Anvisningar och villkor för deltagande i projektet minnenas hav.

1. Projektet Minnenas hav

Kampanjen Minnenas hav är en kampanj som ordnats av John Nurminens Stiftelse sr (nedan ”JNS” eller ”vi”). Syftet med kampanjen är att samla in de mest gripande och hänförande minnena som har anknytning till Östersjön (”Kampanjen”). På kampanjen tillämpas dessa anvisningar och Villkor för deltagande (”Villkor för deltagande”). Vänligen läs omsorgsfullt Villkoren för deltagande innan du deltar i Kampanjen. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Villkor för deltagande när som helst.

2. Vem kan delta i Kampanjen?

Om du (”Du”) har minnen som anknyter till Östersjön (”Östersjöminne”) som du vill dela med oss, kan du delta i Kampanjen via vår webbplats. Du ska ha fyllt 18 år för att kunna delta i kampanjen. Personer som inte har fyllt 18 år kan delta i Kampanjen tillsammans med sin vårdnadshavare med vårdnadshavarens samtycke. Vi kan be att du bekräftar detta ytterligare innan priset delas ut eller Östersjöminnet används.

3. Hur kan jag delta i kampanjen?

Vi samlar in Östersjöminnen med ett formulär som finns på vår webbplats. Östersjöminnen kan också skickas in till oss per e-post på adressen muistojenmeri(at)jnfoundation.fi eller med ett WhatsAppmeddelande/WhatsApp-ljudmeddelande till numret 050 544 88 44 samt genom att dela Östersjöminnet på Instagram med hashtaggen #muistojenmeri.  Minnen kan också samlas in på andra sätt som JNS meddelar senare. Vi lottar ut priser bland alla som deltar i Kampanjen. Vi har dessutom för avsikt att ordna en transmedial utställning om de minnen som skickats in till oss. Mer information om Kampanjen och om deltagandet i Kampanjen finns här https://johnnurmisensaatio.fi/sv/minnenas-hav.

4. Kampanjens Regler

Genom att skicka in vilket material som helst med formuläret på vår webbplats eller genom de övriga kommunikationskanalerna som anges ovan godkänner du dessa Villkor för deltagande och blir bunden av dem. Om du av någon orsak inte godkänner dessa Villkor för deltagande ber vi att du inte skickar oss något material, eftersom du inte kan delta i Kampanjen utan att godkänna Villkoren för deltagande.

5. Kampanjtiden och insamlingen av Östersjöminnen

Kampanjen och insamlingen av Östersjöminnen startar 6.4.2020, och kampanjen pågår tills vidare. De Östersjöminnen som vi tar emot kan vara till exempel skriven text, fotografier, videoinspelningar eller audiointervjuer. Vi tar emot Östersjöminnen på finska, svenska och engelska.

Bland alla som skickat in sina Östersjöminnen senast 30.6.2020 (inkl. 30.6) lottar vi ut en segling för fem personer avec på legendariska s/y Belmont (priset är värt cirka 250 €/pers.). Seglingen görs i augusti vid en tidpunkt som JNS meddelar separat. Om prisvinnaren inte kan delta i seglingen eller om det blir nödvändigt att inställa seglingen av en anledning som är oberoende av JNS, till exempel på grund av vädret, får de som vunnit seglingspriset i stället för seglingen ett presentkort till samma värde till John Nurminens Stiftelses webbutik. Utöver seglingen lottar vi ut 10 stycken böcker som JNS gett ut (värdet på ett pris är ca 15–40 €). Utlottningen av priserna görs 3.7.2020 och vinnarna underrättas personligen. Vinnaren är ansvarig för eventuella skatter i samband med mottagandet av priset.

