06.11.2019

If-kunder bidrog till att ta bort 110 000 kg alger från Östersjön genom att beställa sina fakturor och försäkringsdokument elektroniskt

Under sommaren erbjöd If sina kunder ett enkelt sätt att hjälpa Östersjön. Ifs kunder deltog i en kampanj för att ta bort 110 000 kilo alger från Östersjön genom att välja e-faktura istället för pappersfaktura eller genom att övergå till elektronisk försäkringspost. Kampanjen genomfördes i samarbete med John Nurminens Stiftelse.

Det allvarligaste miljöproblemet i Östersjön är övergödningen som hotar havets mångsidiga undervattensliv. Det synligaste och tråkigaste symptomet på övergödning är de blågröna algerna som blommar varje sommar. Övergödning beror på alltför stora fosfor- och kvävebelastningar i havet.

Under sommaren gav If sina kunder en chans att på ett enkelt sätt hjälpa till med att skydda Östersjön. Genom att välja e-faktura istället för pappersfaktura eller genom att övergå till elektronisk försäkringspost, deltog Ifs kunder i projektet för borttagning av alger från Östersjön. Kampanjen genomfördes i samarbete med John Nurminens Stiftelse: för varje vald e-faktura eller elektronisk försäkringspost, donerade If 1,6 kg algborttagning som penningdonation till John Nurminen-stiftelsens projekt Ett rent Östersjön.

”Målet med kampanjen var att ta bort 100 000 kilo alger från Östersjön.  Målet överskreds med 10 000 kg: våra kunder bidrog alltså till att ta bort hela 110 000 kg alger från Östersjön. Vi tycker att detta är ett fantastiskt resultat, och vi vill varmt tacka alla kunder som deltagit i kampanjen”, säger landschef Timo Harju, personkundsansvarig.

”Att byta till elektroniska dokument är också en miljöåtgärd, eftersom koldioxidavtrycket i ett elektroniskt skickat dokument endast är en tredjedel av det som skickas per post”, säger Harju.

Som en del av kampanjen använde If också sina kanaler på sociala media för att berätta om Östersjön och om arbetet för att skydda den.

”Vi hoppas att många människor inspirerades av vår kampanj och tänker på vilka andra dagliga val man kan göra för Östersjöns bästa. Östersjön behöver hjälp av oss alla”, säger Harju.

John Nurminens Stiftelse har arbetat i 15 år för att minska näringsbelastningen i Östersjön.

”Vårt mål är att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Tack vare If och dess kunder är vi återigen ett steg närmare ett renare Östersjön”, säger Annamari Arrakoski-Engardt, ombudsman för John Nurminens Stiftelse.

Mer information:

Kampanjsida (på finska)

Timo Harju
finsk landschef med ansvar för personkunder, If
tfn 050 424 2237
timo.harju(at)if.fi

Erkki Salo
chef för medelanskaffning, John Nurminens Stiftelse
tfn 040 728 1859
erkki.salo(at)jnfoundation.fi

Relaterade länkar