31.01.2020

Nutribute-joukkorahoitusalustalla on nyt mahdollista kampanjoida suomeksi

Ålandsbanken on tukenut suomenkielisen version tuottamista Itämeriprojektin kautta myönnetyllä rahoituksella.

John Nurmisen Säätiön luoma Nutribute on verkkoalusta, jossa Itämeren suojelijat voivat kampanjoida kerätäkseen varoja rehevöitymistä vähentäviin toimenpiteisiin. Nutribute voitti Ålandsbankenin Itämeriprojektin ”Paras digitaalinen innovaatio 2018” -palkinnon. Saadulla palkinnolla on nyt toteutettu kaksi tärkeintä käyttäjien toivomaa muutosta: Sivustosta on luotu suomenkielinen versio ja samalla sivuston käyttöä on helpotettu karsimalla turhia koukeroita.

Puhdas Itämeri -hankkeiden johtaja Marjukka Porvari vastaanottamassa Itämeriprojektin palkintoa Venemessuilla vuonna 2018.

”Käyttäjiltä kerätyn palautteen mukaan alkuperäinen englanninkielinen sivusto tuntui vieraalta etenkin paikallisissa vesiensuojeluhankkeissa, kuten maatalouden vesiensuojelutoimissa tai yksittäisen merenlahden tilan parantamisessa. Suomenkielisen version tekemisellä laajennetaan mahdollista käyttäjäkuntaa ja edistetään kampanjaviestin leviämismahdollisuuksia sosiaalisessa mediassa. Lisäksi käännösprosessi on opettanut, mitä mahdollisen ruotsinkielisen sivuston avaaminen vaatisi tulevaisuudessa”, kertoo projektipäällikkö Anna Saarentaus.

Suomenkielisen sivuston ensimmäisenä kampanjana on juuri auennut peltojen kipsikäsittelyn jatkamiseen tähtäävä ”Lisää kipsiä Vantaanjoelle!” John Nurmisen Säätiö jatkaa tämän kustannustehokkaan maatalouden vesiensuojelutoimen rahoittamista ja toteuttamista yhteistyössä Vantaanjoen valuma-alueen viljelijöiden kanssa vielä tämän vuoden. Joukkorahoituksen turvin voidaan saada lisää hehtaareita kipsikäsittelyn piiriin. Jännitämme parhaillaan, kuka ehtii tehdä ensimmäisen lahjoituksen.

Englanninkielisellä puolella liettualainen Klaipedan yliopisto kampanjoi sympaattisen kelluvan saaren puolesta . Kukilla lastattu saari paitsi poistaa hieman ravinteita merestä myös tarjoaa silmäniloa ohikulkijoille ja ravintoa pölyttäjähyönteisille.

Itämeren tilan parantamiseen tähtäävässä joukkorahoituksessa suuri joukko vapaaehtoisia rahoittajia tukee sopivaksi katsomiensa päästövähennysten toteuttamista. Nutribute-alustan rooli on saattaa toimenpiteen ehdottaja ja idean tukijat yhteen eli muuttaa suojeluhalukkuus aktiiviseksi vesiensuojelutyöksi.

”Nutribute on tietääksemme Euroopan ensimmäinen vesiensuojelun joukkorahoitusalusta ja siten uraauurtava askel ympäristönsuojelun kentällä. Sen avulla ihmisten halu suojella omia vesistöjään voidaan kanavoida konkreettiseksi ja nopeaksi ruohonjuuritason toiminnaksi, joka täydentää kansallista ja lakisääteistä ympäristönsuojelua”, sanoo säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden johtaja Marjukka Porvari.

Joukkorahoitusalusta on avoin ja maksuton kaikille toimijoille. John Nurmisen Säätiö toivottaa kaikki Itämeren suojelijat tervetulleiksi käyttämään Nutributea!

Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö on kulttuuriteoistaan palkittu tiedonvälittäjä ja merellisen sisällön tuottaja. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla. Työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus.
www.johnnurmisensaatio.fi

 Ympäristöprojektien tukeminen on ollut osa Ålandsbankenin toimintaa jo vuodesta 1997. Tähän mennessä pankki on tukenut ympäristötyötä yli kahdella miljoonalla eurolla. Vuosittain pankki lahjoittaa summan, joka vastaa jopa 0,2 % Itämeritileillä olevista talletuksista. Itämeriprojekti toimii terveemmän meren puolesta rahoittamalla hyviä ideoita ja lisäämällä tietoutta Itämeren tilasta. https://itameriprojekti.fi/

Aiheeseen liittyvää