07.02.2020

Muumien tenholla tavoitellaan suuren mittaluokan ympäristövaikutusta Itämeren hyväksi – #MEIDÄNMERI-kampanjassa mukana yli sata organisaatiota partiolaisista pörssiyrityksiin

Itämeren tulevaisuuden turvaamiseen tähtäävä #MEIDÄNMERI-kampanja käynnistyy virallisesti tänään ja jatkuu vuoden loppuun. Muumien tekijänoikeuksia hallinnoivan Moomin Characters -yhtiön ja John Nurmisen Säätiön yhteiskampanjalla pyritään vuoden aikana keräämään miljoona euroa säätiön työhön. John Nurmisen Säätiö rahoittaa lahjoituksilla muun muassa merkittävää tänään julkaistavaa uutta avausta Itämeren suojelussa sekä valtakunnallista merikulttuurihanketta. Kampanjassa ovat mukana suurin osa Muumi-lisenssinhaltijoista sekä muun muassa Supercell, Sanoma, Orion ja Suomen Partiolaiset.

Kampanja mahdollistaa uusia merkittäviä Itämeri-hankkeita

John Nurmisen Säätiö käynnistää #MEIDÄNMERI-kampanjassa kerättyjen varojen turvin uusia hankkeita sekä laajentaa nykyistä toimintaansa. Säätiö rahoittaa lahjoituksilla muun muassa Venemessujen avajaispäivän yhteydessä julkistettua Lannoitelaivaus-hanketta, merkittävää uutta avausta Itämeren suojelussa.

Lannoitteiden merikuljetukset on tunnistettu huomattavaksi ravinnepäästöriskiksi. Ravinnepäästöt liittyvät satamissa tapahtuvaan lannoitteiden lastaukseen ja purkuun sekä lannoitteita kuljettaneiden alusten ruumien pesuun avomerellä. Yksittäisessä lannoitteita käsittelevässä satamassa pelkästään hulevesien mukana mereen joutuvat vuotuiset ravinnepäästöt voivat olla useita tonneja fosforia ja jopa satoja tonneja typpeä, mikä vastaa suuren kaupungin jätevedenpuhdistamon vuosipäästöjä.

John Nurmisen Säätiön Lannoitelaivaus-hankkeessa edistetään päästöjä vähentävien toimintatapojen käyttöönottoa koko Itämeren alueella yhdessä alan toimijoiden, kuten satamien, satamaoperaattoreiden, lannoitteiden valmistajien ja kaupunkien kanssa. Hanke koskee Suomea ja Suomenlahtea sekä koko Itämeren aluetta ja erityisesti niitä lannoitteiden kauttakulkusatamia, joissa venäläiset toimijat ovat merkittävässä roolissa. Tavoitteena on suuren mittaluokan ympäristövaikutus.

Säätiö on tehnyt merkittävää työtä myös maatalouden ravinnepäästöjen hillitsemiseksi. Se on ollut mukana tuomassa Suomeen uutta tehokasta vesiensuojelumenetelmää, peltojen kipsikäsittelyä. Keinoa on sovellettu sekä Liedon Savijoen että Vantaanjoen kipsihankkeissa ja kuluvana vuonna säätiö on mukana laajentamassa kipsin käyttöönottoa Itämeren rantavaltioihin.

”Kipsikäsittely on erittäin tehokas ensiapu rehevöitymisen hillinnässä. Työmme vauhdittuu #MEIDÄNMERI-lahjoitusten turvin: pureudumme parhaillaan myös maatalouden ravinnepäästöjen tärkeimpään juurisyyhyn eli eläintuotannon ravinnetasapainoon”, John Nurmisen Säätiön asiamies Annamari Arrakoski-Engardt kertoi #MEIDÄNMERI-kampanjan lanseeraustilaisuudessa.

Puhdas Itämeri -hankkeiden ohella säätiö rahoittaa kampanjavaroilla valtakunnallista Muistojen meri -kulttuurihanketta. Hankkeen tavoitteena on aktivoida suomalaiset miettimään suhdettaan Itämereen keräämällä tärkeimpiä ja sykähdyttävimpiä merimuistoja. Muistojen kirjo ja suomalaisten Itämeri-suhde kuratoidaan monimediaiseksi näyttelykokonaisuudeksi.

”#MEIDÄNMERI-kampanja mahdollistaa suuret teot Itämeren hyväksi. Tämä on meille ainutlaatuinen tilaisuus nostaa Itämeri maailmankartalle ja teemme kaikkemme, jotta saamme kampanjan avulla mahdollisimman suuren hyödyn Itämerelle ja sen perinnölle ”, Arrakoski-Engardt toteaa.

Poikkeuksellinen osallistujien kirjo – mukana yli 100 organisaatiota kansalaisjärjestöistä suuryrityksiin

#MEIDÄNMERI-kampanjaa on rakentamassa yli 100 yritystä ja muuta organisaatioita erilaisista kulttuuri-instituutioista aina kaupunkeihin, kouluihin ja järjestökenttään Itämeren ympäriltä ja kauempaa.

