06.06.2012

EuroChem och John Nurminens Stiftelse fortsätter samarbetet för att reducera fosforbelastningen på Östersjön

EuroChem har vidtagit konkreta åtgärder för att samla in och rena de fosforhaltiga ytvattnen i Fosforit-fabrikens närområden.

EuroChem började utreda varifrån de fosforhaltiga vattnen kommer och vilka avrinningsrutterna är i januari 2012, efter att de förhöjda fosforhalterna i floden Luga hade fått stor publicitet i medierna.

EuroChem bedömer att de tidvisa förhöjningarna av fosforhalten beror på att ytvattennivån stiger i samband med översvämningar.

”Efter de vidtagna åtgärderna är vi övertygade om att de fosforhaltiga ytvattnen i fabrikens närområde når floden Luga först efter reningen. Detta fick vi fram genom att bygga utfallsdiken, dammar, slussar, ett pumphus samt ett reningssystem för de uppsamlade vattnen. Vi leder ytavrinningsvattnen till reningsverket där vi sedimenterar fosforn. Därifrån leds vattnet till reningsverket och först efter ytterligare en rening till floden Luga”, berättar Fosforit-fabrikens direktör Vladimir Erlykov.

Fyra oberoende provtagningar visar att fosforhalterna inte längre är förhöjda i Luga och att de vidtagna åtgärderna har haft effekt.*

EuroChem och John Nurminens Stiftelse har samarbetat sedan januari 2012 för att hitta medel för att reducera fosforbelastningen på Östersjön som kommer via floden Luga. Representanter för John Nurminens Stiftelse besökte även Fosforit-fabriken i maj 2012. Enligt det intentionsavtal som EuroChem och John Nurminens Stiftelse har undertecknat i dag väljer parterna tillsammans en oberoende europeisk expertorganisation som ska bedöma och följa upp hur de nuvarande uppsamlings- och reningssystemet för ytvattnen fungerar och hur effektivt det är.

Finlands miljöminister Ville Niinistö säger: ”De hittills uppnådda framstegen för att förhindra fosforavrinning är uppmuntrande. Det är fint att det finns en gemensam vilja för en bestående reducering av fosforbelastningen på Östersjön”.
Ytterligare information:
Vladimir Torin
Kommunikationschef
EuroChem
Tfn: +7-985-760 1124
E-post: vladimir.torin@eurochem.ru
www.eurochem.fi

Marjukka Porvari
Ansvarig direktör för projekten Ett Rent Hav
John Nurminens Stiftelse
Tfn: +358-41-549 1535
E-post: marjukka.porvari@jnfoundation.fi

Tuula Putkinen
Kommunikationschef
John Nurminens Stiftelse
Tfn: 0400-907 809
E-post: tuula.putkinen@jnfoundation.fi

*Prover som togs i floden Luga inom ramen för HELCOM:s BALTHAZAR-projekt i november 2011 avslöjade en fosforkälla som belastade Östersjön kraftigt.
HELCOM publicerade resultaten av Finlands miljöcentrals (SYKE) och de ryska myndigheternas (Hydromet) uppföljningsundersökningar den 8 maj. Undersökningarna bekräftar att fosforhalterna både i Luga och i Verkhovski-diket, som leder till Luga, har minskat ansenligt under våren 2012. Uppföljningsresultaten visar att fosforhalten Luga för närvarande är endast 5–10 procent av de halter som SYKE mätte upp i november 2011.
http://www.helcom.fi/projects/on_going/balthazar/en_GB/river_Luga

Relaterade länkar