Muistojen meri -hankkeen osallistumisohjeet ja säännöt

1. Muistojen Meri -hanke

Muistojen Meri -kampanja on John Nurminen Säätiö sr:n (jäljempänä ”JNS” tai ”me”) järjestämä kampanja, jonka tarkoituksena on kerätä sykähdyttävimpiä Itämereen liittyviä muistoja (”Kampanja”). Kampanjaan sovelletaan näitä osallistumisohjeita ja sääntöjä (”Osallistumisehdot”). Luethan Osallistumisehdot huolella ennen Kampanjaan osallistumista. Pidätämme oikeuden muuttaa näitä Osallistumisehtoja kaikkina aikoina.

2. Kuka voi osallistua Kampanjaan?

Mikäli sinulla (”Sinä”) on Itämereen liittyviä muistoja (”Itämeri-muisto”), joita haluat jakaa kanssamme, voit osallistua Kampanjaan verkkosivujemme kautta. Voidaksesi osallistua Kampanjaan, Sinun tulee olla vähintään 18-vuotias. Alle 18-vuotiaat voivat osallistua Kampanjaan yhdessä huoltajansa kanssa huoltajan suostumuksella. Voimme vielä ennen palkinnon jakamista tai Itämeri-muiston käyttämistä pyytää Sinua vahvistamaan tämän.

3. Miten voin osallistua Kampanjaan?

Keräämme Itämeri-muistoja verkkosivuillamme olevalla lomakkeella. Itämeri-muistoja voi lähettää meille myös sähköpostilla osoitteeseen muistojenmeri@jnfoundation.fi tai WhatsApp-viestillä/WhatsApp-ääniviestillä numeroon 050 544 88 44 sekä jakamalla Itämeri-muiston Instagramin välityksellä käyttämällä hashtagia #muistojenmeri. Muistoja voidaan kerätä myös muilla JNS:n myöhemmin ilmoittamilla tavoilla. Arvomme kaikkien Kampanjaan osallistuneiden kesken palkintoja. Tarkoituksenamme on lisäksi järjestää meille lähetetyistä Itämeri-muistoista monimediainen näyttelykokonaisuus. Lisätietoja Kampanjasta sekä siihen osallistumisesta on löydettävissä täältä https://johnnurmisensaatio.fi/muistojenmeri.

4. Kampanjaan liittyvät säännöt

Lähettämällä meille mitä tahansa aineistoa verkkosivuillamme olevan lomakkeen välityksellä tai muita edellä mainittuja viestintäkanavia pitkin hyväksyt nämä Osallistumisehdot ja tulet niihin sidotuksi. Mikäli et jostain syystä hyväksy näitä Osallistumisehtoja, ethän lähetä meille mitään aineistoa, sillä et voi osallistua Kampanjaan hyväksymättä Osallistumisehtoja.

5. Kampanja-aika ja Itämeri-muistojen kerääminen

Kampanja ja Itämeri-muistojen kerääminen alkavat 6.4.2020 ja Kampanja on voimassa toistaiseksi. Itämeri-muistot, joita otamme vastaan, voivat olla esimerkiksi kirjoitettua tekstiä, valokuvia, videoita tai audiohaastatteluja. Otamme vastaan Itämeri-muistoja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Arvomme meille 30.6.2020 mennessä (ml. 30.6.) Itämeri-muistonsa lähettäneiden kesken purjehduksen legendaarisella s/y Belmontilla viidelle hengelle aveceineen (palkinnon arvo on noin 250 euroa/hlö). Purjehdus toteutetaan JNS:n erikseen ilmoittamana ajankohtana elokuussa. Mikäli palkinnon voittaja ei pääse osallistumaan purjehdukselle tai purjehdus jouduttaisiin jostain JNS:sta riippumattomasta syystä, esim. sääolosuhteet, perumaan, saavat purjehduspalkinnon voittajat purjehduksen sijaan samalla arvolla lahjakortin John Nurmisen Säätiön verkkokauppaan. Purjehduksen lisäksi arvomme 10 kappaletta JNS:n kustantamia kirjoja (yhden palkinnon arvo on noin 15-40 euroa). Palkintojen arvonta suoritetaan 3.7.2020 ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Voittaja vastaa palkinnon vastaanottamiseen liittyvistä mahdollisista veroista itse.

