30.11.2012

Brest vodokanal har förlängt anbudsgivningen för anordningarna i PURE projektet 30.11.2012

Anbudsgivningen för anordningarna innehåller förvaringen av fosforfällningskemikalier, doseringspumpar, rör, filter, installeringen av anordningarna, elektroniken och automatiseringen. Därtill ingår instrumenten till laboratoriet för näringsämnesanalys.

Dokumenten för anbudsangivningen är tillgängliga på Brestvodokanals och PURE-projektets web sidor.
www.bvod.by
www.purebalticsea.eu

Ytterligare information:

Marjukka Porvari
Direktör, Projekt Ett Rent Hav
John Nurminens Stiftelse
Tel. +358-41-549 1535
marjukka.porvari@jnfoundation.fi

Tuuli Ojala
Projektchef
John Nurminens Stiftelse
Tel. +358-44-2032214
tuuli.ojala@jnfoundation.fi

Relaterade länkar