14.01.2021

Året 2020 med flera genombrott

De dimmiga framtidsutsikterna på år 2020 har inte bromsat upp oss just alls. Tvärtom – även under de krävande omständigheterna har vi lyckats göra historia inom skyddet av Östersjön på många olika fronter. Resultaten talar för sig själva.

I december publicerade vi slutrapporterna om Närfiskprojektet och Gipsprojektet för Vanda å. Både vårdfisket och gipsbehandlingen av åkrar är betydande nya initiativ inom skyddet av Östersjön. Vi har inte bara lyckats minska näringsbelastningen av havet – vi har också fått i gång stora förändringar i samhället: tillsammans med andra aktörer i branschen lyckades vi kommersialisera vårdfisket i Östersjön. Det som vi inledde i Finland, fortsätter vi just nu i Sverige med projektet Baltic Fish.

På annat håll fungerade gipsprojektet för Vanda å, som genomfördes tillsammans med miljöministeriet och projektpartner, som det första steget mot ett omfattande införande av gipsbehandling av åkrar. Denna åtgärd genomförs nu i stor skala i Egentliga Finland med stöd av finansiering från miljöministeriet. Vi i Stiftelsen för budskapet vidare utanför Finlands gränser i projektet Gypsum Initiative. Undersökningar visar att gipsbehandling är den effektivaste första hjälpen när det gäller att bekämpa avrinningen av näringsämnen från jordbruket. Åtgärden ger oss som arbetar för Östersjön tid att spana efter andra metoder som kan användas för att minska näringsbelastningen från jordbruket.

Genom att pröva nya lösningar och skala upp det som fungerar kan man åstadkomma mycket. Många Östersjögärningar är också klimatgärningar, till exempel att äta fisk som fångats hållbart i Östersjön. Ett annat exempel på gemensam nytta för både havet och hela jordklotet är Vassprojektet för kusten, som vi startade i höstas tillsammans med Forststyrelsen. Målet med projektet är att återvinna näringsämnen som är bundna i vassbeståndet från de eutrofierade strandvattnen och lyfta dem upp på land. Samtidigt främjar vi den hållbara och mångsidiga användningen av den förnybara vassmassan som en råvara som ersätter torv. Det stödjer också skyddet av naturens mångfald. Med erfarenheterna från pilotfasen som grund är avsikten att utvidga verksamheten under de kommande åren.

Skyddet av Östersjön kräver gränsöverskridande samarbete. I projektet Gödselfrakt inriktar vi oss på åtgärder som gäller en stor utsläppskälla, tillsammans med aktörer i branschen. I juni testade vi tillsammans med partner i Sverige en ny metod för att permanent binda fosfor i bottensedimentet med hjälp av kalksten. I början av sommaren lanserade vi det treåriga projektet Sustainable Biogas, som har som mål att minska biogasproduktionens konsekvenser för vattendragen. I 2020 avslutade vi projektet BEST tillsammans med Helsingfors stad. I projektet identifierades både bästa praxis för hantering av skadliga ämnen och klara brister i förfarandena.

Vår egen kulturgärning under det gångna coronaåret var Digimuseo.fi, som vi inledde tillsammans med Museiförbundet i maj. Projektet gör det möjligt för människor att bekanta sig med museernas utbud tryggt på distans. I museet finns för närvarande fyra pilotprojekt, ett av dem är Stiftelsens egna maritima samlingar. Redan år 2021 får vi gott om nytt innehåll i det digitala museet, där utrymmet aldrig tar slut. Vi är särskilt entusiastiska över det digitala museet, som är ytterligare ett nytt initiativ och genombrott som vi hade glädjen och äran att vara med om att skapa och förverkliga. I augusti fick vi fira Östersjödagen, nu med hela 150 partner – bara ett år efter att vi lanserade havets egen högtid.

Det är vår generations skyldighet och Stiftelsens uppgift att rädda Östersjön och dess arv till de kommande generationerna. Jag vill uttrycka ett varmt tack för donerare, samarbetspartner och Östersjöns vänner för året 2020. Utan er stöd skulle vi inte kunna göra vårt effektiva arbete för att skydda Östersjöns välbefinnande och maritima kultur. Vårt obevekliga och konkreta arbete kommer att fortsätta år 2021.

Annamari Arrakoski-Engardt
FD,
Verkställande direktör, John Nurminens Stiftelse
@AArrakoski

Relaterade länkar