31.03.2020

Olethan mukana vaikuttamassa vesistöjen hyvinvointiin!

Viemäri ei ole musta aukko ja aine ei katoa sinne heittämällä, vaan päätyy viemärin kautta jätevedenpuhdistamolle. Siksi jätteiden oikeaoppinen hävittäminen on tärkeää.

Jätevedenpumppaamon tehtävänä on kerätä asuinalueiden jätevedet, jotta ne saadaan pumpattua jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Kun haitallisia tai vaarallisia aineita kaadetaan viemäriin, ne jatkavat kulkuaan ja päätyvät jätevedenpumppaamolle. Viemärissä ja pumppaamolla aineet voivat syövyttää viemäriverkostoa, kertyvät kerrokseksi pumppaamolla, haihtuvat ilmaan tai jatkavat edelleen matkaansa jätevedenpuhdistamolle. Aineet uhkaavat myös työntekijöiden terveyttä, kun osa niistä haihtuu putkistojen, pumppaamoiden ja puhdistamon ilmatilaan.

Jätevedenpuhdistamot rakennetaan pääasiallisesti asumajätevesien puhdistamista varten ja ne eivät pysty puhdistamaan esimerkiksi myrkyllisiä yhdisteitä. Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat jätevedenpuhdistamolla haihtua ilmaan, häiritä puhdistamon toimintaa, kertyä puhdistamolietteeseen vaikeuttaen kiertotaloutta tai kulkeutua hajoamattomina puhdistamon läpi vesistöön. Vesistössä hajoamattomat haitalliset tai vaaralliset aineet voivat kertyä kaloihin ja muihin vesieliöihin.

Kotitaloudet, yritykset ja teollisuuslaitokset voivat vaikuttaa vesistön hyvinvointiin toimimalla oikein:

  • Keräämällä haitalliset ja vaaralliset jätteet erilliskäsittelyä varten sekä käyttämällä ympäristömerkittyjä kemikaaleja.
  • Teollisuuslaitokset ja yritykset voivat parantaa vesistöjen tilaa huolehtimalla, että jätevesistä poistetaan haitalliset ja vaaralliset aineet ennen kuin jätevedet viemäröidään kunnalliselle puhdistamolle.

Yhdessä vähennämme haitallisten ja vaarallisten aineiden päätymistä jätevedenpuhdistamolle ja palkintona saamme puhtaan ja eliörikkaan vesistön!

Heli Lindberg, valvontainsinööri, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

Blogikirjoitus on osa #BEST_BalticSea -viestintäkampanjaa. Teollisten jätevesien käsittely on yhä suuri haaste. Niitä johdetaan ilman esikäsittelyä kunnallisille puhdistamoille, jolloin puhdistustulos voi heikentyä. Onneksi monet suomalaiset yritykset ovat kehittäneet hyviä käytäntöjä esikäsitelläkseen jätevetensä tai vähentäneet niiden syntyä ennen jätevedenpuhdistamolle johtamista. Esittelemme yritysten esimerkillisiä ratkaisuja, seuraa sisältöjä somessa  16.3.-9.4.2020 tunnisteella #BEST_BalticSea.

Aiheeseen liittyvää