25.06.2020

#MEIDÄNMERI puhtaaksi – Suomen Moneta mukana talkoissa

Keräilyrahojen ja mitalien asiantuntija Suomen Moneta on solminut yhteistyösopimuksen John Nurmisen Säätiön kanssa ja on mukana talkoissa Itämeren ja sen perinnön hyväksi #MEIDÄNMERI-kampanjan puitteissa.

”Itämeri on meidän kaikkien meri, yhtä aikaa ainutlaatuinen ja haavoittuva. Historia ja mielenkiintoiset tarinat kietoutuvat keräilytuotteiden ympärille meidänkin työssämme. Meille on tärkeää saada osallistua ainoan meremme suojeluun ja varjella sen kulttuuriperintöä”, Suomen Monetan toimitusjohtaja Mia Mäkelä kertoo.

John Nurmisen Säätiö on työskennellyt yli vuosikymmenen yhden Itämeren vakavimman ympäristöongelman, rehevöitymisen, hillitsemiseksi. Lisäksi säätiö vaalii merellistä perintöä tuottamalla Itämeri-aiheisia tietokirjoja, näyttelyitä ja tapahtumia.

Moomin Charactersin ja John Nurmisen Säätiön #MEIDÄNMERI-kampanjan avulla levitetään tietoa erilaisista keinoista auttaa Itämerta sekä kerätään varoja John Nurmisen Säätiön työhön. Säätiö käynnistää #MEIDÄNMERI-kampanjassa kerättyjen varojen turvin uusia hankkeita sekä laajentaa nykyistä toimintaansa. Se rahoittaa lahjoituksilla muun muassa Lannoitelaivaus-hanketta, merkittävää uutta avausta Itämeren suojelussa.

Lannoitteiden merikuljetukset on tunnistettu huomattavaksi ravinnepäästöriskiksi. Ravinnepäästöt liittyvät satamissa tapahtuvaan lannoitteiden lastaukseen ja purkuun sekä lannoitteita kuljettaneiden alusten ruumien pesuun avomerellä. Yksittäisessä lannoitteita käsittelevässä satamassa pelkästään hulevesien mukana mereen joutuvat vuotuiset ravinnepäästöt voivat olla useita tonneja fosforia ja jopa satoja tonneja typpeä, mikä vastaa suuren kaupungin jätevedenpuhdistamon vuosipäästöjä.

Lannoitelaivaus-hankkeessa edistetään päästöjä vähentävien toimintatapojen käyttöönottoa koko Itämeren alueella yhdessä alan toimijoiden, kuten satamien, satamaoperaattoreiden, lannoitteiden valmistajien ja kaupunkien kanssa. Hanke koskee Suomea ja Suomenlahtea sekä koko Itämeren aluetta ja erityisesti niitä lannoitteiden kauttakulkusatamia, joissa venäläiset toimijat ovat merkittävässä roolissa. Tavoitteena on suuren mittaluokan ympäristövaikutus.

Aiheeseen liittyvää