06.06.2013

Onninen Oy jatkaa tukeaan John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeille

Oikealla ylhäällä: Marjukka Porvari, Säätiön fosforinpoistohankkeista vastaava johtaja, Säätiön asiamies Erik Båsk sekä Onninen Oy:n toimitusjohtaja Timo Mänty. Edessä Onninen Oy:n hallituksen pj. Maarit Toivanen Koivisto ja säätiön hallituksen pj.  Juha Nurminen.
Oikealla ylhäällä: Marjukka Porvari, Säätiön fosforinpoistohankkeista vastaava johtaja, Säätiön asiamies Erik Båsk sekä Onninen Oy:n toimitusjohtaja Timo Mänty. Edessä Onninen Oy:n hallituksen pj. Maarit Toivanen Koivisto ja säätiön hallituksen pj. Juha Nurminen.

Onninen Oy ja John Nurmisen Säätiö ovat solmineet kaksivuotisen sopimuksen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden tukemisesta. Sopimus on jatkoa vuonna 2011 alkaneelle yhteistyölle.

Sopimuksen mukaan Onninen lahjoittaa vuosina 2013 – 2014 yhteensä 100 000 euroa John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeille. Vuosille 2011–2012 sovittu 100 000 euron laitetuki kahteen kohteeseen muutettiin nyt allekirjoitetussa sopimuksessa rahalliseksi tueksi, jota voidaan joustavasti hyödyntää missä tahansa säätiön Itämeren valuma-alueella toteutettavassa fosforinpoistohankkeessa. Onninen Oy:n hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto ja Juha Nurminen, John Nurmisen Säätiön hallituksen puheenjohtaja, allekirjoittivat sopimuksen 27. toukokuuta 100-vuotisjuhlavuottansa viettävän Onnisen pääkonttorissa Vantaalla (kuva).

Onnisen hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto toteaa: ”Kumppanuus John Nurmisen Säätiön kanssa on meille luonteva tapa kantaa vastuuta Itämeren tilasta. Onnisella on Suomen lisäksi toimipaikkoja monissa muissa Itämeren alueen maissa. Esimerkiksi Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä toimenpiteet fosforinpoiston tehostamiseksi ovat ensiarvoisen tärkeitä Itämeren hyvän tilan saavuttamiseksi. Olemme iloisia, että voimme rahallisen tuen lisäksi tarjota John Nurmisen Säätiön arvokkaalle työlle näkyvyyttä myös omissa kanavissamme ja omille sidosryhmillemme.”

Juha Nurminen, John Nurmisen Säätiön hallituksen puheenjohtaja toteaa: ”Itämeren suojelussa on saavutettu viime vuosina suuria edistysaskeleita. Säätiön vuonna 2011 päätöksen saatu Pietarin suurprojekti ja Suomenlahden eteläpuolella sijaitsevan Fosforit-lannoitetehtaan päästöjen leikkaus ovat yhdessä vähentäneet lähes 60% Suomenlahden fosforikuormituksesta. Tutkijoiden mukaan näin suuri muutos voi näkyä myönteisenä vaikutuksena Itämeren tilassa jo lähivuosina. Tuloksia on syntynyt myös Latviassa ja Puolassa. Työsarkaa kuitenkin riittää ja kartoitamme jatkuvasti uusia projekteja koko Itämeren valuma-alueella. Keskitymme jatkossakin fosforikuormituksen leikkaamiseen, sillä se on edelleen ylivoimaisesti nopein ja tehokkain tapa estää Itämeren rehevöitymistä. Onninen Oy:n ja muiden pääyhteistyökumppaneittemme pitkäjänteinen tuki on toimintamme jatkuvuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää.”

Lisätietoja:

Onninen Oy
Konsernin viestintäpäällikkö Reetta Hiltunen
Puhelin 040 520 9381
reetta.hiltunen@onninen.com

John Nurmisen Säätiö
Viestintäpäällikkö Tuula Putkinen
Puhelin 0400 907 809
tuula.putkinen@jnfoundation.fi

100-vuotias perheyhtiö Onninen Oy
Onninen tarjoaa kattavia materiaali- ja tietovirtapalveluja urakoitsijoille, teollisuudelle, julkisille organisaatioille ja teknisten tuotteiden jälleenmyyjille sekä tavarantoimittajille. Onninen on alalla vuodesta 1913 toiminut perheyhtiö. Yhtiö työllistää Suomen, Ruotsin, Norjan, Puolan, Venäjän ja Baltian toiminnoissaan yhteensä 2 800 henkilöä. Vuonna 2012 Onnisen liikevaihto oli 1,6 miljardia euroa. www.onninen.com

John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeet parantavat Itämeren tilaa. Itämeren vakavin ympäristöongelma on rehevöityminen, jonka oireita ovat esimerkiksi jokakesäiset sinileväkukinnat. Rehevöitymistä estää tehokkaimmin mereen valuvan fosforikuorman leikkaaminen. Säätiön fosforinpoistohankkeiden tavoitteena on vähentää mereen päätyviä vuotuisia fosforipäästöjä 2500 tonnilla vuoteen 2015 mennessä, mikä on yksi kuudesosa Itämeren suojelukomission HELCOMin kokonaistavoitteesta. Tankkeriturva-hankkeen tavoitteena on pienentää öljyonnettomuuden riskiä tuomalla kaikille Suomenlahden tankkereille uusi, ennakoiva ENSI®-navigointipalvelu (Enhanced Navigation Support Information) vuoden 2013 aikana. Säätiö rahoittaa ympäristötoimintansa yksityisin lahjoitusvaroin ja julkisella rahoituksella. www.puhdasitameri.fi

Aiheeseen liittyvää