22.06.2020

Annamari Arrakoski-Engardt har utsetts till verkställande direktör för John Nurminens Stiftelse

FD Annamari Arrakoski-Engardt (f. 1969), ombud för John Nurminens Stiftelse, har utsetts till verkställande direktör för stiftelsen från och med 1.6.2020. Arrakoski-Engardt har varit ombud för stiftelsen sedan 2014. Dessförinnan var hon verksam inom förlags- och mediebranschen, sist som chef för Akademiska Bokhandeln åren 2010 – 2013.

Stiftelsens grundare och styrelseordförande, sjöfartsråd Juha Nurminen uttrycker sin tacksamhet: “Annamari Arrakoski-Engardt har lotsat stiftelsens arbetsteam skickligt, energiskt och systematiskt mot tillväxt. Stiftelsen har under hennes tid utökat sin verksamhet betydligt, med mer professionell förvaltning och medelanskaffning. Dessutom har vi tagit betydande nya initiativ inom såväl havsskydd som sjökultur. Annamari har obevekligt förverkligat vårt uppdrag enligt stiftelsens verksamhetsprinciper med effektivitet, mätbara resultat och verkningsfullhet som ledord.”

“Jag har haft den stora glädjen att få vara med att ta fram och förverkliga väldigt betydande nya initiativ inom kultursfären i Finland. Det är underbart att få leda en organisation som på ett avgörande sätt har medverkat till att förverkliga världsrekordet inom havsskydd på Östersjön”, berättar Arrakoski-Engardt.

John Nurminens Stiftelse är nu i färd med att utreda nya sätt att minska den interna belastningen på Östersjön samtidigt som stiftelsen arbetar med att minska näringsbelastningen på åkrarna genom jordförbättring med gips. Stiftelsen leder också ett internationellt projekt där gipsbehandling exporteras till hela Östersjöområdet. Dessutom tar sig Stiftelsen an näringsutsläppen från sjötransport av gödselmedel och balanserar överskottet av fosforgödsel i Finland; Stiftelsen minskar näringsutsläppen från biogasproduktionen och arbetar med att kommersialisera vårdfisket i Finland, Sverige och på Åland.

“Verkningsfullhet är ett väldigt motiverande mål som kräver ständig verksamhetsutveckling, något som vi på John Nurminen Stiftelsen också satsat på. Samarbete och partnerskap spelar också en stor roll i alla våra projekt. Tjänsten Digimuseo.fi, som vi lanserade i maj tillsammans med Museiförbundet, är ett bra exempel på de stora genombrott som vi kan uppnå genom samarbete och flexibilitet”, sammanfattar Arrakoski-Engardt.

Annamari Arrakoski-Engardt arbetade 2012 – 2019 som ordförande för stiftelsens sjökultur-rådgivningsgrupp. Inom sjökultur tog man under denna tid fram sjönättjänsten lokistories.fi i samarbete med sjömuseerna. Som en fortsättning av samarbetet grundade stiftelsen tillsammans med Museiförbundet ett socialt företag, vars första tjänst, Digimuseo.fi, lanserades i sommar.

Innan hon kom till stiftelsen arbetade Annamari Arrakoski-Engardt som chef för Akademiska Bokhandeln åren 2010 – 2013 och var styrelseledamot i John Nurminens Stiftelse åren 2012 – 2013. Dessförinnan var hon förlagschef vid förlagsaktiebolaget Tammi Oy
(2002 – 2009) och i tyska mediekoncerner (1998 – 2002). Arrakoski-Engardt avlade sin första högskoleexamen (FM) vid Bielefelds universitet i Tyskland år 1995, och sin andra (FL) vid Åbo universitet år 1997. Hon disputerade vid Åbo universitet år 2018 med allmän litteraturvetenskap som ämnesområde. Arrakoski-Engardt är styrelseordförande för Bokhandelsstiftelsen, Stiftelsen för Finlands bokinstitut och Aue-Stiftelsen.

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar
Syftet för John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsen som har belönats för sin kunskapsförmedling och produktion av havsrelaterad kulturinformation. I stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt förbättras Östersjöns tillstånd genom konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs av mätbara resultat och verkningsfullhet. www.johnnurmisensaatio.fi

Mer information:

FD Annamari Arrakoski-Engardt
Verkställande direktör, John Nurminens Stiftelse
tfn 0400 477 878
annamari.arrakoski-engardt@jnfoundation.fi
Twitter @AArrakoski

 Tuula Putkinen
Kommunikationsdirektör, John Nurminens Stiftelse
tfn 0400 907 809
tuula.putkinen@jnfoundation.fi

Läs också Annamari Arrakoski-Engardts blogginlägg, där hon gör en genomgång av det gångna året för John Nurminens Stiftelse, och blickar mot framtiden.

Relaterade länkar