25.08.2020

Itämeri ennen ja nyt – palkitun Marjo T. Nurmisen uutuuskirja tarjoaa ajankohtaisen aikamatkan Itämerelle

John Nurmisen Säätiön tuore merkkiteos Itämeren tarina - Karttojen matkassa keskiajalta nykyaikaan syntyi halusta ymmärtää, miten pohjoinen meremme ja sitä ympäröivät maat ovat piirtyneet kartoille ja ihmisten mieliin. Upeasti kuvitettu teos kertoo vuosisatoja jatkuneesta merellisestä vuorovaikutuksesta ja avaa Itämeren alueen merkitystä. Kirja julkaistaan samaan aikaan myös ruotsiksi.   

Itämeren alueen historia, monimuotoinen ympäristö ja kulttuuri avautuvat kirjassa karttojen kautta. Teos avaa kurkistusluukkuja Itämeren kiehtovaan maailmaan ja tarjoaa harkitun kattauksen historiallisesti merkittäviä ja ajankohtaisia karttoja. Kirja kertoo, miten kartoilla on vuosisadasta toiseen vaikutettu ihmisten maailmankuvaan ja käsityksiin Itämeren alueesta ja sen ihmisistä.

”Itämeren tarina on enemmän kuin karttakirja. Se selittää meille pienen murtovetemme merkityksen kansojensa menneisyyteen ja nykyisyyteen. Juha Hurmeen alkusanat nostavat esiin kirjoittajalle ja John Nurmisen Säätiölle tärkeän näkökulman: meri on elämän ehto ja mielenmaisema”, kertoo John Nurmisen Säätiön toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt.

”Vanhoja karttoja tutkimalla voimme saada selville, mikä tieto, aate ja toiminta on kulloinkin ollut niin tärkeää, että se on haluttu esittää kartalla. Vanhat kartat kertovat maantiedon lisäksi etenkin merenkulun, kaupan ja sodan historiasta, ja ne peilaavat kiinnostavasti myös valtapolitiikan, tiedonvälityksen ja propagandan historiaa”, Marjo T. Nurminen kertoo. ”Kun vanhoja karttoja tarkastellaan rinnan muiden historiallisten dokumenttien kanssa, käy ilmi, miksi tämä pieni pohjoinen merialue nousee vuosisadasta toiseen kansainvälisen valta- ja kauppapolitiikan näyttämöksi.”

Visbia Gothorum, Georg Braun – Frans Hogenberg. Kuva: John Nurmisen Säätiön kokoelmat

Itämeren tarina kuljettaa mukaansatempaavasti ja asiantuntevasti viikinkisotureiden, hansakauppiaiden, merirosvojen, kuninkaiden ja tutkimusmatkailijoiden maailmaan. Nurminen valottaa hallitsijoiden motiiveja eri aikoina: ”Haluttiin karttoja, jotka korostivat oman valtakunnan mahtavuutta. Kartat edistivät myös kauppamerenkulkua, auttoivat voittamaan sotia ja rakentamaan kaupunkeja.” Kirjan karttahistoriallinen näkökulma avaa maantiedon ja karttojen vaikutusta kansojen, valtioiden ja yksilöiden kohtaloihin pohjoisen meren rannalla.

Kartat ovat keskiajalta lähtien vaikuttaneet yhteiskunnassa monilla elämänalueilla. Itämeren tarina alkaa kirjassa harvinaisesta ensimmäisestä Itämeren alueen kartasta 1100-luvulta. Kartoilla alkoi olla 1500-luvulta lähtien yhä suurempi merkitys kansainvälisessä diplomatiassa, valtakuntien hallinnossa, verotuksessa, maankäytössä, merenkulussa ja sodankäynnissä. Karttojen merkitys tiedonvälityksessä ja mielikuvavaikuttamisessa kasvoi entisestään 1800-luvulla, kun erilaisia teema- ja pilakuvakarttoja aletiin julkaista eurooppalaisessa sanoma- ja aikakausilehdissä.

Nurmisen valitsemilla vanhoilla kartoilla näkyy myös, kuinka uudet tekniset innovaatiot, kuten höyryvoima ja lennätin sekä rautatieverkoston rakentaminen sitovat Itämeren alueen yhä tiiviimmin muuhun Eurooppaan 1900-luvun alussa.

Kirjan päätösluvussa tarkastellaan Itämerten alueen nykyaikaa eri teemojen kautta: vedenalaisena museona ja aarreaittana, energian valtaväylänä ja mittaamattoman arvokkaana luonnonympäristönä. Itämeren valuma-alueen kartta tekee näkyväksi, että meren vaikutusalue ei lopu sen rannoille vaan se ulottuu jokien kautta syvälle sisämaahan. Itämeren valuma-alueella elää nykyään lähes 90 miljoonaa ihmistä.

