17.12.2012

Dirigenten Valerij Gergijev och pianisten Krzysztof Jablonski stjärnorna på John Nurminens Stiftelses konsert för Ett Rent Östersjön

Uutinen2012_ValeryGergievMusikernas premiäruppträdande på Musikhuset en gåva till Östersjön

Helsingfors Musikhus 26.2.2013 kl. 19.00
Dirigent Valerij Gergijev & Helsingfors stadsorkester
Krzysztof Jablonski, piano
Pjotr Tjajkovskij: Pianokonsert nr 1 och Jean Sibelius: Symfoni nr 1
Undervattensfotografi, Jukka Nurminen

Valerij Gergijev, konstnärlig direktör för Mariinskijteatern i S:t Petersburg, och pianisten Krzysztof Jablonski uppträder för första gången på Musikhuset i Helsingfors den 26 februari 2013 för att stöda skyddet av Östersjön. På konsertprogrammet står pianokonsert 1 av Pjotr Tjajkovskij och symfoni nr 1 av Jean Sibelius. Intäkterna från konserten går i sin helhet till Ett Rent Östersjön-projekten, dvs. till projekt som minskar fosforutsläppen i Östersjöområdet samt till införandet av tjänsten ENSI, som minskar risken för oljeutsläpp till följd av tankerolyckor i Finska viken.
I konserten för Ett Rent Östersjön dirigerar Valerij Gergijev Helsingfors stadsorkester som en donation till John Nurminens Stiftelse. Östersjön har legat Valerij Gergijev varmt om hjärtat sedan en lång tid tillbaka. År 2010 träffade han Juha Nurminen, John Nurminens Stiftelses grundare och styrelseordförande, och blev övertygad av Ett Rent Östersjön-projektens konkreta resultat också i sin hemstad S:t Petersburg. Gergijev blev ursprungligen engagerad för skyddet av Östersjön genom Esa-Pekka Salonen. De båda dirigenterna var med om att starta Östersjöfestivalen i Stockholm år 2003, och de uppträder årligen på festivalen.

“Med hjälp av musiken kan vi fästa uppmärksamhet vid Östersjöns problem. Det är viktigt att använda varje tillfälle att påverka så att åtgärderna kan genomföras snabbare. Jag är glad över att få ställa min erfarenhet och mitt nätverk till John Nurminens Stiftelses förfogande, och mitt uppträdande i Helsingfors är ett led i min långvariga strävan att medverka i arbete av detta slag”, berättar Gergijev från S:t Petersburg.

Även den polske pianisten Krzysztof Jablonski spelar på konserten pro bono. Jablonski, som belönades 1985 i Chopin-pianotävlingen, uppträder över hela världen, undervisar i Polen, Kanada och Japan och medverkar som domare vid internationella pianotävlingar. Han innehar en professur vid Chopin-institutet i Warszawa. “Jag har bott i Kanada sedan 14 år, men mitt hjärta tillhör Polen, där jag föddes och där min släkt bor, och där jag också uppträder och undervisar regelbundet. Det är en stor ära för mig att få uppträda med maestro Gergijev och genom detta stöda John Nurminens Stiftelses viktiga projekt för Östersjön.”

Under konserten får publiken dyka i Östersjön och fördjupa sin musikupplevelse med undervattensfotografier av Jukka Nurminen. Nurminen har ställt fotografierna till John Nurminens Stiftelses förfogande för Ett Rent Östersjön-konserten. Jukka Nurminen berättar: “Med mina fotografier vill jag få människor att förstå hur unik Östersjöns havsnatur är och att handla för att skydda havet.”

John Nurminens stiftelse ordnar Ett Rent Östersjön-konserten för att samla medel till sina konkreta och kostnadseffektiva projekt som främjar skyddet av Östersjön och för att betona hur brådskande skyddsåtgärderna är. Avkastningsmålet för konserten är 75 000 euro. Biljettintäkterna styrs till stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt. Från biljettintäkterna avdras bl.a. Musikhusets hyra och de övriga kostnaderna för Musikhuset, Helsingfors stadsorkesters gage, artisternas reskostnader samt konsertens produktions-, försäljnings- och marknadsföringskostnader, som man försöker hålla så låga som möjligt. Stiftelsen har också sökt separat stöd för konsertkostnader.

Biljetterna säljs via Lippupiste och de kostar à 40–150 € (+ ev. serviceavgifter),

Mer information:

Ombud Erik Båsk
John Nurminens Stiftelse
erik.bask@jnfoundation.fi
Tfn 040-825 8071

Kommunikationschef Tuula Putkinen
John Nurminens Stiftelse
tuula.putkinen@jnfoundation.fi
Tfn 0400-907 809
www.puhdasitameri.fi

Jukka Nurminen
jukka.nurminen@abyssart.fi
Tfn 040-502 4022
www.abyssart.fi
www.balticsea.fi

Relaterade länkar