16.02.2021

Itämeri kiittää! John Nurmisen Säätiön joulukampanjaan osallistui ennätysmäärä lahjoittajia

John Nurmisen Säätiön joulukampanjaan osallistuneet lahjoittivat yli 290 000 euroa säätiön työhön Itämeren ja sen perinnön pelastamiseksi. Ennätyksellisen hyvin onnistuneen joulukeräyksen kartuttamiseen osallistui 106 yritystä ja organisaatiota sekä 2500 yksityislahjoittajaa.

John Nurmisen Säätiön joulukampanjalla haluttiin muistuttaa yhteistyön voimasta. Kampanjan pääkuvan hymyilevät kasvot kertoivat, etteivät tarvitse joululahjoja: ”Itämeri tarvitsee lahjoja. Minä en.” Pääviestinä oli, että Itämeri-työtä tehdään yhdessä ja jokaista tarvitaan mukaan. Joulukampanjan kasvoina toimivat mm. monipuolinen yhteiskunnallinen vaikuttaja Jani Toivola, Valeäitinä tunnettu Hanne Kettunen ja muusikko Ilkka Alanko. Kampanja suunniteltiin yhteistyössä John Nurmisen Säätiön markkinointiviestintäkumppanin Supersonin kanssa.

Säätiö halusi myös luoda kampanjalla toivoa: vielä ei ole liian myöhäistä ponnistella Itämeren hyväksi. Vaikka Itämeri kärsii rehevöitymisestä ja ilmastonmuutos kiihdyttää sen ongelmia, on hyvä muistaa myös, että Itämeri-työssä on saavutettu maailmankin mittakaavassa merkittäviä konkreettisia ja mitattavia tuloksia, monet niistä säätiön johtamissa yhteistyöhankkeissa. Ilman laajamittaista, rajat ylittävää yhteistyötä Itämeren tila olisi nykyistä paljon heikompi.

Aineettomaan lahjoittamiseen perustuva joulukampanja tarjosi yrityksille kattavan digitaalisen viestintäpaketin joulutervehdyksiä varten ja yksityislahjoittajille mahdollisuuden valita kartalta symbolinen, sydäntä lähellä oleva pala Itämerta. Jouluna yhä useampi yritys- ja yksityislahjoittaja valitsi myös säätiön pidempiaikaisen tukijuuden.

John Nurmisen Säätiön toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt iloitsee kampanjan vastaanotosta: ”Kiitämme jokaista lahjoittajaa siitä, että olitte keräämässä meille jouluista ennätyspottia. Herkkä Itämeremme ja sen ainutlaatuinen merikulttuuri kuuluvat meille kaikille. Itämeren ja sen perinnön suojelu on ympärivuotista työtä ja koostuu niin jokapäiväisestä aherruksesta kuin suurista konkreettisista operaatioista. Juuri tämän työn mahdollistamiseksi tarvitsemme tukea.”

Lahjoittajat mukaan tekemään suuria tekoja Itämeren puolesta

Vuosi 2020 oli koronapandemian tuomista haasteista huolimatta säätiölle läpimurtovuosi. Säätiö onnistui vähentämään paitsi meren ravinnekuormitusta, myös sysäämään liikkeelle ja edistämään isoja yhteiskunnallisia muutoksia. Tämä lahjoittajien mahdollistama työ jatkuu myös tulevina vuosina. Vuoden 2020 kohokohtia:

 • Säätiö käynnisti viisi uutta ja saattoi loppuun kaksi Itämeren suojeluhanketta
 • Helmikuussa venemessuilla julkistetussa Lannoitelaivaus-hankkeessa säätiö kertoi aikovansa puuttua uuteen isoon ravinnepäästölähteeseen yhdessä satama- ja lannoitealan toimijoiden kanssa.
 • Kesän kynnyksellä lanseerattiin 2,5-vuotinen Sustainable Biogas -hanke, jonka tavoite on vähentää ilmastoystävällisen biokaasutuotannon vesistövaikutuksia.
 • Säätiön käynnisti kesällä yhdessä Metsähallituksen kanssa Rannikkoruokohankkeen, jonka tavoitteena on kierrättää ruokokasvustoon sitoutuneita ravinteita rehevöityneistä rantavesistä maalle. Samalla hanke edistää uusiutuvan ruokomassan kestävää ja monipuolista käyttöä turvetta korvaavana raaka-aineena ja tukee luonnon monimuotoisuuden suojelua.
 • Satakunnan lantakierrätyspilotissa kokeiltiin siirtää prosessoidun lannan ravinteita, erityisesti fosforia, ravinneylijäämäisiltä alueilta kotieläintuotannosta ravinnealijäämäisille alueille kasvintuotantoon.
 • Kesäkuussa SEABASED-hankkeessa pilotoitiin yhdessä ruotsalaisten hankekumppanien kanssa uutta menetelmää, jonka tavoitteena on sitoa fosfori pysyvästi pohjasedimenttiin kalkkikiven avulla.
 • Hoitokalastus ja peltojen kipsikäsittely ovat molemmat olleet merkittäviä uusia avauksia Itämeren suojelemiseksi. Joulukuussa säätiö julkaisi loppuraportit Lähikalahankkeesta ja Vantaanjoen kipsihankkeesta. Nyt säätiö edistää peltojen kipsikäsittelyä kansainvälisessä Gypsum Initiative -hankkeessa.
 • Vuonna 2020 vietiin myös päätökseen Helsingin kaupungin johtama BEST-hanke, jonka tuloksena tunnistettiin paitsi parhaita käytäntöjä myös selkeitä puutteita teollisten jätevesien käsittelyssä.
 • Säätiö toi museokentälle yhdessä Museoliiton kanssa uuden Digimuseo.fi -palvelun
 • Säätiön lanseeraamaan ja organisoimaan Itämeripäivään osallistui 150 tahoa, ja päivän kansainvälistyminen alkoi lupaavasti
 • Itämeripäivään huipentui myös säätiön Muistojen meri – Minnenas hav -hanke, jossa kerättiin suomalaisten Itämeri-aiheisia muistoja monimediaiseen näyttelyyn.
 • Säätiö julkaisi Marjo T. Nurmisen Itämeren tarina -suurteoksen Itämeren historiasta

Tutustu joululahjoittajiimme ja ajankohtaisiin tukemistapoihin, joilla voit mahdollistaa työn Itämeren hyväksi ympärivuotisesti:

John Nurmisen Säätiö – Itämeren suojelua ja kulttuuritekoja
Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö on kulttuuriteoistaan palkittu tiedonvälittäjä ja merellisen sisällön tuottaja. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla. Työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus.
www.johnnurmisensaatio.fi

Aiheeseen liittyvää