Betydelsefullt hav

John Nurminens Stiftelse som har belönats för sina kulturgärningar står för kunskapsförmedling och havsrelaterad information. Stiftelsens kulturverksamhet som betonar sjöhistoria har koncentrerats till sjöfartens, upptäcktsresornas och kartografins historia, samt att göra dessa kända. Basen för verksamheten är stiftelsens samlingar av havskonst, marinantikviteter och antika kartor. Stiftselsen ger ut högklassiga fackböcker riktade till allmänheten om sjöfartens, marinkonstens, upptäcktsfärdernas och kartografins historia.

Vi vill berätta havets historia: havet, som fungerar som en bro till världen för oss finländare. Det är viktigt att göra berättelsen om havet och dess historia känd för att vi samtidigt lär oss förstå varför vårt unika Östersjön även måste skyddas.

Webbutik

Marinböcker och skärgårdslivs produkter

Webbutik