13.06.2018

Porvoon vesi tukemaan peltojen kipsikäsittelyä Porvoonjoen alueella

Porvoon vesi on päättänyt käynnistää peltojen kipsikäsittelyn Porvoonjoen valuma-alueella. Vesilaitos rahoittaa 70 hehtaarin peltopinta-alan käsittelyn Porvoonjoen ja Porvoon edustan merialueen tilan parantamiseksi. Toukokuussa 2018 julkaistujen, Liedossa ja Paimiossa toteutetun pilottihankkeen tulosten mukaan peltojen käsittely kipsillä vähentää peltojen fosforivalumaa välittömästi noin 50%. Lisäksi se vähentää merkittävästi peltojen eroosiota ja kiintoaneisvalumaa vesistöihin. Vaikutus kestää nykytiedon valossa ainakin viisi vuotta.

Toimi on edullinen verrattuna muihin vesiensuojelutoimiin, koska se on tehokas ja raaka-aineena voidaan käyttää teollisuuden sivuvirtana syntyvää kipsiä. Kipsikäsittely toteutetaan ensi syksynä yhteistyössä paikallisten viljelijöiden ja John Nurmisen Säätiön kanssa.

Porvoon veden toimitusjohtaja Risto Saarinen perustelee vesilaitoksen mukana oloa: ”Haluamme hankkeeseen osallistumisella herättää yhteiskunnallista keskustelua siitä, mihin vesiensuojelutoimenpiteet kannattaa kohdistaa. Porvoon Hermanninsaaren puhdistamo poistaa tehokkaasti fosforia ja sen tehostamisella on enää kovin pieni vaikutus rannikkovesien laatuun.”

”On hienoa, että Porvoon alueella päästään parantamaan vesistöjen tilaa uudella tehokkaaksi havaitulla toimella. Myös Vantaanjoella ollaan lähdössä toteuttamaan samanlaista konseptia vuosina 2018-2019. Uudenmaan jokivedet ja rannikkoalueet ovat tärkeitä alueita yli miljoonan ihmisen virkistäytymiseen.”, sanoo John Nurmisen Säätiön projektipäällikkö Anna Saarentaus.

Porvoon vedestä ravinneneutraali

Porvoonjoen alueen kipsikäsittelyn lisäksi Porvoon vesi tukee säätiön jätevesihanketta Vitebskissä Valko-Venäjällä. Näiden toimien avulla vähennetään fosforipäästöjä yhteensä 970 kg mikä vastaa Porvoon veden Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamon vuosipäästöä Itämereen. Näin Porvoon vesi neutraloi ravinnejalanjälkensä jo toisen kerran.

Jo useat vesilaitokset ovat Suomessa neutraloineet ravinnejalanjälkensä Nutribute-joukkorahoitusalustan kautta. Porvoon vesi oli yhtenä ensimmäisten joukossa vuonna 2017.

Lisätietoja:

Porvoon vesi
Toimitusjohtaja Risto Saarinen, p. 040 4899 885
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

John Nurmisen Säätiö
Projektipäällikkö Anna Saarentaus, NutriTrade-hanke, p. 040 7190208
etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

Lisätietoja peltojen kipsikäsittelymenetelmästä: https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/elamantieteet/peltojen-kipsikasittelysta-tehoa-maatalouden-vesiensuojeluun

Porvoon vesi www.porvoonvesi.fi
Porvoon vesi on kaupungin omistama liikelaitos, joka toimittaa asiakkailleen talousvettä sekä johtaa ja puhdistaa jätevedet. Toiminta alkoi vuonna 1913. Asiakkaita on noin 44 000. [JNS boileri]

John Nurmisen Säätiö www.johnnurmisensaatio.fi
Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa sellaisin konkreettisin toimin, jotka vähentävät mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä. Puhdas Itämeri -hankkeet rahoitetaan yksityisin lahjoitusvaroin ja julkisella rahoituksella. Säätiö on myös aktiivinen kulttuurin välittäjä, joka julkaisee mm. tietokirjoja ja merellistä tietoa sisältävää ilmaista Loki-verkkopalvelua.

NutriTrade-hanke www.nutritradebaltic.eu
NutriTrade on yksi EU:n Itämeristrategian lippulaivahankkeista. Hankkeilla pyritään saavuttamaan merkittäviä päästövähennyksiä ja siten edistämään Itämeren palautumista hyvään ekologiseen tilaan. NutriTrade-hankkeen suurin rahoittaja on EU Interreg Central Baltic –ohjelma. Hanketta johtaa John Nurmisen Säätiö kumppaneinaan Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Sveriges lantbruksuniversitet ja Anthesis Enveco.

Aiheeseen liittyvää