10.01.2013

Steam on John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden avaintukija vuonna 2013

Steam ja John Nurmisen Säätiö ovat sopineet vuoden 2013 kattavasta yhteistyöstä. Steamin rahallinen tuki John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeille muodostuu Steamin järjestelmästä lähetettyjen tekstiviestien perusteella. Steam ohjaa jokaisesta vuoden 2013 aikana lähetetystä tekstiviestistä osuuden säätiön Puhdas Itämeri -hankkeisiin. Viime vuonna tuen kokonaismäärä oli yli 12 000 euroa ja sitä tavoitellaan myös tämän vuoden osalta. Rahallisen tuen lisäksi Steam tarjoaa maksutta tekstiviestikeräyspalvelun säätiön käyttöön. Sopimuksen myötä Steam nousee John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden avaintukijaksi.

Yhteistyön myötä Steamin tuella Itämeren suojelulle on vuonna 2013 entistä konkreettisempi ja selkeämpi kohde ja tavoitteet, joiden toteutumista voi mitata. ”Olen vakuuttunut säätiön toimintaperiaatteista, joilla pystytään osoittamaan tuloksia muun muassa fosforipäästöjen osalta. Yhteistyömme kautta Steamin arvot toteutuvat mitä parhaimmissa määrin ja asiakkaamme saavat konkreettista näyttöä ympäristövastuullisesta toiminnasta”, kertoo Steamin toimitusjohtaja Tero Kalsta.

John Nurmisen Säätiön asiamies Erik Båsk sanoo: ”Steamin tekstiviestilahjoitus on hyvä esimerkki liiketoiminnasta, jossa pienistä puroista voi kasvaa iso virta – ja siitä riittää myös hyväntekeväisyyteen. Olemme myös erittäin iloisia siitä, että voimme tuoda keräystapavalikoimaamme tekstiviestilahjoituksen. Emme ole aiemmin käyttäneet tätä keräystapaa, mutta Steamin lahjoituksen myötä meillä on hyvä tilaisuus kokeilla tätä vaihtoehtoa vuoden 2013 kampanjoinnissa ja varainhankinnassa.”

John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeilla on kaksi toimialuetta: Itämeren vuosittaisen ravinnekuorman ja sitä kautta rehevöitymisen vähentäminen sekä öljytankkerionnettomuuksien riskin merkittävä pienentäminen Suomenlahdella. Rehevöitymistä vastaan säätiö toimii Fosforinpoisto-hankkeilla, joiden tavoite on vähentää Itämereen valuvaa fosforikuormaa 2 500 tonnilla vuoteen 2015 mennessä. Hankkeet keskittyvät kaupunkien jätevedenpuhdistamojen toiminnan tehostamiseen suunnittelutyön, laiteinvestointien sekä koulutuksen kautta. Nyt käytetyillä ja kerätyillä varoilla poistetaan noin 2 100 fosforitonnia 17 kaupungissa viidessä maassa vuoteen 2015 mennessä.

Tankkerionnettomuuksien ennaltaehkäisyyn pyrkivässä Tankkeriturva-hankkeessa puolestaan parannetaan meriliikenteen turvallisuutta uuden ENSI-navigointipalvelun avulla. Hanke toteutetaan läheisessä yhteistyössä Liikenneviraston kanssa ja sen ansiosta alusten reittisuunnitelmat ovat meriliikenteenohjauksen käytössä, ja alukset saavat tietoa sähköisessä muodossa. ENSI-palvelun käyttöönotto Suomenlahdella tapahtuu vuoden 2013 aikana.

Lisätietoja:
Erik Båsk
Asiamies
John Nurmisen Säätiö
Puh: 040 – 825 8071
sähköposti: etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

Tero Kalsta
Toimitusjohtaja
Steam Communications Oy
Puh: +358 400 907 809
sähköposti: etunimi.sukunimi@steam.fi

Steam on mobiilin sidosryhmäviestinnän asiantunteva palveluyritys. Vuoden 2011 liikevaihto oli 4,1 miljoonaa euroa. Steamin asiakkaita ovat mm. YLE, Seppälä ja Verkkokauppa.com.
www.steam.fi

John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeet parantavat Itämeren tilaa. Rehevöitymistä estävien Puhdas Meri –hankkeiden tavoitteena on saavuttaa 2 500 fosforitonnin vuotuinen fosforivähenemä vuoteen 2015 mennessä. Tankkeriturva-hankkeen tavoitteena on pienentää öljyonnettomuuden riskiä tuomalla kaikille Suomenlahden tankkereille uusi, ennakoiva ENSI®-navigointipalvelu (Enhanced Navigation Support Information) vuoden 2013 aikana. Säätiö rahoittaa toimintansa yksityisin lahjoitusvaroin ja julkisella rahoituksella.
www.puhdasitameri.fi
www.johnnurmisensaatio.fi

Aiheeseen liittyvää