31.08.2020

LRV Corp. uudeksi John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -tukijaksi

LRV Corp. ja John Nurmisen Säätiö aloittavat yhteistyön Itämeren hyväksi. LRV pyrkii parantamaan merien tilaa tukemalla Puhdas Itämeri-hankkeita sekä nostamalla esiin kosmetiikkateollisuudessa käytettyjä, merille haitallisia, toimintamalleja.

”Tavoitteena on parantaa Itämeren tilaa ja suuremmassa mittakaavassa näyttää esimerkkiä merten hyvinvoinnin tukemisessa”, LRV:n toimitusjohtaja Saila Laitinen kertoo. Meriin päätyy globaalissa mittakaavassa valtava määrä synteettisiä yhdisteitä, jotka kertyvät vesistöihin ja saattavat vahingoittaa vesiekosysteemien toimintaa. Valitettavasti kosmetiikka on yksi näiden yhdisteiden kannalta merkittävä tekijä. Kosmetiikan kautta meriin päätyy vesiekosysteemeille haitallisia yhdisteitä sekä esimerkiksi mikromuoveja pakkausten kautta.

LRV corp. on mukana rakentamassa ympäristön kannalta kestävää kulutuskulttuuria kosmetiikkabrändinsä, aie – activism in elegance, kautta. Aie:n tuotteet ovat valmistettu luonnon raaka-aineista, jotka hajoavat nopeasti eivätkä kerry vesistöihin synteettisten yhdisteiden tavoin. Tuotesuunnittelussa pyritään huomioimaan ympäristö erityisesti minimoimalla tuotteiden hiilijalanjälki ja vesistövaikutukset.

”Olemme halunneet jättää esimerkiksi kertakäyttöiset näytteet pois omasta tuotannostamme. Muoviset näytepussit tuntuvat mahdollisesti merkityksettömiltä, mutta yrityksen tasolla niiden tuotanto aiheuttaa suuren hiilijalanjäljen. Ilmaisnäytteiden kautta syntyy paljon muovijätettä sekä hukkaan heitettyä kosmetiikkaa, sillä näytteet käytetään harvoin loppuun, jos niitä ylipäätään edes avataan. Tämän lisäksi näytepussit heitetään usein sekajätteeseen, mikä tarkoittaa pussin elinkaaren päättymistä muovin korkeasta kierrätysasteesta huolimatta. Maailman mittakaavassa pienikokoinen muovijäte päätyy kaatopaikoilta helposti mereen. ”, Saila Laitinen tiivistää.

John Nurmisen Säätiön yhteistyön kautta LRV lahjoittaa jokaisen myydyn aie- activism in elegance- tuotteen hinnasta osan Itämeren suojelutyöhön. LRV:llä yhteistyö nähdään mahdollisuutena osallistua konkreettisin teoin merien suojeluun.

Aiheeseen liittyvää