09.08.2021

Flaggning Tove Jansson till ära 9.8 – konstnärens kärlek till havet gav inspiration till att samla in mer än en miljon euro för att rädda Östersjön och havskulturen

Den 9 augusti hedras den finländska konsten och Tove Jansson. Konstnärens älskade Muminkaraktärer samt hennes förhållande till havet har varit en inspirationskälla i Moomin Characters och John Nurminens Stiftelses #VÅRTHAV-kampanj. Genom kampanjen insamlades mer än en miljon euro till fördel för Östersjön. Inom det internationella Muminsamfundet ökade dessutom medvetenheten om Östersjön, dess tillstånd och kultur då information om havet spreds i hela världen.

Havets och naturens betydelse har ända från början framgått i Tove Janssons konst. År 2020 hade det förflutit 75 år sedan utgivningen av den första Muminberättelsen, Småtrollen och den stora översvämningen, där händelserna utspelar sig mitt i en naturkatastrof.

”Vi är otroligt glada över det stöd som kampanjen #VÅRTHAV har fått och över att så många aktivt deltagit i denna, såväl barn och vuxna som små organisationer och stora företag. För min faster Tove Jansson var Östersjön en stor inspirationskälla, och det är hjärtevärmande att se hur ivrigt deltagandet i kampanjen varit, trots undantagsförhållandena”, sammanfattar Sophia Jansson, konstnärlig ledare för Moomin Characters.

Kampanjen #VÅRTHAV har byggts upp av mer än 150 företag och andra organisationer, allt mellan olika kulturinstitutioner och städer, skolor samt föreningsfältet kring Östersjön och längre bort.

”Spektret av parter som deltagit i kampanjen och det faktum att målet för insamlingen på en miljon euro överskreds är en rörande indikation på att Östersjön är viktig för enormt många människor. Detta stödbelopp, som är mycket betydande för oss, har samlats in från många bäckar och bidrar till arbetet med att finna lösningar på utmaningarna som Östersjön hotas av – eutrofieringen av Östersjön och utarmningen av dess biodiversitet och kultur”, berättar Annamari Arrakoski-Engardt, verkställande direktör för John Nurminens Stiftelse.

Tove Janssons sommarställe i Klovharu. © Moomin Characters™

Informationspaket om Östersjön till alla skolor i Finland

Ett annat syfte med kampanjen #VÅRTHAV var att uppmuntra barn och unga till aktioner för Östersjön. Under kampanjen ordnade mer än 6 000 scouter aktiviteter med Östersjöteman där de samtidigt lärde sig mera om Östersjöns tillstånd och skyddet av Östersjön. Otava Utbildning donerade i sin tur det av experter sammanställda pedagogiska lärområdet Låt oss rädda Östersjön till alla skolor.

”Det arbete som utförs i skolor och hobbygrupper är ytterst viktigt då vi berättar historien om Östersjön och försöker hitta lösningar på problemen i skyddet av Östersjön. Barn och unga är vårt hopp för framtiden, men vi måste också se till att vi inte lämnar ett omöjligt arbete för de kommande generationerna – en situation där Östersjöns välbefinnande och unika kultur redan har förstörts oåterkalleligt”, konstaterar Arrakoski-Engardt.

Pilotprojektet blev en storskalig lösning – #VÅRTHAV satte fart på det viktiga projektet för skyddet av Östersjön

Ett av de allvarligaste miljöproblemen för Östersjön är eutrofieringen som beror på den alltför stora fosfor- och kvävebelastningen i havet. Lantbruket står för nästan 70 procent av den av människan orsakade fosforbelastningen i Östersjön. I Skärgårdshavets avrinningsområde är andelen hela 87 procent.

En väsentlig del av näringsämnesutsläppen härstammar från gödsel som uppstår på områden med ett överskott av näringsämnen och som ger upphov till fosforavrinning i vattendragen. I områden som kännetecknas av omfattande husdjursproduktion finns det alltför mycket näringsrik gödsel i proportion till det som växterna behöver, medan man på växtodlingsgårdar inom andra områden blir tvungen att använda konstgödsel.

