29.06.2016

John Nurminens Stiftelse är med om att rädda Skärgårdshavet med hjälp av gipsbehandling av åkrar

Hösten 2016 provas en ny lovande åtgärd för att skydda Östersjön, nämligen gipsbehandling av åkrar i större omfattning på ett 1 550 hektar stort område i Savijoki i Egentliga Finland. John Nurminens Stiftelse är med om att igångsätta gipsprovningen genom NutriTrade-projektet, som får finansiering ur EU-programmet Central Baltic. Stiftelsen leder också projektet.  En provning, som benämns SAVE-projektet, beviljades dessutom spetsfinansiering av regeringen våren 2016. SAVE-gipsprojektet leds av Helsingfors universitet och SYKE.

Resultaten av det tidigare, sju år pågående TraP-projektet, då gips provades i en mindre skala på åkrar i Nurmijärvi, var lovande: med hjälp av gipsning kan man minska fosforavrinningen från leråkrar omedelbart med upp till 50 %.

Stiftelsen beslutade hösten 2014 att aktivt börja främja en omfattande provning av gipsbehandling av åkrar, eftersom det är en utprovad snabbverkande och effektiv metod att minska fosforavrinningen från jordbruken i Finland i Östersjön.  Samtidigt kan man minska utsläppet av fasta beståndsdelar som gör vattendragen grumliga och av bland annat bekämpningsmedel som rinner ut i havet. Åtgärden har också bedömts vara ytterst kostnadseffektiv: att behandla åkrarna i hela södra Finland skulle kosta endast 11 miljoner euro om året, vilket är en mycket rimlig kostnad med tanke på miljöstödet till lantbruket i sin helhet.

”Med hjälp av gipsbehandling av åkrar kan man minska belastningen av fosfor från jordbruken i Skärgårdshavet omedelbart med nästan en tredjedel, vilket inger hopp om att vattnet i hela Skärgårdshavet kunde bli klarare. Det har tidigare  varit svårt att minska avrinningen från jordbruk till vattendrag, i synnerhet i fråga om fosfor, den huvudsakliga näringen för blågrönalger, eftersom fosfor samlas i åkerjorden och rinner därifrån ut i vattendragen under 10–30 års tid. Nu kan vi också hjälpa Skärgårdshavet som belastas av jordbruket, där situationen i de inre delarna inte underlättas av de omfattande näringsnedskärningar som uppnåtts i våra tidigare projekt i vattenverket i S:t Petersburg och gödselfabriken vid Luga, säger Marjukka Porvari som leder stiftelsens projekt Ett Rent Östersjön.

Förberedelserna för gipsbehandling av åkrarna i områdena vid Skärgårdshavet påbörjas med hjälp av finansiering ur det av stiftelsen ledda NutriTrade-projektet hösten 2015.  Gipsbehandlingen är med i projektet som en pilotåtgärd, med vilken man på ett omfattande sätt kan skära ned på näringsbelastningen som övergöder Östersjön. Hösten 2015 sökte man för gipsprojektet ett enhetligt, lämpligt åkerområde. Ett sådant hittades i Savijoki-området i kommunerna Lundo, Pemar och Aura i Egentliga Finland. Därefter började man i början av 2016 söka odlare i området som var villiga att breda ut gips på sina åkrar. Man ordnade också de praktiska arrangemangen i anslutning till anskaffningen av gips och logistiken. Jordbrukarna kan börja sprida ut gips på åkrarna hösten 2016.

”Möjligheten till att förbättra situationen i Skärgårdshavet är en glädjande nyhet för oss och våra uppbackare, för vilka den unika skärgårdsnaturen i Finland utkristalliseras uttryckligen i Skärgårdshavet. Vi har därför sedan 2014 drivit på gipsprojektet för att få det upp på de politiska beslutsfattarnas agenda och också börjat finansiera det. I enlighet med vårt sätt att agera söker vi i projektet att med en effektiv akutåtgärd uppnå en snabb förbättring av situationen i Östersjön. Om gipsning visar sig vara en så effektiv åtgärd som det nu ser ut, är det viktigt att i framtiden få den integrerad i miljöstödssystemet för jordbruket”, säger Annamari Arrakoski-Engardt, ombud för John Nurminens Stiftelse.

Läs mer om SAVE-projektet http://blogs.helsinki.fi/save-kipsihanke/

 

 

Relaterade länkar