Teoksellaan Nurminen muistuttaa, että ymmärtääksemme ihmisten toimintaa Itämeren alueella ja voidaksemme vaikuttaa haluun suojella merta myös tulevaisuudessa, meidän on ymmärrettävä menneisyyttä.

Upeasti kuvitettu teos sopii sekä lahjaksi että lähdekirjaksi kattavan lähdeluettelon, hakemiston ja Itämeren tapahtumia kuvaavan aikajanan ansiosta.

”Marjo T. Nurminen on tarttunut haastavaan aiheeseen, joka edellyttää laajaa lähdepohjan tuntemusta, kielitaitoja kykyä ’katsoa’ kansallisia ja valtiollisia teemoja osana laajempaa Itämeren kontekstia. – Nurminen on onnistunut erinomaisesti runsaasti aikaa vaatineessa työssä”, kiittää Euroopan historian professori Laura Kolbe.

Lisätietoja:

FT Annamari Arrakoski-Engardt
Toimitusjohtaja, John Nurmisen Säätiö
p+358  400 477 878
annamari.arrakoski-engardt@jnfoundation.fi
Twitter @AArrakoski

Maria Erkheikki
Julkaisu- ja kokoelmavastaava, John Nurmisen Säätiö
+358 (0)50 545 0481
maria.erkheikki(at)jnfoundation.fi

ITÄMEREN TARINA
Karttojen matkassa keskiajalta nykyaikaan

Kirjoittaja: Marjo T. Nurminen
Kustannustoimittaja: Tuula Kousa
Toimitussihteeri ja kuvatoimittaja Maria Erkheikki
Graafinen suunnittelu ja taitto: Tommi Jokivaara
Kustantaja: John Nurmisen Säätiö
ISBN (suomi): 978-952-9745-85-2
Koko: 260 x 210 mm
Laajuus: 368 sivua, 120 värikuvaa
Teemat: Itämeren alueen historia, kartat, merihistoria, kulttuurihistoria, poliittinen historia
Hinta: 39,90 (sis. alv 10%)

ÖSTERSJÖN PÅ KARTAN
Berättelser från medeltid till nutid

Östersjön på kartan -bokomslag

Författare: Marjo T. Nurminen
Redäktör: Tuula Kousa
Redaktionssekreterare och bildredaktör: Maria Erkheikki
Grafisk design och layout: Tommi Jokivaara
Översättning: Barbara Huldén

Utgivare: John Nurminens Stiftelse
ISBN (svenska): 978-952-9745-86-9
Storlek: 210 x 260 mm
Sidor: 368, 120 färgbilder
Temor: Östersjöns historia, kartor, sjöhistoria, kulturhistoria, politisk historia
Pris: 39,90 € (incl. moms 10%)

Teos ostettavissa John Nurmisen Säätiön verkkokaupasta: johnnurmisensaatio.fi/kauppa
Kuvia medialle: johnnurmisensaatio.fi/tietoa-meista/mediapankki/


Marjo T. Nurminen
Kansainvälisesti palkittu tietokirjailija on perehtynyt teoksissaan tieteen ja kartografian historiaan. Nurminen on taustaltaan tiedetoimittaja ja koulutukseltaan filosofian maisteri ja arkeologi kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelmasta Helsingin yliopistosta. Nurmisen esikoisteos Tiedon tyttäret – Oppineita eurooppalaisia naisia antiikista valistukseen palkittiin Tieto-Finlandialla vuonna 2008. Maailma piirtyy kartalle – Tuhat vuotta maailmankartan historiaa nousi myös Tieto-Finlandia -ehdokkaaksi ja Ison-Britannian Royal Geographical Society myönsi Marjo T. Nurmiselle ja Juha Nurmiselle arvostetun Fordham-palkinnon ansiokkaasta kartografian historiaa käsittelevästä tutkimuksesta vuonna 2016. Molemmat teokset saivat ilmestymisvuonnaan Vuoden historiateos -kunniamaininnan. Nurmisen palkittuja tietokirjoja on käännetty useille kielille: ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, venäjäksi, kiinaksi ja japaniksi.

John Nurmisen Säätiö – Itämeren suojelua ja kulttuuritekoja
Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö on kulttuuriteoistaan palkittu tiedon välittäjä ja merellisen sisällön tuottaja. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla. Työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus. www.johnnurmisensaatio.fi 

Septentrionalium regionum descrip, Abraham Ortelius. Kuva: John Nurmisen Säätiön kokoelmat

Aiheeseen liittyvää