11.03.2011

Onninen Oy lahjoittaa laitteistoa John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri –hankkeille – lahjoituksen arvo yli 100 000 euroa

Onninen Oy ja John Nurmisen Säätiö ovat solmineet kaksivuotisen sopimuksen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden tukemisesta.

Sopimuksen mukaan Onninen sitoutuu lahjoittamaan laitteistoa Säätiön käynnissä oleviin jätevedenpuhdistusprojekteihin Venäjän Hatsinassa ja Viipurissa. Onninen toimittaa Säätiön Viipurin hankkeeseen vähintään 50 000 euron edestä laitteita vuonna 2011, ja Hatsinan hankkeeseen vähintään 50 000 euron edestä laitteita vuonna 2012.

Hankkeisiin liittyen Säätiö teettää teknisen selvityksen Viipurin ja Hatsinan jäteveden-puhdistamoiden fosforinpoiston tehostamisesta vuonna 2011. Selvityksessä määritetään molemmille puhdistamoille kustannustehokkaat investoinnit, joilla voidaan saavuttaa Itämeren suojelukomission HELCOMin suositustaso puhdistetun jäteveden fosforimäärässä*. Tekniseen selvitykseen sisältyy myös molempien puhdistamoiden fosforinpoistoinvestointien yksityiskohtainen suunnittelu ja laiteluettelot.

”Onninen haluaa edistää Itämeren suojelua ja kantaa ympäristövastuuta lähialueilla konkreettisin toimin. John Nurmisen Säätiö valikoitui tuen saajaksi siksi, että sen hankkeet painottavat mitattavia tuloksia kustannustehokkain keinoin. Itämeri on meille luonnollinen kohde, koska kaikki Onnisen toimintamaat Kazakstania lukuun ottamatta sijaitsevat Itämeren valuma-alueella”, sanoo vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto, Onnisen hallituksen puheenjohtaja.

”Onninen on ensimmäinen laitetoimittaja, joka lahjoittaa meille jätevedenpuhdistamoilla käytettäviä laitteita. Tämäntyyppinen tuki on äärimmäisen arvokasta, sillä se saadaan kohdennettua suoraan jo käynnissä oleviin projekteihin. Kun Viipurissa ja Hatsinassa saadaan tehostettua fosforinpoistoa, vähenee Itämereen vuosittain valuva fosforikuorma noin 80 tonnilla”, toteaa merenkulkuneuvos Juha Nurminen, John Nurmisen Säätiön hallituksen puheenjohtaja.

Viipurin puhdistamolle rakennetaan vuoden 2011 aikana pysyvä fosforinpoistojärjestelmä nykyisen, John Nurmisen Säätiön toimittaman väliaikaisen fosforinpoistojärjestelmän tilalle. John Nurmisen Säätiön ja Viipurin vesilaitoksen aiesopimuksen mukaisesti Säätiö toimittaa järjestelmään tarvittavat laitteet ja Viipurin vesilaitos toteuttaa rakennustyöt. Yksityiskohtaista laitelistaa ei ole vielä tehty, mutta siihen sisältynee syöttö- ja kuljetuspumppuja, tyhjennyspumppuja, putkistoja, venttiileitä, pinnankorkeus- ja virtausmittareita, suodattimia, sekoittimia, fosforianalysaattoreita ja näytteenottopumppuja sekä -putkia.

Säätiöllä on aiesopimus myös Hatsinan vesilaitoksen kanssa fosforinpoiston tehostamisesta. Sopimuksen mukaan säätiö vastaa laitetoimituksista ja vesilaitos rakennustöistä. Yksityiskohtainen laiteluettelo tehdään vuoden 2011 aikana, mutta laitteet hankitaan ja asennetaan vasta vuonna 2012 johtuen puhdistamon hiekanerotuksen ja välppäyksen uusimisesta vuonna 2011.

Onnisen liiketoiminta on voimakkaasti sidoksissa veteen ja energiaan. Vedellä, energialla ja ekologisilla tuotteilla on olennainen merkitys lähes kaikissa yhtiön asiakassegmenteissä. Ympäristönäkökohta liittyy voimakkaasti infra-segmenttiin, jonka asiakkaita ovat yhteiskunnan infrastruktuuria rakentavat ja ylläpitävät yritykset ja yleishyödylliset laitokset.

Lähiviikkoina allekirjoitettavan sopimuksen myötä Onninen nousee yhdeksi John Nurmisen Säätiön pääyhteistyökumppaneista. Säätiön muita pääyhteistyökumppaneita ovat Fortum, Sanoma, Nokia, Suomen ympäristöministeriö, EU:n Itämeriohjelma, Liikennevirasto sekä Capgemini.

*HELCOMin suosituksen mukaan jätevedenpuhdistamoilta lähtevässä jätevedessä saa olla korkeintaan 0,5 mg fosforia litraa kohti.

Lisätietoja:

Onninen Oy
Viestintäjohtaja Kai Puustinen
Puhelin 040 776 7068
kai.puustinen@onninen.com

John Nurmisen Säätiö
Asiamies Erik Båsk
Puhelin 040 825 8071
erik.bask@jnfoundation.fi

John Nurmisen Säätiö
Viestintäpäällikkö Tuula Putkinen
Puhelin 0400 907 809
tuula.putkinen@jnfoundation.fi

Onninen Oy tarjoaa kattavaa materiaalipalvelua urakoitsijoille, teollisuudelle, julkisille organisaatioille ja teknisten tuotteiden jälleenmyyjille. Olemme alalla vuodesta 1913 toiminut perheyhtiö. Työllistämme Suomen, Ruotsin, Norjan, Puolan, Venäjän, Baltian ja Kazakstanin toiminnoissamme yhteensä 3000 henkilöä. Vuonna 2010 liikevaihtomme oli 1,4 miljardia euroa.

John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeet parantavat Itämeren tilaa. Rehevöitymishankkeiden tavoitteena on saavuttaa 2 500 fosforitonnin vuotuinen fosforivähenemä vuoteen 2015 mennessä. Tämä on kuudesosa HELCOMin Itämeren fosforivähennystavoitteesta. Tankkeriturva-hankkeen tavoitteena on pienentää öljyonnettomuuden riskiä tuomalla kaikille Suomenlahden tankkereille uusi, ennakoiva ENSI-navigointipalvelu vuoden 2013 aikana. Säätiö rahoittaa toimintansa puhtaasti lahjoitusvaroin. www.puhdasitameri.fi

Aiheeseen liittyvää