Innan du deltar i kampanjen eller skickar in något material ska du se till att du har alla nödvändiga rättigheter (inklusive alla immateriella rättigheter) till det Östersjöminne som du skickar in till oss och till eventuellt annat material som anknyter till minnet. Med ”Immateriella rättigheter” avser vi här alla immateriella rättigheter, till exempel upphovsrätt, varumärken, konfidentiella upplysningar, material och andra underlag samt vilka som helst industriella och/eller upphovsrätter samt ansökningar som anknyter till dem i vilken form som helst. Du ansvarar för att säkerställa att du har de rättigheter som behövs för att använda Östersjöminnet i Kampanjen och för att Östersjöminnet ska kunna presenteras offentligt. Om du deltar i Kampanjen genom att skicka oss ett fotografi, en videoinspelning eller en intervju, ska du på förhand ha inhämtat samtycke av de personer som finns på bilden, i videoinspelningen eller intervjun om att minnet ska användas i nämnda syften. Dessutom, om du deltar i Kampanjen med ett foto eller en video som tagits av någon annan eller med en intervju som gjorts av någon annan, ansvarar du för att du har de rättigheter som behövs av den person som upptagit eller producerat minnet. I de fall som nämns ovan ansvarar du för att säkerställa att även den person som uppträder i ditt minne eller den person som upptagit eller producerat minnet har tagit del av dessa Villkor för deltagande och samtycker till att minnet lämnas in och deras personuppgifter lämnas in i enlighet med dessa Villkor för deltagande.

Genom att skicka in ett Östersjöminne till oss intygar du att du har alla de rättigheter till Östersjöminnet som beskrivs ovan och att Östersjöminnet eller något annat material som anknyter till minnet och som du skickat till oss inte kränker andras Immateriella rättigheter. Du ansvarar på din egen bekostnad för alla påståenden om kränkning av Immateriella rättigheter eller andra yrkanden som tredjeparter eventuellt framför, under förutsättning att JNS utan dröjsmål informerar om sådana påståenden eller yrkanden som lagts fram för JNS.

6. Utställning som ordnas om Östersjöminnena

Vi kommer att välja en del av de Östersjöminnen som skickas in till oss till en transmedial utställningshelhet som ska offentliggöras på Östersjödagen 27.8.2020.  Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande välja de Östersjöminnen som tas med i utställningen.  Vi kan ta separat kontakt med dig om vi vill använda det Östersjöminne som du skickat in för utställningsändamål eller på annat sätt. Vi kan också använda Östersjöminnen i våra andra kommunikationskanaler (inkl. de sociala medierna).

7. Användningen av Östersjöminnen

När du deltar i Kampanjen genom att skicka in ditt Östersjöminne på något av de sätt som nämns ovan ger du JNS kontinuerligt tillstånd att använda ditt Östersjöminne, göra behövliga kopior eller översättningar av det, vid behov redigera (till exempel genom att avkorta), utveckla eller dela ditt Östersjöminne samt ställa ut det i vilken form som helst (till exempel i en digital eller fysisk form). Vi förbehåller oss även rätten att kommersiellt utnyttja Östersjöminnen för att främja JNS syfte. Du behåller alla moraliska rättigheter till ditt Östersjöminne, och när vi använder ditt Östersjöminne i vilket sammanhang som helst, nämner vi alltid ditt namn eller din signatur när det är möjligt.

8. Behandling av personupgifter och integritetsskydd

Genom att delta i Kampanjen ger du JNS rätt att publicera ditt namn eller din signatur i samband med den utställning som sammanställs av Östersjöminnen eller i våra andra kommunikationskanaler (inkl. de sociala medierna). I anslutning till Kampanjen tar vi upp din kontaktinformation för utlottningen. Vi sparar dina personuppgifter i registret över deltagare i tävlingar och utlottningar som JNS upprätthåller. Registrets dataskyddsbeskrivning finns här.

9. Övrigt

På dessa villkor för deltagande tillämpas Finlands lag med undantag för dess lagvalsregler.

Tvister som uppstår till följd av dessa Villkor för deltagande avgörs i Helsingfors tingsrätt. Du har dock alltid rätt att väcka talan eller uppträda som svarande vid domstolen i första instans för din bostadsort i Finland.

10. Dela ditt Östersjöminne med våra samarbetspartner

Vi vill främja Östersjöns kulturarv genom att med ditt samtycke lämna Östersjöminnena till Finska Litteratursällskapets (Suomalainen Kirjallisuusseura ”SKS”) arkiv, som bevarar och ställer materialet till allmänhetens förfogande i enlighet med arkivets uppgifter. SKS har till uppgift att främja den finska kulturen, bedriva forskning kring den och göra den känd.

SKS arkiv används bland annat av Åbo Akademis forskningsprojekt SeaHer och Östersjön och kunskap om klimatförändringen, som är inriktade på upplevelser, kunskaper och färdigheter som gäller miljön kring Östersjön och Finlands kustområden (environmental heritage).