Marknadsföring och produktförsäljning

Samarbete inom marknadsföring och produktförsäljning

Är din tjänst ekologisk och hållbar? Vill du kombinera din produkt eller tjänst med försäljning för att rädda Östersjön och dess arv? John Nurminens Stiftelses marknadsförings- och produktförsäljningssamarbete ger dig tillgång till stiftelsens varumärkesidentifierare.

Samarbete inom marknadsföring och produktförsäljning är ett naturligt sätt att kombinera försäljningen av ekologiska och hållbara produkter eller tjänster med skyddet av Östersjön och den marina kulturen. En produkt eller tjänst som är kopplad till stiftelsens verksamhet är dessutom ett bra sätt att lyfta fram hållbarheten i din tjänst eller produkt.

En andel av försäljningen av produkterna eller tjänsterna används för att stödja stiftelsens verksamhet. Samarbetet kan också omfatta andra former av deltagande. Du kan ingå samarbete inom marknadsföring och produktförsäljning som en del av ditt företagssamarbete med stiftelsen eller av din verksamhet som stiftelsens nyckel- eller huvudsponsor.

Marknadsförings- och produktförsäljningssamarbete med John Nurminens Stiftelse ger dig tillgång till en högklassig material- och bildbank och till stiftelsens varumärkesidentifierare. Samarbetet kan också omfatta andra element som avtalas separat. Du får dessutom regelbunden information om vad John Nurminens Stiftelse åstadkommer för Östersjön och dess arv med hjälp av ditt stöd, och du kan berätta för dina kunder och intressenter om det.

Vi kommer alltid överens om marknadsförings- och produktförsäljningssamarbete fallspecifikt. Marknads- och produktförsäljningssamarbetet ska vara i linje med stiftelsens Principer för företagssamarbete (länk). Stiftelsens varumärken är registrerade (inkl. namn, logo och identifierare) och får användas i produktmarknadsföringssamarbete endast på separat överenskommelse.

Läs mer om våra partners goda erfarenheter av marknadsföring och produktförsäljningssamarbete

Ta kontakt, så diskuterar vi mer!

Mer information om företagssamarbete

Ari Rytkönen

Ari Rytkönen

Chef för Företagsinsamlare
+358 (0)50 476 8321
Mari Laakso

Mari Laakso

Företagsinsamlare
+358 (0)50 389 8226

Kontakta oss