“Mukaan on lähtenyt upea joukko Moomin Charactersin pitkäaikaisia lisenssinhaltijoita ja yhteistyökumppaneita kymmenienkin vuosien takaa sekä myös aivan uusia tahoja. Muumien ympärille vuosikymmenten saatossa syntyneen yhteisön halu auttaa tulee näkymään tänä vuonna laajasti Itämeren eduksi”, Moomin Charactersin toimitusjohtaja Roleff Kråkström kommentoi. “Haluan lähettää erityiskiitoksen kaikille lisenssinhaltijoillemme, jotka ovat vuodesta toiseen osallistuneet hyväntekeväisyyteen kanssamme. Ilman heidän panostaan tämä olisi mahdotonta.”

Myös John Nurmisen Säätiön pitkäaikaiset yhteistyökumppanit Sanoma, Supercell ja Orion osallistuvat #MEIDÄNMERI-kampanjaan merkittävillä lahjoitussummilla.

”Olemme ilolla mukana tässä kunnianhimoisessa kampanjassa, jolla tavoitellaan konkreettisia parannuksia meren tilaan sekä suurta näkyvyyttä Itämeren asialle”, Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen kertoo.

Lahjoitusten ja tuotemyynnistä tulevien avustusten ohella kampanjaan osallistuvat tahot levittävät tietoa Itämeren tilasta ja suojelukeinoista.

”Itämeren ja ympäristön hyvinvointi ovat Orionille tärkeitä arvoja. #MEIDÄNMERI-kampanja nostaa tärkeän asian entistäkin useampien kansalaisten tietoisuuteen kaikissa Itämeren rantavaltioissa. Yhdistämällä voimamme Itämeri on vielä mahdollista pelastaa”, Orionin toimitusjohtaja Timo Lappalainen toteaa.

Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven kertoo: “Yksi Sanoman keskeisimmistä arvoista on aktivoida ja innostaa ihmisiä keskustelemaan heille tärkeistä aiheista. Olemme jo pitkään tehneet yhteistyötä John Nurmisen Säätiön kanssa ja liitymme ilolla mukaan #MEIDÄNMERI-kampanjaan. Itämeren hyvinvointi ja ainutlaatuinen saaristomme ovat asioita, joista meidän tulee yhdessä pitää huolta. Itämeri on meidän kaikkien meri ja haluamme osaltamme kantaa kortemme kekoon sen pelastamiseksi”.

Yritysten ohella myös yksittäiset ihmiset voivat tehdä lahjoituksia kampanjalle. John Nurmisen Säätiön tähänastisen työn perusteella on voitu laskea, että 10 euron lahjoituksen avulla Itämerestä pystytään poistamaan noin 40 kiloa sinilevää.

Lisäksi Moomin Characters lahjoittaa itse kampanjaan sen lanseerauksen yhteydessä 150 000 euroa.

Kampanja haastaa ja osallistaa kaikki mukaan Itämeren asialle

Kampanjaan osallistuvien tahojen monipuoliseen joukkoon kuuluu esimerkiksi Suomen Partiolaiset, joiden osalta kampanjayhteistyö keskittyy nuorten partiolaisten aktivoimiseen Itämeri-aiheisen ohjelman avulla. Partiolaiset tutustuvat Itämeren tilaan ja sen suojelemiseen erilaisten retkillä ja viikkotapaamisissa tehtävien aktiviteettien avulla. Näihin osallistumalla partiolaiset saavat #MEIDÄNMERI-merkin, joka osoittaa Itämeren suojeluun perehtyneisyyttä.

Pedagoginen ulottuvuus kampanjassa ilmenee myös muun muassa Otavan kanssa tehtävässä yhteistyössä. Otava Oppimisen palvelut tukee #MEIDÄNMERI-kampanjaa asiantuntijoiden kouluille tekemällä Pelastetaan Itämeri -oppimiskokonaisuudella, jonka opettajat saavat käyttöön veloituksetta.

Lisäksi esimerkiksi muumikirjojen kustantajat Tammi, WSOY ja Förlaget julkaisevat erityisiä meriteemaisia muumikirjoja, jotka hankkimalla jokainen voit tukea kampanjaa ja Itämeri-työtä.

Kaikki kampanjaan osallistuvat yritykset ja organisaatiot löytyvät listattuna kampanjasivustolta www.meidänmeri.fi. Sivustolta voi myös seurata kampanjalaskurin päivittymistä kohti kampanjan tavoitesummaa, miljoonaa euroa.

Lisätietoja

#MEIDÄNMERI #VÅRTHAV #OURSEA #Meidänmeri-kampanjan tunniste.
www.meidänmeri.fi

Annamari Arrakoski-Engardt
Asiamies, John Nurmisen Säätiö
puh. +358 (0)400 477 878
annamari.arrakoski-engardt@jnfoundation.fi

Roleff Kråkström
Toimitusjohtaja, Moomin Characters
Puh. +358 (0) 40 054 9692
roleff.krakstrom@moomin.com

Tiedote Lannoitelaivaus-hankkeesta on luettavissa John Nurmisen Säätiön verkkosivuilla 7.2.2020.

