30.06.2010

Kulttuuria, jätevettä ja uusia navigointikäytäntöjä

Erik-Bask30. kesäkuuta, 2010

Luet nyt ensimmäistä Puhdas Itämeri -blogia. Säätiön asiamiehenä olen saanut kunnian aloittaa bloggaamisen sivuillamme. Jatkossa blogissa Säätiön hallituksen jäsenet kertovat ajatuksistaan ja mietteistään Itämeren suojeluun liittyen.

Itse tulin Säätiöön kymmenen vuotta sitten, jolloin Säätiön perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Juha Nurminen oli aktivoimassa ja kansainvälistämässä Säätiön toimintaa. Tällöin Säätiössä keskityttiin erityisesti merenkulun perinteiden vaalimiseen mm. Säätiön kokoelmia hyödyntämällä ja tuottamalla meriaiheisia näyttelyitä ja julkaisuja. Säätiön näyttelyt ovat olleet suuren yleisön suosiossa.

Tänään meriaiheisia teoksiamme luetaan kymmenissä maissa jo kahdeksalla eri kielellä, esimerkiksi Meritie on ollut varsinainen ”best seller” merikirjojen saralla, ja lisää on tulossa. Säätiön julkaisuista ja näyttelyistä vastaa Maria Grönroos.

Vuonna 2004 John Nurmisen Säätiön hallitus päätti selvittää, löytyykö Säätiölle merkittävää tekemistä myös Itämeren suojelun piiristä. Tällöin määriteltiin Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeita ohjaava kriteeri: menemme sinne, missä yhdellä eurolla saadaan aikaan mahdollisimman suuri ympäristövaikutus.

Seuraavana vuonna aloitimme tältä pohjalta projektin yhdessä Pietarin vesilaitoksen Vodokanalin kanssa sen kolmella suurimmalla puhdistamolla. Tavoitteenamme on fosforinpoistoa tehostamalla pienentää vuosittain 27 % (1 000 tonnia) leville käyttökelpoista fosforikuormaa , joka muuten virtaisi puhdistamojen läpi Suomenlahteen. Vuodenvaihteessa saavutamme tavoitteemme yhdessä Pietarin vesilaitoksen kanssa!
Lisäksi Säätiöllä on toimintaa fosforinpoiston tehostamiseksi kymmenessä kaupungissa ja viidessä maassa. Rehevöitymisestä lisää syksyllä kun bloggaajana on rehevöitymishankkeiden tukiryhmän puheenjohtaja suurlähettiläs Veli Sundbäck. Rehevöitymiseen liittyviä hankkeita on vetänyt alusta lähtien Marjukka Porvari.

Syksyllä 2008 saimme upean lahjoituksen, kun Pekka Laaksonen lähti sapattivapaalle silloisesta työstään ja lahjoitti meille vuoden työpanoksen. Pekan avulla käynnistimme Tankkeriturva-hankkeen. Hankkeen tavoitteena on merkittävästi pienentää öljyonnettomuuden riskiä Suomenlahdella. Tästäkin aiheesta lisää kun seuraavana bloggaaja elokuussa on Tankkeriturva –hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja amiraali Juhani Kaskeala . Pekka Laaksonen vetää edelleen hanketta Säätiössä.

Kaikki Puhdas itämeri -hankkeet rahoitetaan lahjoitusvaroin. Olemme saaneet tukea niin yksityishenkilöiltä, yrityksiltä kuin julkisilta toimijoilta. Heinäkuussa voit tutustua näillä sivuilla ja Sanoman eri medioissa kampanjaamme ,jolla keräämme varoja jotta nämä merkittävät hankkeet saadaan viedyksi loppuun. Kiitos kaikille tukijoillemme!

Mikään ei ole mahdotonta – edes Itämeren elvyttäminen.

Erik Båsk
John Nurmisen Säätiön asiamies
Asiantuntija ääni -sarjaan kokoamme ansiokkaita, Itämerta käsitteleviä kirjoituksia.

Aiheeseen liittyvää