Med en del av medlen som samlades in inom ramen för kampanjen #VÅRTHAV inledde John Nurminens Stiftelse Gödselåtervinningsprojektet för att lösa lantbrukets belastningsproblem. Under projektets gång stöder stiftelsen överföringen av gödselfosfor. Samtidigt insamlas information om vilka incitament som behövs för att det i framtiden ska vara möjligt att styra mer gödsel till områden där den behövs.

”Obalansen kräver förändringar och nya metoder i miljöersättningssystemet, till exempel stöd för mottagning av gödselfosfor i syfte att uppmuntra användning av gödselfosfor på åkrar med låg fosforbalans”, berättar Arrakoski-Engardt.

Ansamlingen av gödsel är inte ett problem för enbart Egentliga Finland och Skärgårdshavet. Gödselfosfor ansamlas regionalt i hela världen i takt med att djur- och växtproduktionen skiljs åt och djurproduktionsgårdarna blir allt större.

Kamp mot mainstreaming av kulturen

Med hjälp av medlen från kampanjen #VÅRTHAV försöker John Nurminens Stiftelse engagera och involvera nya målgrupper i det maritima innehållet.

”Östersjön har förutom en unik natur och ett unikt ekosystem också ett kulturarv som är lika kraftfullt och mångfasetterat som dess historia och invånare. Mainstreaming av kulturen och förlust av traditioner kan innebära en risk för att tusentals år av tysta kunskaper, insikter om Östersjön förloras. Havet, som många gånger var en inspirationskälla också för Tove Janssons konst. Därför kämpar vi också för att kulturen inte ska bli så ensidig”, säger Arrakoski-Engardt.

Med stödet från kampanjen #VÅRTHAV kan stiftelsen bland annat ordna utställningar och evenemang samt skapa podcasts om Östersjön.

Mer information:

  • Flaggning Tove Jansson och den finländska konsten till ära 9.8
  • Tove Jansson är en betydande och internationellt erkänd bildkonstnär och författare. Hennes verk har översatts till mer än 50 språk. Jansson är nog mest känd för sina muminböcker, men hon var också en ansedd bildkonstnär och illustratör.
  • Kampanjen #VÅRTHAV genomfördes 1.1.2020–31.7.2021. Donatorer från många länder, företag och samfund deltog i kampanjen. Många av Moomin Characters licenspartner stödde kampanjen med kampanjprodukter.
  • Det insamlade beloppet på 1 168 966 € används för att förbättra medvetenheten om Östersjöns tillstånd och stödja det arbete som John Nurminens Stiftelse utför för skyddet av Östersjön och dess kulturarv. Fram till i dag har en del av donationerna redan använts för att stödja projekten Gödselfrakt, Gödselåtervinning och Minnenas hav samt Vassprojektet för kusten. Donationen firas på Östersjödagen 26.8 som en del av ett maritimt program på Esplanadscenen.
  • Moomin Characters Oy Ltd är den officiella övervakaren av upphovsrättigheterna för muminkaraktärerna. Tove Jansson (1914–2001) skrev och illustrerade nio romaner, fyra bilderböcker och hundratals tecknade serier om mumintrollen mellan 1945 och 1980. Böckerna om de modiga och äventyrslystna, men också familjekära mumintrollen har översatts till mer än 55 språk och trycks fortfarande i dag i hela världen. Tillsammans med sin bror Lars Jansson grundade Tove Jansson Moomin Characters Oy Ltd på 1950-talet i syfte att övervaka upphovsrättigheterna för mumintrollen, och det är fortfarande ett familjeföretag.
  • Målet för John Nurminens Stiftelse är att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Stiftelsen har belönats för sin kunskapsförmedling och produktion av havsrelaterad kulturinformation. I stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt förbättras Östersjöns tillstånd genom konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs av mätbara resultat och effekter.

 

Roleff Kråkström
Verkställande direktör, Moomin Characters
tfn + 358 (0)400 549 692
roleff.krakstrom(at)moomin.com

Annamari Arrakoski-Engardt
Verkställande direktör, John Nurminens Stiftelse
tfn + 358 (0)400 477 878
annamari.arrakoski-engardt (at) jnfoundation.fi

Tove Jansson älskade havet och skärgården i Pellinge. © Moomin Characters™

Relaterade länkar