22.09.2020

Kutsu medialle: Tule seuraamaan niittoa – John Nurmisen Säätiön ja Metsähallituksen Rannikkoruokohanke käynnistyy Kirkkonummella

Uudessa yhteishankkeessa parannetaan Itämeren tilaa niittämällä ja poistamalla ruokokasveja. Arvokkaiden rantaelinympäristöjen ja niistä riippuvaisen eliöstön suojelun lisäksi tavoitteena on kierrättää ruovikkoon sitoutuneita ravinteita rehevöityneistä rantavesistä maalle hyötykäyttöön. Ruokoa hyödyntämällä edistetään myös ruokobiomassan käyttöä turvetta korvaavana, ilmastoystävällisenä raaka-aineena.

Aika: ke 30.09.2020 klo 10.00 – 11.45
Paikka: Tapaamme kohtaamispaikalla klo 10.00 Kalvholmintie 1, Kirkkonummi
(Ajo-ohjeet kutsun lopussa.)
Ilmoittautuminen medialle: 25.9. mennessä osoitteeseen oona.piiroinen@jnfoundation.fi

Rannikkoruokohankkeen niittotyöt käynnistyvät Kirkkonummen Norra Fladetin rannalla. Järjestämme tapahtumapaikalla infotilaisuuden ja mahdollisuuden seurata niittotöitä keskiviikkona 30.9. klo 10.00 alkaen (Kalvholmintien ja Medvastintien risteys, Kirkkonummi). Tilaisuudessa kuullaan John Nurmisen Säätiön ja Metsähallituksen asiantuntijoiden lisäksi ruokomassan jatkojalostuksesta vastaavan yrityksen, Kiteen Mato ja Multa Oy:n edustajia sekä Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijoita. Kaikkia asiantuntijoita on mahdollisuus haastatella tilaisuuden päätteeksi.

Tiheään ruokokasvustoon sitoutuu huomattavia määriä Itämerta rehevöittäviä ravinteita. Yhden hehtaarin järviruokokasvusto voi sisältää 10 kg fosforia, 100 kg typpeä ja yli kaksi tonnia hiiltä. Hyödyntämällä niitettyä ruokomassaa esimerkiksi kasvualustojen, viherlannoitteiden ja kuivikeaineiden valmistuksessa, rantavesistä saadaan kustannustehokkaasti poistettua merkittävä määrä ravinteita. Läpitunkemattomien ruokotiheikköjen avaaminen lisää myös rantojen virkistyskäytön mahdollisuuksia ja tuo takaisin hävinneitä perinnemaisemia.

Tilaisuuden ohjelma

Paikalle voi saapua joko omalla autolla tai yhteiskyydillä Pasilasta (Huolintatalo, Pasilankatu 2). Pyydämme ilmoittamaan viimeistään perjantaina 25.9. saavutko paikalle omalla autolla vai yhteiskyydillä. Maasto on mutaista, joten suosittelemme kumisaappaita tai muita vastaavia jalkineita.

Klo 10.00 Tapaaminen kohtaamispaikalla (Kalvholmintie 1) ja siirtyminen niittopaikalle

Klo 10.15 Puheenvuorot (asiantuntijoita voi haastatella tilaisuuden jälkeen)

  • Avaussanat, Mikko Peltonen, Rannikkoruokohankkeen projektipäällikkö, John Nurmisen Säätiö
  • Rantaelinympäristöjen hoito, Pekka Heikkilä, luonnonsuojelupäällikkö, Metsähallitus
  • Ruokojen niitto ja Itämeren suojelu, Seppo Knuuttila, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus SYKE
  • Niittojen ilmastovaikutukset, Kristiina Regina, Tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus LUKE
  • Ruokomassan kaupallinen hyödyntäminen, Aimo Turunen, Kiteen Mato ja Multa Oy

Klo 10.45 Niittotyön seuraamista sekä työmaahan ja -koneisiin tutustumista

Klo 11.15 Mahdollisuus haastatella asiantuntijoita

Tavoitteena kestävä ja kannattava ruokoarvoketju

Ruovikkojen niiton hyödylliset vaikutukset on tiedostettu jo pitkään, mutta toiminta on pysynyt toistaiseksi projektiluonteisena ja melko pienimuotoisena. Keskeiset ruovikkojen niiton esteenä olevat pullonkaulat liittyvät korjuuteknologiaan ja logistiikkaan. Nyt käynnistyvällä Rannikkoruokohankkeella vauhditetaan ruokomassan hyödyntämistä, korjuuyrittäjyyden kasvua ja alan liiketoimintamallien rakentumista niin, että tulevaisuudessa ruokoa voidaan hyödyntää kestävästi ja markkinaehtoisesti. Ruovikoiden niitot suunnitellaan ja toteutetaan siten, että myös ruovikkoympäristöihin erikoistuneille lajeille jää riittävästi elintilaa.

Ruokomassan korjaamisella ja hyödyntämisellä on myös positiivisia ilmastovaikutuksia. Sillä voidaan korvata runsaasti ilmastopäästöjä aiheuttavaa turvetta kasvualustojen valmistuksessa ja kasvihuoneviljelyssä. Lisäksi voidaan estää ilmastonmuutosta kiihdyttävän metaanin vapautuminen rannoissa mädäntyvästä ruokomassasta.

Lisätietoja:

Lisätietoja hankkeesta
Mikko Peltonen
Projektipäällikkö, Puhdas Itämeri -hankkeet
John Nurmisen Säätiö
mikko.peltonen(at)jnfoundation.fi
puh. +358 (0)50 379 2103

Ilmoittaudu tilaisuuteen perjantaina 25.9. mennessä: oona.piiroinen (at) jnfoundation.fi

Oona Piiroinen
Tiedottaja
John Nurmisen Säätiö
oona.piiroinen (at) jnfoundation.fi
puh. +358 (0)50 434 4879

John Nurmisen Säätiö – Itämeren suojelua ja kulttuuritekoja
Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö on palkittu tiedon välittäjä ja merellisen kulttuurisisällön tuottaja. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla. Työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus. www.johnnurmisensaatio.fi

Aiheeseen liittyvää