiin saakka. Hyvänä puolena tästä on se, että happitilanne oli Suomenlahdella poikkeuksellisen hyvä ja myrkyllistä rikkivetyä ei havaittu lainkaan. Haittapuolena syvänteiden runsas fosforivaranto on nyt sekoittunut koko vesimassaan, ja Itämeren pintaveden fosforipitoisuudet olivat korkeita verrattuna viimeisen 20 vuoden keskiarvoon. Yhdellä mittausasemalla mitattiin jopa koko mittaushistorian korkein fosforipitoisuus. Niin sanottua laskennallista ylijäämäfosforia, eli pintaveteen typpirajoitteisen kevätkukinnan jälkeen jäävää fosforia, joka ruokkii suoraan kesäisiä sinileväkukintoja, oli kuitenkin vuosia 2017 ja 2019 vähemmän. Tämä ennakoisi hieman edellisvuosia lievempää sinileväkukintaa ensi kesälle, riippuen tietysti tuulista ja meriveden lämpötilasta. Lämmin ja tuuleton kesä suosii sinilevien massaesiintymiä.

Ikävänä trendinä viime vuosien mittauksissa erottuu Selkämeren fosforipitoisuuksien nousu, joka näkyi selvästi myös Arandan vuoden 2020 talvimittauksissa. Liukoisen fosforin pitoisuudet ovat olleet Selkämerellä nousussa koko 2010-luvun ja lähes kaksinkertaistuneet kymmenessä vuodessa, mikä lisää leväkukintojen todennäköisyyttä myös Selkämerellä. Aiemmin rehevöitymistä pidettiin ennen kaikkea Suomenlahden ja Saaristomeren ongelmana, mutta nyt rehevöityminen on lisääntynyt myös pohjoisemmilla merialueilla.

Marjukka Porvari
John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden johtaja

Katsaus Itämeren tilaan on julkaistu ensimmäisen kerran keväällä 2020 ilmestyneessä Tukijaraportissamme

Aiheeseen liittyvää