Varmistathan ennen Kampanjaan osallistumista tai minkään aineiston lähettämistä, että sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet (mukaan lukien kaikki Immateriaalioikeudet) meille lähettämääsi Itämeri-muistoon ja siihen mahdollisesti liittyvään muuhun aineistoon. Tarkoitamme tässä ”Immateriaalioikeuksilla” kaikkia immateriaalioikeuksia kuten esimerkiksi tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, luottamuksellista tietoa, materiaaleja tai muita aineistoja sekä mitä tahansa muita teollis- ja/tai tekijänoikeuksia sekä niihin liittyviä hakemuksia missä tahansa muodossa. Vastuullasi on varmistaa, että sinulla on tarvittavat oikeudet Itämeri-muiston käyttämiseen Kampanjassa ja Itämeri-muiston julkiseen esittämiseen. Mikäli osallistut Kampanjaan lähettämällä meille valokuvan, videon tai haastattelun, on sinulla oltava etukäteinen suostumus kuvassa, videossa tai haastattelussa esiintyviltä henkilöiltä muiston käyttämiseen mainituissa tarkoituksissa. Lisäksi, mikäli osallistut Kampanjaan jonkun toisen ottamalla valokuvalla tai videolla tai toisen tekemällä haastattelulla, vastaat siitä, että sinulla on tarvittavat oikeudet muiston ottaneelta tai tuottaneelta henkilöltä. Edellä mainituissa tapauksissa vastuullasi on varmistaa, että myös muistossasi esiintyvä henkilö tai muiston ottanut tai tuottanut henkilö ovat tutustuneet näihin Osallistumisehtoihin ja hyväksyvät muiston toimittamisen sekä henkilötietojensa toimittamisen näiden Osallistumisehtojen mukaisesti.

Lähettämällä meille Itämeri-muiston, vakuutat, että sinulla on kaikki tarvittavat edellä kuvatut oikeudet Itämeri-muistoon ja ettei Itämeri-muisto tai muu siihen liittyvä meille lähettämäsi aineisto loukkaa muiden Immateriaalioikeuksia. Vastaat kaikista lähettämääsi Itämeri-muistoon kohdistuvista kolmannen osapuolen mahdollisesti esittämistä Immateriaalioikeuksien loukkausväitteistä tai muista vaatimuksista omalla kustannuksellasi edellyttäen, että JNS viivytyksettä ilmoittaa tällaisista sitä kohtaan esitetyistä väitteistä tai vaatimuksista.

6. Itämeri-muistoista järjestettävä näyttely

Tulemme valitsemaan meille lähetettyjen Itämeri-muistojen joukosta osan monimediaiseen näyttelykokonaisuuteen, joka on tarkoitus julkistaa Itämeri-päivänä 27.8.2020.  Varaamme oikeuden valita oman harkintamme perusteella näyttelyyn päätyvät Itämeri-muistot.  Saatamme olla Sinuun erikseen yhteydessä, mikäli haluaisimme käyttää lähettämääsi Itämeri-muistoa näyttelytarkoituksessa tai muutoin jatkossa. Näyttelyn lisäksi voimme käyttää Itämeri-muistoja myös muissa viestintäkanavissamme (ml. sosiaalinen media).

7. Itämeri-muiston käyttö

Osallistumalla Kampanjaan lähettämällä meille Itämeri-muistosi edellä mainituilla tavoilla, annat JNS:lle jatkuvan oikeuden käyttää, tehdä tarvittavia kopioita tai käännöksiä, tarvittaessa muokata (esimerkiksi lyhentämällä), kehittää tai jakaa Itämeri-muistoasi edelleen sekä asettaa näytille missä tahansa muodossa (esimerkiksi digitaalisessa tai fyysisessä muodossa). Varaamme myös oikeuden Itämeri-muistojen kaupalliseen hyödyntämiseen JNS:n tarkoituksen edistämiseksi. Sinulla säilyy Itämeri-muistoosi kaikki moraaliset oikeudet ja käyttäessämme Itämeri-muistoasi missä tahansa yhteydessä, mainitsemme mahdollisuuksien mukaan aina nimesi tai nimimerkkisi.

8. Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Osallistumalla Kampanjaan annat JNS:lle oikeuden julkaista nimesi tai nimimerkkisi Itämeri-muistoista kootun näyttelyn yhteydessä tai muissa viestintäkanavissamme (ml. sosiaalinen media). Keräämme Kampanjan yhteydessä yhteystietosi arvontaa varten. Tallennamme henkilötietosi JNS:n ylläpitämään kilpailujen ja arvontojen osallistujarekisteriin, jonka tietosuojaseloste on löydettävissä täältä.

9. Muuta

Näihin Osallistumisehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Näistä Osallistumisehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Sinulla on kuitenkin aina oikeus nostaa kanne tai olla vastaajana oman asuinpaikkasi alioikeudessa Suomessa.

10. Itämeri-muistosi jakaminen yhteistyökumppaneidemme kanssa

Haluamme vaalia Itämeren kulttuuriperintöä luovuttamalla Itämeri-muistot suostumuksellasi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (”SKS”) arkistoon, joka säilyttää ja saattaa aineiston yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria.

SKS:n arkistoja käyttävät muun muassa Åbo Akademin SeaHer– ja Ilmastonmuutosta koskeva tieto ja Itämeri -tutkimusprojektit, jotka keskittyvät Itämeren ja Suomen rannikkoalueiden ympäristöön liittyviin kokemuksiin, tietoon ja taitoon (environmental heritage).