27.11.2020

John Nurmisen Säätiön läpimurtohanke kaupallisti Itämeren hoitokalastuksen

John Nurmisen Säätiön vuosina 2015–2019 toteutetussa Lähikalahankkeessa luotiin ensimmäistä kertaa markkinaehtoinen arvoketju Saaristomeren särkikalalle merestä lautaselle. Samalla kohotettiin merkittävästi särkikalan imagoa ruokakalana. Hankkeessa kalastettiin yhteensä 700 tonnia lahnaa ja särkeä Saaristo- ja Selkämereltä. Onnistumisten rinnalla hankkeessa todettiin, että särkikalan kaupallistamiseen liittyvissä arvoketjuissa on edelleen kehitystarpeita.

Kaupallistamisen pullonkauloja ja mahdollisuuksia etsittiin yhdessä kalastajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

”Kaupallistamisen haasteiden ja epävarmuuksien selättäminen vaatii sekä teknisiä investointeja että tiiviimpää yhteistyötä kalastusalan alkutuottajien, jalostajien ja vähittäiskaupan toimijoiden välillä. Sekä kalaa että kysyntää voi olla riittävästi, mutta arvoketjujen eri portaiden kehitystarpeet on ratkaistava, jotta tuotannon ja kalastuksen volyymia ja kannattavuutta olisi mahdollista jatkossa kasvattaa. Pientuottajia ei myöskään saa jättää pulaan, ja tähän tarvittaisiin joustavuutta ketjun isoilta toimijoilta esimerkiksi ennakoimalla hyvissä ajoin tuotteisiin tarvittavia raaka-ainemääriä”, Lähikalahanketta luotsannut John Nurmisen Säätiön projektipäällikkö Miina Mäki summaa johtopäätökset.

Aika on otollinen kotimaisen luonnonkalan menestystarinalle

Kalastuksen avulla voidaan kierrättää merestä maalle merkittävä määrä Itämerta rehevöittäviä ravinteita. Lisäksi kestävästi pyydetty kala on Itämeri-ystävällinen vaihtoehto tehotuotetulle lihalle tai tuontikalalle sekä keino vähentää ravinnontuotannon kasvihuonekaasupäästöjä.

Kuluttajien tietoisuus särkikalan syömisen hyödyistä on kasvanut. John Nurmisen Säätiön Lähikalahanke onnistuikin tietoisuuden kasvattamisen ja yhteistyön myötä päätavoitteessaan: pysyvän kotimaisen markkinan luomisessa suomalaisille luonnonkalatuotteille. Säätiö loi yhdessä sidosryhmien kanssa Lähikalahankkeelle kestävän hoitokalastuksen periaatteet, joihin kaikki toimijat sitoutuivat.

”Osallistuimme hanketta edeltäneeseen vuoropuheluun kalastukselle asetettavista reunaehdoista. Tarjosimme säätiölle näkemyksemme siitä, miten vain särkikaloihin kohdistuva ammattipyynti voidaan järjestää ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi”, kertoo Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Olli Saari.

Säätiö on yhdessä muiden toimijoiden kanssa toiminut alan tienraivaajana: särkikalatuotteiden ja -tuottajien määrät ovat kasvaneet. Lähikalahankkeen aikana lanseerattiin viisi suurkeittiö- ja kuluttajatuotetta: Arkean Lähikalapihvi (Kalaliike S. Wallin), Palmian Särkimurekepihvi (Lagerblad Foods) sekä kolme Keskon Pirkka-tuotetta (Apetit).

”Tuotteet on otettu vastaan erinomaisesti, helposti valmistuvat kalaruoat kiinnostavat kuluttajia. Pirkka-saaristolaiskalatuotteista pihvi ja pinaattinen pihvi ovat segmenttinsä 10 myydyimmän tuotteen joukossa. Hyvän menestyksen ansiosta toimme sarjaan keväällä kolmannen tuotteen, saaristolaiskalapullan”, kertoo K-ryhmän päivittäistavaratoimialan tuoretuotteiden osto- ja myyntijohtaja Janne Vuorinen.

Vaikka Lähikalahanke on päättynyt, John Nurmisen Säätiö jatkaa alan tukemista osallistumalla julkiseen keskusteluun ja jakamalla tietoa särkikalan syönnin hyödyistä. Lisäksi säätiö edistää särkikalojen hoitokalastuksen kaupallistamista Ruotsissa ja Ahvenanmaalla käynnissä olevassa Baltic Fish -hankkeessa.

John Nurmisen Säätiön tavoitteena on siirtää Lähikalahankkeessa kerääntynyt tieto eteenpäin muille toimijoille ja pyrkiä siten turvaamaan särkikaloista tehtyjen tuotteiden saatavuus ja markkinakelpoisuus jatkossakin.

”Onnistuneen vuoropuhelun ja markkinaehtoisen arvoketjun rakentamisen lisäksi yhtenä tavoitteistamme on tuoda rannikkokalastukselle lisätuloja sekä kasvattaa arvostusta kalastajia ja perinteistä rannikkokalastuselinkeinoa kohtaan. Tämä hanke on nostanut esiin keinon parantaa Itämeren tilaa ja kansantaloutta. Suomessa tulisi panostaa tällaisiin toimiviin ekosysteemeihin vahvasti tulevaisuudessa”, John Nurmisen Säätiön toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt kertoo.

Säätiön julkaisema hankkeen loppuraportti löytyy tästä linkistä.

Lisätietoja:

Miina Mäki
Lähikalahankkeen projektipäällikkö
John Nurmisen Säätiö
miina.maki (at) jnfoundation.fi
puh. +358 (0)50 576 3298

Kirsi Kurki-Miettinen
Tiedottaja
John Nurmisen Säätiö
kirsi.kurki-miettinen (at) jnfoundation.fi
puh. + 358 (0)50 463 9305

Lähikalahanke
Vajaasti hyödynnettyjen särkikalojen kestävä hoitokalastus auttaa rehevöitynyttä Itämerta sekä tarjoaa kuluttajille uuden vesistö- ja ilmastoystävällisen proteiinin lähteen. John Nurmisen Säätiön vuosina 2015–2019 toteutetussa Lähikalahankkeessa poistettiin viisi tonnia fosforia Itämerestä, luotiin markkinaehtoinen arvoketju särkikalalle merestä lautaselle ja kohotettiin särkikalan imagoa ruokakalana. Hanke palkittiin ELO-säätiön Lentävä lautanen -ruokakulttuuripalkinnolla vuonna 2018. Lähikalahanke oli vuosina 2015–2017 mukana pilottina NutriTrade -hankkeessa (NutriTrade – Piloting a Nutrient Trading Scheme in the Central Baltic), jota osarahoitti EU Interreg Central Baltic -ohjelma (2015–2018). NutriTrade -hankkeessa kehitettiin innovatiivisia ja kustannustehokkaita toimenpiteitä Itämeren rehevöitymisen vähentämiseksi.

John Nurmisen Säätiö – Itämeren suojelua ja kulttuuritekoja
Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö on kulttuuriteoistaan palkittu tiedon välittäjä ja merellisen sisällön tuottaja. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla.
www.johnnurmisensaatio.fi

Kuva: Lasse Hendriks

Aiheeseen liittyvää