10.02.2020

Finland för gipsbehandling av åkrar ut i världen i Gypsum Initiative-projektet som leds av John Nurminens Stiftelse

John Nurminens Stiftelse, Finlands Miljöcentral och Helsingfors Universitet har startat Gypsum Initiative projektet vars mål är att effektivt sprida information om gipsbehandlingen av åkrar, vilken visat sig vara en effektiv vattenskyddsmetod i Östersjöområdet. Projektet ska också klargöra metodens lämplighet i olika länder. Miljöministeriet finansierar projektet med utrikesministeriets anslag för samarbetet kring Östersjön, Barents och Arktis.

”Finland kan skapa förutsättningar för en bredare användning av gips som vattenskyddsmetod inom lantbruket, vilket är en stor möjlighet för skyddet i hela Östersjön.  Det här skulle bidra till att gips identifieras som en metod som förbättrar situationen i haven i verksamhetsprogrammet som Skyddskommissionen för Östersjön förnyar, samt i EU:s stödfinansiering för jordbruk”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Det finns erfarenhet om spridning av gips på olika håll i världen, men i Östersjöregionen har det hittills utnyttjats som en vattenskyddsåtgärd bara i Finland. ”Gips har använts som jordförbättringsmedel i århundraden, men i kampen mot vattnens övergödning har det testats bara i drygt tio år. Studier från stora åkerområden har genomförts endast i Finland”, säger specialforskaren Petri Ekholm vid Finlands Miljöcentral.

I Finland har man fått goda erfarenheter från gipsbehandlingen som vattenskyddsåtgärd i Savijoki i Egentliga Finland, samt i Vanda å. På båda avrinningsområdena minskade fosforbelastningen på de gipsbehandlade åkrarna omedelbart med så mycket som 50 procent, och till en mycket rimlig kostnad.

Finlands Miljöcentral och Helsingfors Universitet har rekommenderat att införandet av metoden borde undersökas också på andra håll i Östersjöområdet, t.ex. i Estland, Polen, Sverige och Danmark. ”Enligt preliminära beräkningar skulle en gipsbehandling av storskaliga åkrar på hela avrinningsområdet kunna minska jordbrukets fosforbelastning till Östersjön med upp till 25 procent, dvs. 1 500 – 2 000 ton. Denna möjlighet borde införas snarast”, uppmuntrar professor Markku Ollikainen vid Helsingfors Universitet.

Det tvååriga projektet som nu ska inledas syftar till att skapa samarbetsnätverk som möjliggör gipsbehandlingsprojekt. I nätverken ingår jordbrukare, forskare och myndigheter i Baltikum, Polen, Tyskland, Sverige och Danmark. Projektet ska också utföra småskaliga analyser om gipsets lämplighet i lokala förhållanden, samt förbereda en mera omfattande användning av gipset och dess inkludering i nationella stödprogram för jordbruk i Östersjöns kuststater.

”Minskningen av jordbrukets näringsutsläpp på hela avrinningsområdet är en ödesfråga för skyddet av Östersjön, och samtidigt extremt utmanande. Gipsbehandling är en unikt kostnadseffektiv och snabbverkande vattenskyddsmetod. Därför är vi glada över att som stiftelse kunna erbjuda vår expertis som grund för att främja införandet av denna finska innovation i Östersjöområdet”, säger Annamari Arrakoski-Engardt ombudsman för John Nurminens Stiftelse.

Ytterligare information

Marjukka Porvari
Direktör, Projekten Ett Rent Östersjön
Tfn +358 (0)41 549 1535
marjukka.porvari(at)jnfoundation.fi

Anna Saarentaus
Projektchef, John Nurminens Stiftelse
Tfn +358 (0)40 719 0208
anna.saarentaus(at)jnfoundation.fi

Petri Ekholm
Specialforskare, Finlands Miljöcentral
Tfn +358 (0)295 251102
petri.ekholm(at)ymparisto.fi

Markku Ollikainen
Professor, Helsingfors Universitet
tfn +358 (0)294 158065
markku.ollikainen(at)helsinki.fi

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar
Syftet för John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsen har belönats för sin kunskapsförmedling och produktion av havsrelaterad kulturinformation. I stiftelsens projekt Ett Rent Östersjön förbättras Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs av mätbara resultat och effekter.  www.johnnurmisensaatio.fi/sv 

 

Relaterade länkar