01.10.2015

Riippumaton arvio: Fosforit-lannoitetehtaan pintavesien käsittelyjärjestelmä toimii luotettavasti, Laukaanjoen fosforipitoisuudet alhaisia

Brittiläisen konsulttiyhtiö Atkinsin asiantuntijaryhmä on saanut päätöksen arvioinnin, jossa tutkittiin Luoteis-Venäjällä sijaitsevan Fosforit-lannoitetehtaan lähialueen pintaveden keräys- ja puhdistusjärjestelmää. Arviointi vahvistaa, että järjestelmä toimii hyvin ja Itämereen laskevan Laukaanjoen fosforipitoisuudet ovat matalat.

Atkinsin edustajat olivat mukana neljällä Roshydrometin, Venäjän federaation hydrometeorologian ja ympäristön tilan seurannasta vastaavan viranomaisen näytteenottomatkalla Kingiseppiin. Matkoilla Atkinsin asiantuntijat tarkastivat käytetyt näytteenottomenetelmät ja ottivat Laukaanjoesta verrokkinäytteitä puolueetonta analyysia varten. Vesinäytteitä otettiin lokakuussa 2013, tammikuussa 2014, toukokuussa 2014 ja kesäkuussa 2014. John Nurmisen Säätiön edustaja oli mukana kahdella näytteenottokerralla riippumattoman tarkkailijan roolissa. EuroChem rahoitti arvioinnin.

Kaikilla neljällä näytteenottokerralla sekä Roshydrometin että riippumattoman, kansainvälisesti akkreditoidun SGS-laboratorion analysoimien näytteiden tulokset osoittivat, että joen fosforitasot olivat pysyneet yhtä alhaisella tasolla kuin Itämeren suojelukomission HELCOMin mittauksissa 2012 sen jälkeen, kun Fosforit-tehdas oli rakentanut ja ottanut käyttöön tehtaan lähialueiden pintaveden keräily- ja puhdistusjärjestelmän.

Atkins tarkasti järjestelmän ja laski Laukaanjokeen vuosittain päätyvän fosforikuorman. Johtopäätöksinä voitiin todeta seuraavaa:

  • pintaveden keräily- ja puhdistusjärjestelmä on toiminut tehokkaasti ja luotettavasti ja veden fosforipitoisuus on puhdistusprosessin aikana vähentynyt huomattavasti;
  • Fosforit-tehtaan lähialueelta Laukaanjokeen päätyvä fosforikuorma on laskenut jopa 40 % vuodesta 2012 ja on nyt noin 18,5 tonnia vuodessa;
  • Roshydrometin ja Fosforit-tehtaan vesien tilan seurantaohjelmat ovat korkeatasoisia;
  • Laukaanjoen veden laatu vastaa tällä hetkellä fosforin suhteen EU:n vesipuitedirektiivin luokkaa ”korkea laatu”.

”Olemme tyytyväisiä arvioinnin tuloksiin. Haluan kiittää kumppaneitamme John Nurmisen Säätiöstä ja Atkinsilta hyvästä yhteistyöstä projektin aikana”, sanoo Vladimir Erlykov, Fosforit-tehtaan johtaja.

”Olemme iloisia siitä, että yhteistyömme EuroChemin kanssa on johtanut Laukaanjoen fosforikuorman selkeään vähenemiseen”, toteaa John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeista vastaava johtaja Marjukka Porvari.

Lisätietoja:

Vladimir Torin
Viestintäjohtaja
EuroChem, Venäjä
puh: +7 985 760 1124
sähköposti: vladimir.torin@eurochem.ru

Marjukka Porvari
Johtaja, Puhdas Itämeri -hankkeet
John Nurmisen Säätiö, Suomi
puh: +358 41 549 1535
sähköposti: firstname.lastname@jnfoundation.fi

Tuula Putkinen
Viestintäpäällikkö
John Nurmisen Säätiö, Suomi
puh: + 358 400-907 809
sähköposti: firstname.lastname@jnfoundation.fi

EuroChem on yksi maailman johtavista maatalouskemikaalien tuottajista, jonka päätuotteita ovat typpi- ja fosfaattilannoitteet, eräät muut orgaaniset yhdistelmätuotteet sekä rautamalmi. EuroChem-konsernin toiminta kattaa koko ketjun raaka-aineiden louhinnasta ja maakaasun hankinnasta lannoitteiden tuotantoon, logistiikkaan ja jakeluun. Tällä hetkellä yhtiö kehittää Venäjällä kahta suurta kaliumkarbonaattivarantoa uraauurtavissa VolgaKaliyn ja Usolskiy Potashin projekteissa. Konsernin pääkonttori on Zugissa, Sveitsissä, ja sillä on tuotantolaitoksia Belgiassa, Liettuassa, Kiinassa, Kazakstanissa ja Venäjällä. Konsernilla on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti yli 22 000 työntekijää.

www.eurochemgroup.com

John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeilla parannetaan Itämeren tilaa. Meren jokakesäiset sinileväkukinnot kertovat rehevöitymisestä, joka on Itämeren vakavin ongelma. Mereen päätyvän fosforikuorman pienentäminen on tehokkain tapa vähentää rehevöitymistä. Vuosina 2004 – 2014 John Nurmisen Säätiö on käynnistänyt noin 20 Puhdas Itämeri -hanketta Luoteis-Venäjällä, Puolassa, Baltian maissa ja Valko-Venäjällä. Projekteista 14 on saatettu päätökseen, ja niiden seurauksena meren vuosittainen fosforikuormitus on pienentynyt yli 2000 tonnia. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeet rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla ja julkisella rahoituksella.

www.puhdasitameri.fi
www.johnnurmisensaatio.fi

Aiheeseen liittyvää