16.05.2013

John Nurmisen Säätiön ja Helsingin kaupungin yhteiskampanja ikuistaa Itämeri-lahjoittajien nimet taideteokseen Helsingin Jätkäsaaressa

Hannu Kähösen suunnittelema Horisontti muistuttaa Itämeren ainutlaatuisuudesta osana The Tall Ships Races Helsinki 2013 -tapahtumaa

John Nurmisen Säätiö ja Helsingin ja Turun kaupunkien Itämerihaaste käynnistävät tänään yhteisen Itämeri-kampanjan osana The Tall Ships Races Helsinki 2013 -tapahtumaa. Kampanjan myötä Helsingin Jätkäsaarenlaituriin rakentuu ”välkkeistä” eli teräksisistä nimilaatoista Horisontti-taideteos, joka luovutetaan Helsingin kaupungille The Tall Ships Races Helsinki 2013 -tapahtuman yhteydessä. Kampanjan nettotuotto käytetään säätiön Puhdas Itämeri -hankkeisiin, joilla vähennetään Itämerta rehevöittävän fosforin määrää. Keräystavoite ennen kuluja on noin 210 000 euroa.

Kampanja haastaa yksityishenkilöt tekemään 50 euron lahjoituksen John Nurmisen Säätiön Itämeri-työhön. Kaikki osallistujat saavat lahjoituksen tehtyään nimikoidun laatan eli ”välkkeen” Helsingin Jätkäsaareen syntyvään taideteokseen. Nimikoituja ”välkkeitä” voi myös antaa lahjaksi. Teos rakentuu valmiiksi pala palalta, lahjoitusten myötä. Teoksen suunnittelutyön on lahjoittanut muotoilija, professori Hannu Kähönen muotoilutoimisto Creadesign Oy:stä.

Hannu Kähönen kertoo haluavansa meren välittömään läheisyyteen sijoitetulla teoksella korostaa, miten tärkeästä asiasta Itämeren suojelussa on kysymys. ”Teosta luodessani mielessäni on ollut itselleni tutuksi tullut Itämeren aurinkoinen ulappa ja sen välkehtivä horisontti. Kauniin Itämeren tila on kuitenkin huolestuttavasti huonontunut vuosi vuodelta. Veden kirkkaus on dramaattisesti heikentynyt ja jokaiselle saaristossa liikkuvalle on valitettavan tuttua haitallisen sinilevän määrän jatkuva lisääntyminen. Teoksen pituus vastaa Itämeren keskisyvyyttä, joka on vain 54 metriä. Tällä halusin havainnollistaa Itämeren haavoittuvuutta. Toivon että teos välkehtii puhtaamman Itämeren symbolina.”

Myös muut teoksen tekoon osallistuvat yritykset osallistuvat kustannuksiin. High Metal Production Oy lahjoittaa teoksen osien kokoonpanon ja on osallistunut toteutuksen suunnitteluun. Suomen Vesileikkaus Oy lahjoittaa laattojen leikkauksen.

Helsingin kaupunki on mukana kampanjassa Itämerihaasteen ja Tall Ships Races Helsinki 2013 – tapahtuman kautta. Taideteos luovutetaan Itämerihaasteen omistukseen ja sen ottaa vastaan The Tall Ships Races Helsinki 2013 -tapahtuman aikana toinen Itämerihaasteen käynnistäjistä, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.

Pajunen toteaa: ”Itämeri on helsinkiläisten olohuone ja maisema. Sen hyvinvointi on kaikkien helsinkiläisten etu ja myös kaupungille kilpailukykyvaltti. The Tall Ships Races Helsinki 2013, jonka toisena tärkeänä teemana on nuorisotyö, muistuttaa meitä paitsi purjehduksen loistavasta historiasta myös Itämeren tulevaisuudesta. Helsingin kaupungille on luontevaa ja tärkeää näkyä Itämeren suojelutyössä. Helsingin Jätkäsaareen syntyy parhaillaan paljon uutta, ja Horisontti-taideteoksen myötä sinne saadaan hyvä muistutus siitä, että me helsinkiläiset halusimme pitää huolta siitä, että tulevat helsinkiläissukupolvet saavat elää hyvinvoivan meren äärellä. Toivottavasti kaupunkilaiset lähtevät innolla mukaan kampanjaan.”

