19.11.2018

Helsingfors stad inleder gipsbehandling av åkrar

Helsingfors stad börjar arbeta för att göra Vanda å klarare. I september spridde staden ut gips på sina egna åkrar i Brobacka, Tattarmossen och Tomtbacka, på totalt 22 hektar.

Helsingfors har sedan länge haft en stark roll som föregångare för miljöfrågor. Staden främjar skyddet av Östersjön, bland annat genom Östersjöutmaningen, neutraliseringen av näringsämnes fotavtryck i det egna avloppsvattnet samt ​Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). HRM:s aktuella miljöskyddsteman har varit investeringar i effektivering av avloppsvattenrening samt utvecklandet av nya innovativa lösningar – till exempel för RAVITA-pilotprojektet där man tar tillvara och återvinner fosfor. Förra veckan offentliggjordes Helsingfors och Åbo stads tredje gemensamma operativa program för Östersjön 2019-2023, där även åtgärder för jordbrukets vattenskydd, bl.a. gipsbehandling av åkrar, spelar en stor roll.

”Det är viktigt att målet att förbättra närliggande vatten och Östersjöns tillstånd syns i stadens egen verksamhet. Bevisen för gipsbehandlingens effektivitet i minskandet av utsläppen av näringsämnen är så starka att vi utan vidare ville börja tillämpa det på våra egna åkrar”, säger Helsingfors stads miljödirektör Esa Nikunen, som medverkar i ledningsgruppen för Gipsprojektet för Vanda å.

Jari Kuusinen, föreståndaren på Tomtbacka gård, berättar att åkrar gipsbehandlades i Helsingfors första gången redan år 2016. Då spreds gips ut på Tomtbackas och Domarbys åkrar, på ett område på 18 hektar. “Gipsprojektet för Vanda å inspirerade oss på nytt att delta i det gemensamma arbetet. Gipsbehandlingen var enkel att genomföra: logistikkedjan fungerade och transporterna anlände inom den överenskomna tidtabellen. Vi fick gipsspridningen utförd på en dag”, beskriver Kuusinen.

Sammanlagt gipsbehandlades detta år i Gipsprojektet för Vanda å 1000 hektar av åkrarna vid avrinningsområdet för Vanda å. Åtgärden minskar belastningen av näringsämnen och fasta ämnen på Vanda å och Finska viken och förbättrar därmed vattenområdenas ekologiska tillstånd och rekreationsvärde. Gipsbehandlingen kommer att fortsätta även nästa år.

Gipsprojektet för Vanda å genomförs av John Nurminens Stiftelse, Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen rf, Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral. Projektet finansieras av stiftelsens privata donatorer samt miljöministeriet inom ramen för åtgärdsprogrammet för Finlands havsförvaltning och ledningens spetsprojekt ”Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts”.
www.johnnurmisensaatio.fi/vantaanjoki

Ytterligare information:

Miljödirektör Esa Nikunen
Helsingfors stad
Stadsmiljösektorn
Tfn 040 5045 175
esa.nikunen(at)hel.fi

Projektchef Anna Saarentaus
John Nurminens Stiftelse
Tfn 040 7190208
anna.saarentaus(at)jnfoundation.fi

Relaterade länkar