Lehdistökuvia toimittajien käyttöön:
https://moom.in/ourseapress
https://johnnurmisensaatio.fi/tietoa-meista/mediapankki/

Lisätietoa #MEIDÄNMERI-kampanjasta

#MEIDÄNMERI-kampanjan idea muotoutui sinileväkesänä 2018, jolloin levämäärät hätkähdyttivät ennennäkemättömällä tavalla Itämeren asukkaita. “Järkytys Itämeren tilasta synnytti ajatuksen laajan Muumi-tarinoiden ympärille muodostuneen yhteisön kannustamisesta talkoisiin meidän yhteisen meremme suojelemiseksi”, Moomin Charactersin toimitusjohtaja Roleff Kråkström kertoo.

Vuoteen 2020 osui myös Muumi-tarinoiden juhlavuosi, sillä ensimmäinen Muumi-tarina, luonnonkatastrofin keskelle sijoittuva Muumit ja suuri tuhotulva julkaistiin 75 vuotta sitten. “Pidimme itsestään selvänä, että juhlavuoden huomio tulee suunnata Muumi-tarinoiden inspiroijana toimineen ainoan meremme puhdistamiseen ja auttamiseen”, Kråkström lisää.

#MEIDÄNMERI-kampanjan tarkoituksena on lisätä tietoutta Itämeren tilasta ja kerätä varoja John Nurmisen Säätiön työhön meren ja sen perinnön suojelemiseksi.

Muumimainen kampanjaohjelma ilahduttaa kaikenikäisiä läpi vuoden 2020

Kampanjavuoteen kuuluu niin #MEIDÄNMERI-teemaisia näyttelyitä, konsertteja kuin monipuolisesti erilaisia lasten tapahtumia. Kampanjan koko ohjelma päivittyy läpi vuoden osoitteessa www.meidänmeri.fi.

Helmikuussa laulaja Emma Klingenberg esittelee ensimmäistä kertaa laajan Tove Janssonin laulujen sanoituksiin kohdistuneen selvitystyönsä tulokset Svenska Teaternin konserttisarjassa “Tove Jansson – Visdiktaren”, jossa kuullaan Tove Janssonin sanoitusaarteita.

Juhannuksena Helsingin Töölönlahti muuntautuu rakastetun Vaarallinen juhannus -muumikirjan innoittamana koko perheen Midsummer Madness -festivaaliksi, jossa esimerkiksi kirjasta tutulla Töölönlahdella kelluvalla lavalla nähdään teatteri- ja musiikkiesityksiä.

Myös Kansallismuseo osallistuu juhlavuoteen avaamalla 15. toukokuuta kaikenikäisille soveltuvan “Rohkeus, rakkaus, vapaus” -näyttelyn, joka esittelee muumien filosofiaa ja elämänarvoja, kuten ystävyyttä, rakkautta, luonnon kunnioittamista ja tasavertaisuutta. Tampereella sijaitseva maailman ainoa Muumimuseo järjestää myös osana kampanjaa Muumit ja meri -näyttelyn.

Kampanja on levinnyt myös kansainvälisesti esimerkiksi Ruotsiin, Isoon-Britanniaan ja Japaniin. Lontoossa Euroopan suurin kaupungin yhteyteen perustettu kosteikon luonnonsuojelualue Walthamstow Wetlands järjestää monipuolista vesistöjen suojeluun keskittyvää koko perheen ohjelmaa. Alueella järjestetään myös näyttely Tove Janssonin suhteesta mereen, jonka yhteyteen luodaan hänen kesäparatiisissa, Klovharu-saarella nauhoitettu uusi musiikkiteos.

Ruotsissa kampanjaa esitellään näkyvästi muun muassa Tukholman venemessuilla, lukuisilla eri kirjafestivaaleilla, Merihistoriallisessa museossa näyttelyn muodossa sekä kuuluisassa Gotland Runt -purjehduskilpailussa.

#MEIDÄNMERI-kampanja on myös näkyvästi mukana 27. elokuuta John Nurmisen Säätiön järjestämässä Itämeri-päivässä.

John Nurmisen Säätiö
Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö on palkittu tiedon välittäjä ja merellisen kulttuurisisällön tuottaja. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla. Työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus. www.johnnurmisensaatio.fi

Moomin Characters Oy Ltd on virallinen muumi-hahmojen tekijänoikeuksien valvoja. Tove Jansson (1914–2001) kirjoitti ja kuvitti muumeista yhdeksän romaania, neljä kuvakirjaa ja satoja sarjakuvia vuosien 1945 ja 1980 välillä. Kirjoja rohkeista ja seikkailunhaluisista, mutta perhekeskeisistä muumeista on käännetty yli 55 kielelle ja niitä painetaan yhä nykyään ympäri maailmaa. Tove Jansson perusti Moomin Characters Oy Ltd:n 1950-luvulla yhdessä veljensä Lars Janssonin kanssa huolehtimaan muumien tekijänoikeuksista, ja se on edelleen perheyritys.

 

Aiheeseen liittyvää