”Välke”-laattoja on saatavilla rajoitettu määrä, 4 225 kappaletta. Lahjoituksia voi tehdä 15.5.2013 alkaen www.tallshipsraceshelsinki.fi -verkkosivuilta sijaitsevalla lahjoitusalustalla. Kampanja jatkuu, kunnes kaikki ”välkkeet” on lisätty teokseen, tarvittaessa vuoden 2013 loppuun asti.

Lisätietoja:
Erik Båsk
Asiamies
John Nurmisen Säätiö
Puh. +358 40 825 8071
sähköposti: etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

Tuula Putkinen
Viestintäpäällikkö
John Nurmisen Säätiö
Puh: +358 400 907 809
sähköposti: etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeet parantavat Itämeren tilaa. Itämeren vakavin ympäristöongelma on rehevöityminen, jonka oireita ovat esimerkiksi jokakesäiset sinileväkukinnat. Rehevöitymistä estää tehokkaimmin mereen valuvan fosforikuorman leikkaaminen. Säätiön fosforinpoistohankkeiden tavoitteena on vähentää mereen päätyviä vuotuisia fosforipäästöjä 2500 tonnilla vuoteen 2015 mennessä, mikä on yksi kuudesosa Itämeren suojelukomission HELCOMin kokonaistavoitteesta. Tankkeriturva-hankkeen tavoitteena on pienentää öljyonnettomuuden riskiä tuomalla kaikille Suomenlahden tankkereille uusi, ennakoiva ENSI®-navigointipalvelu (Enhanced Navigation Support Information) vuoden 2013 aikana. Säätiö rahoittaa ympäristötoimintansa yksityisin lahjoitusvaroin ja julkisella rahoituksella. www.puhdasitameri.fi

Vuonna 2007 käynnistetyssä Itämerihaasteessa Helsingin ja Turun kaupungit sitoutuivat uusiin vapaaehtoisiin, konkreettisiin toimiin rannikkovesiensä ja koko Itämeren hyväksi. Näitä ovat esimerkiksi oman piste- ja hajakuormituksen sekä laivaliikenteen ja veneilyn päästöjen vähentäminen. Lisäksi kaupungit sitoutuivat parantamaan öljyntorjuntavalmiuttaan sekä lisäämään tutkimusta, tietoisuutta ja yhteistyötä Itämeren suojelussa. Itämerihaastekampanjan tavoitteena on aktivoida mahdollisimman moni taho mukaan parantamaan Itämeren tilaa.

The Tall Ships Races Helsinki 2013

The Tall Ships Races -purjehduskilpailun taustalla on Sail Training International (STI), joka on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon järjestö. Tarkoitus on koota yhteen nuoria ystävällismielisen kilpailun ja koulupurjehduksen merkeissä, riippumatta kansallisuudesta, ihonväristä, uskonnosta tai sosiaalisesta taustasta. Helsingin järjestelyistä vastaa kaupungin tapahtumayksikkö. Helsingin tapahtumalla on kolme pääteemaa: nuorisotyö, Itämeren suojelu ja vastuullinen tapahtumanjärjestäminen. Suurten purjelaivojen kilpailu järjestetään Itämerellä joka neljäs vuosi, ja Helsingin lisäksi kilpailua isännöivät tänä vuonna Aarhus Tanskassa, Riika Latviassa ja Szczecin Puolassa. The Tall Ships Races Helsinki 2013 -purjehduskilpailuun osallistuu 17.-20.7.2013 noin 100 alusta, mukanaan noin 3 000 nuorta purjehtijaa. Edellisen kerran Helsinki oli isäntäkaupunkina vuonna 2000.

Aiheeseen liittyvää