15.06.2018

Helsinki International Horse Show stöder Ett Rent Östersjön-arbetet

Helsinki Horse Show och John Nurminens Stiftelse har undertecknat ett avtal om Östersjön-samarbete. Horse Show fungerar som föregångare för ett miljövänligt ryttarevenemang. Horse Show 2018 minskar betydligt skadliga miljöpåverkningar som evenemanget orsakar. Elektriciteten och värmen i Helsingfors Ishall har t.ex. producerats till hundra procent genom hästspillning.

Evenemanget styrs mot en renare framtid tillsammans med olika intressentgrupper. Horse Show utmanar både de konkurrerande evenemangen, Horse Shows publik och hästmänniskorna att tänka på hur man genom små åtgärder kan påverka stora miljöfrågor.

“Vi har länge sökt intressanta miljöprojekt som vi kan kombinera med Helsinki Horse Show. Via John Nurminens Stiftelse fick vi en fin möjlighet till detta. Hästsporten belastar miljön och därmed även Östersjön. Vi vill för vår del bidra till ett renare Östersjön. Horse Show deltar i augusti i RunFest-evenemanget och donerar de insamlade betalningarna till John Nurminens Stiftelse. Dessutom kan den som köper en biljett till Horse Show från och med 19.6 lägga till i biljettpriset en frivillig donation till Ett Rent Östersjön-arbetet”, berättar Helsinki Horse Shows tävlingsdirektör Tom Gordin.

Horse Show önskar öka miljömedvetenheten och strävar till att skapa hållbara verksamhetsmodeller som kan utnyttjas inom hela ryttargemenskapen.

“Vi är tacksamma för att Horse Show anslöt sig till Östersjöns räddningsstyrka. Vi kan med hjälp av detta samarbete sprida det viktiga budskapet om skydd av Östersjön och dess tillstånd till en allt större publik. Även om arbetet med att skydda Östersjön utgör verksamhet i stor skala kan även en enskild medborgare påverka Östersjöns tillstånd genom olika val i vardagen”, konstaterar ombud Annamari Arrakoski-Engardt på John Nurminens Stiftelse.

YTTERLIGARE INFORMATION:

Erkki Salo
Direktör för medelsanskaffning, John Nurminens Stiftelse
+358 (0)40 728 1859
erkki.salo(at)jnfoundation.fi

Tom Gordin
Tävlingsdirektör, Helsinki International Horse Show
tom.gordin(at)helsinkihorseshow.fi

Relaterade länkar