29.06.2016

John Nurmisen Säätiö mukana pelastamassa Saaristomerta peltojen kipsikäsittelyllä

Uutta lupaavaa Itämeren suojelutoimea, peltojen kipsikäsittelyä, kokeillaan syksyllä 2016 laajassa mittakaavassa 1550 hehtaarin kokoisella alueella Savijoella, Varsinais-Suomessa. John Nurmisen Säätiö on mukana käynnistämässä kipsikokeilua johtamansa NutriTrade-hankkeen kautta, joka saa rahoitusta EU:n Central Baltic-ohjelmasta.  SAVE-hankkeeksi nimetylle kokeilulle myönnettiin lisäksi keväällä 2016 hallituksen kärkirahoitus. SAVE-kipsipilottia vetävät Helsingin yliopisto ja SYKE.

Tulokset aiemmasta, seitsemän vuotta kestäneestä TraP-hankkeesta, jossa kipsiä kokeiltiin pienemmässä mittakaavassa Nurmijärven alueen pelloilla, olivat lupaavia: kipsauksella voidaan vähentää savipelloilta tulevaa fosforivalumaa välittömästi jopa 50 %.

Säätiö päätti syksyllä 2014 lähteä aktiivisesti edistämään peltojen kipsikäsittelyn laajamittaista kokeilua, koska se on tutkitusti nopeavaikutteinen ja tehokas keino vähentää Suomen maatalouden fosforivalumaa Itämereen.  Samalla voidaan vähentää vesistöjä samentavan kiintoaineksen valumia ja mm. torjunta-aineiden päätymistä mereen. Toimi on arvioitu myös erittäin kustannustehokkaaksi: koko Etelä-Suomen peltojen käsittely maksaisi vain 11 miljoonaa euroa vuodessa, mikä on maatalouden ympäristötuen kokonaisuudessa hyvin kohtuullinen kustannus.

”Peltojen kipsikäsittelyllä voidaan vähentää Saaristomereen päätyvää maatalouden fosforikuormaa välittömästi lähes kolmanneksella, mikä antaa toivoa koko Saaristomeren alueen vesien kirkastumisesta. Aiemmin maataloudesta vesistöihin päätyvien valumien nopea vähentäminen on etenkin fosforin, sinilevän avainravinteen osalta ollut vaikeaa, koska fosfori kertyy peltomaahan ja valuu sieltä vesistöihin 10-30 vuoden ajan. Nyt voimme auttaa myös maatalouden kuormittamaa Saaristomerta, jonka sisäosien tilaan aiemmissa hankkeissamme Pietarin puhdistamoilla ja Laukaanjoen lannoitetehtaalla aikaansaadut mittavat ravinneleikkaukset eivät tuo helpotusta”, kertoo säätiön Puhdas Itämeri-hankkeita johtava Marjukka Porvari.

Saaristomeren alueen peltojen kipsikäsittelyn valmistelut käynnistyivät säätiön johtaman NutriTrade-hankkeen rahoituksella syksyllä 2015.  Kipsikäsittely on mukana hankkeessa pilottitoimenpiteenä, jolla voidaan mitattavasti leikata Itämerta rehevöittävää ravinnekuormaa. Syksyn 2015 aikana kipsipilotin toteutukseen etsittiin yhtenäinen, sopiva peltoalue, joka löytyi Savijoen alueelta Varsinais-Suomesta Liedon, Paimion ja Auran kuntien alueelta. Sen jälkeen alkuvuodesta 2016 haettiin alueelta viljelijät, jotka olivat halukkaita kipsin levittämiseen omille pelloilleen, ja hoidettiin kipsin hankintaan ja logistiikkaan liittyvät käytännön järjestelyt. Maanviljelijät pääsevät levittämään kipsin pelloilleen syksyllä 2016.

”Mahdollisuus Saaristomeren tilan parantamiseen on ilouutinen meille ja tukijoillemme, joille Suomen ainutlaatuisen saaristoluonnon kauneus kiteytyy juuri Saaristomereen. Olemme siksi vuodesta 2014 ajaneet kipsipilottia poliittisten päättäjien agendalle ja lähteneet myös rahoittamaan sitä. Toimintatapamme mukaisesti hankkeessa haetaan tehokkaalla ensiaputoimella nopeaa parannusta Itämeren tilaan. Jos kipsaus osoittautuu niin tehokkaaksi toimeksi kuin nyt vaikuttaa, on tärkeää saada se tulevaisuudessa sisällytettyä maatalouden ympäristötukijärjestelmään, ” sanoo John Nurmisen Säätiön asiamies Annamari Arrakoski-Engardt.

Tutustu SAVE-hankkeeseen http://blogs.helsinki.fi/save-kipsihanke/

 

 

Aiheeseen liittyvää