17.02.2018

John Nurmisen Säätiön Nutribute-joukkorahoitusalusta voitti digitaalisen innovaatiopalkinnon ja 15 000 euroa

John Nurmisen Säätiön Nutribute-joukkorahoitusalusta tuli kolmanneksi Ålandsbankenin Itämeriprojektin järjestämässä yleisöäänestyksessä, jossa arvovaltaisen esiraadin valitsemat Itämeri-hankkeet palkitaan yleisöäänten perusteella.  Lisäksi Nutribute voitti kilpailun uuden ”Digitaaliset innovaatiot” -kategorian. Uuden kategorian tuomaristossa toimivat Itämeriprojektiraadin lisäksi Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen sekä Skypen perustaja Niklas Zennström. Ålandsbanken julkisti kilpailun voittajat eilen Helsingin Messukeskuksessa Vene 18 Båt -tapahtumassa.

”On rohkaisevaa nähdä, että joukkoistamista käytetään nimenomaan Itämeren haasteiden ratkomiseksi. Moniin ideoihin tarvitaan tukea, ja digitaalinen alusta on hyvä tapa saattaa yhteen toimijoita ja nopeuttaa ideoiden toteuttamista. Nutributella on potentiaalia luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja puhdistaa Itämeri. Seuraan innolla tekijöiden edistysaskeleita”, Niklas Zennström perustelee voittajan valintaa Ålandsbankenin tiedotteessa.

Suuren yleisön huoli muovijätteestä näkyi kilpailussa, jonka voitti Clewat Oy: ideoima muoviroskan keruulaite (palkintosumma 70 000 euroa). Toiseksi eniten ääniä sai Sulapacin biohajoavat pakkausvalinnat (50 000 euroa). Nutribute palkittiin kolmantena ja sai 15 000 euron rahoituksen alustan kehittämiseen (ks Ålandsbankenin tiedote).

Joukkorahoitus muuttaa Itämeren suojeluideat konkreettiseksi toiminnaksi

Nutribute on ensimmäinen Itämeren suojeluun kehitetty joukkorahoitusalusta, joka vauhdittaa meren suojelua muuttamalla ideat teoiksi. Tarkoituksena on auttaa pahasta rehevöitymisestä kärsivää merta toteuttamalla mahdollisimman paljon konkreettisia toimia mereen päätyvän ravinnekuormituksen leikkaamiseksi. Itämerta suojelevat tahot voivat alustalla esitellä ravinnepäästöjä mitattavasti vähentäviä hankkeitaan ja etsiä niille rahoittajia. Nutribute-alusta saattaa projekti-idean ehdottajat ja halukkaat tukijat yhteen eli muuttaa suojeluhalukkuuden aktiiviseksi vesiensuojelutyöksi.

Uusi digitaalinen palvelu kannustaa kansalaisia mukaan ympäristönsuojeluun. Toimet täydentävät lakisääteistä ympäristönsuojelua ja parantavat Itämeren tilaa vapaaehtoisin toimenpitein.

Nutribute on avoin ja maksuton kaikille toimijoille. Suojelutoimien vaikutus ravinnepäästöihin sekä niiden mahdolliset ympäristöriskit kuitenkin arvioidaan asiantuntijapaneelissa ennen pääsyä alustalle, ja kaikki asiantuntija-arvion läpäisseet projektit julkaistaan.

Joukkorahoitusalustaa hallinnoi Puhdas Itämeri -hankkeistaan tunnettu John Nurmisen Säätiö, joka on toiminut Itämeren ravinnepäästöjen leikkaamiseksi jo yli 10 vuotta. Palkintosumma käytetään Nutributen ylläpito- ja kehitystyöhön alustan kehitykseen saadun EU-rahoituksen päättymisen jälkeen. Suunnitelmiin kuuluu käyttäjäpalautteen kerääminen ja alustan käytettävyyden parantaminen saadun palautteen pohjalta.

Ålandsbankenin Itämeriprojekti

Ålandsbankenin Itämeriprojekti toimii terveemmän meren puolesta rahoittamalla hyviä ideoita ja lisäämällä tietoutta Itämeren tilasta. Kilpailu parhaasta Itämerihankkeesta on kaksivaiheinen: ensin Ålandsbankenin nimeämä asiantuntijaraati karsi yli 120 ehdotuksen joukosta 12 parasta marras-joulukuussa käytyyn yleisöäänestykseen. Helmikuussa tuomaristo valitsi lopulliset voittajat yleisöäänestyksessä eniten ääniä keränneistä hankkeista. Voittajat saavat Ålandsbankenilta rahoitusta projektilleen.

Tuomaristossa laaja Itämeri-tuntemus

Tuomaristoon kuuluvat Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiössä NEFCO:ssa pitkän uran tehnyt Karl-Johan Lehtinen, Ålandsbankenin Suomen liiketoiminta-alueen johtaja Anne-Maria Salonius, Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila, Itämerisäätiön toimitusjohtaja Lotta Nummelin sekä Itämeren tutkimuksen professori Alf Norkko Helsingin yliopistosta.

Peliyhtiö Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen ja Skypen perustaja Niklas Zennström toimivat vahvistuksena digitaalisten innovaatioiden arvioinnissa.

Kuva (Maija Salmiovirta): John Nurmisen Säätiön Marjukka Porvari (keskellä) vastaanotti palkinnon raadin jäseniltä (Ålandsbankenin Anne-Maria Salonius ja Syken Seppo Knuuttila). 

Nutribute-verkkoalusta on osa John Nurmisen Säätiön johtamaa NutriTrade-hanketta. NutriTrade on EU:n Itämeristrategian lippulaivahanke, joilla pyritään saavuttamaan merkittäviä päästövähennyksiä ja siten edistämään Itämeren palautumista hyvään ekologiseen tilaan. NutriTrade-hankkeen suurin rahoittaja on EU Interreg Central Baltic –ohjelma. www.nutribute.orgwww.nutritradebaltic.eu 

Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden tavoitteena on Itämeren tilan parantaminen sellaisin konkreettisin toimin, jotka vähentävät mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä. Puhdas Itämeri -hankkeet rahoitetaan yksityisin lahjoitusvaroin ja julkisella rahoituksella. www.johnnurmisensaatio.fi

Lisätietoja:

John Nurmisen Säätiö
Puhdas Itämeri -hankkeiden johtaja Marjukka Porvari, p. 041 5491535
etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

Ålandsbanken Abp
Suomen liiketoiminta-alueen johtaja Anne-Maria Salonius puh. 040 733 1106
Lisää kilpailusta täällä www.balticseaproject.org/fi

Nutribute-joukkorahoitusalusta: www.nutribute.org
Laske oma Itämeri-jalanjälkesi:
www.johnnurmisensaatio.fi/itamerilaskuri

Aiheeseen liittyvää