24.01.2019

John Nurminens Stiftelse får en betydande donation från Partioaitta

John Nurminens Stiftelse får en betydande donation till sitt arbete Ett Rent Östersjön när Partioaitta valde ut den som ett av sina mål för 2019 års Miljöbonus. Donationsbeloppet samlas ihop under året 2019 och fördelas mellan Stiftelsen för naturarvet, John Nurminens Stiftelse och Sällskapet för miljöfostran i Finland rf FEE.

John Nurminens Stiftelse har valts som ett av Partioaittas mål för Miljöbonus 2019. Partioaittas årliga miljöbonus doneras för att bevara Finlands natur och för att stödja utomhusaktiviteter. Donationen samlas från köp som görs via Partioaittas stamkundssystem, 365-klubben, varav Partioaitta avsätter varje år 1 % till Miljöbonus. Uppgift om den slutliga summan av donationen kommer i slutet av året.

John Nurminens Stiftelse riktar hela summan till projektarbetet Ett Rent Östersjön. Stiftelsens mål är att åstadkomma en synlig förbättring av Östersjöns tillstånd bl.a. genom att minska utsläppen av näringsämnen i havet. För att uppnå detta mål minskar stiftelsens projekt utsläppen av näringsämnen i tätorts-, industri-och jordbruksområden i hela avrinningsområdet vid Östersjön.

“Tack vare donationen kan vi till exempel fiska karpfisk eller gipsbehandla fler åkrar vid avrinningsområdet vid Vanda å. Gipsbehandlingenav åkrarna bidrar till att göra Vanda å och Östersjön renare, eftersom gipset omedelbart minskar erosionen och fosforbelastningen som orsakar eutrofiering. Även det hållbara fisket av karpfisk skyddar Östersjön, eftersom med fiskfångsten avlägsnas näringsämnen som orsakar eutrofiering av havet, säger Annamari Arrakoski-Engardt, ombudsman i John Nurminens Stiftelse.

Partioaitta som specialiserat sig på detaljhandel av frilufts- och campingutrustning gör årliga donationer för att bevara Finlands natur och för att stödja utomhusaktiviteter. År 2018 donerades 101 000 euro som Miljöbonus, och då beviljades Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry, Äldreinstitutets kampanj Gå ut med den äldre och Håll Skärgården Ren rf en donation. Under föregående år har man med Miljöbonus bland annat byggt en ny trappa till toppen av Kiilopää i Urho Kekkonens nationalpark, gett stöd för barns och ungdomars utomhusaktiviteter samt städat och förbättrat stränderna vid såväl Saimen som Skärgårdshavet.

Mer information:

Erkki Salo
Chef för medelanskaffning, John Nurminens Stiftelse
erkki.salo(at)jnfoundation.fi
+358 (0)40 728 1859

Nina Ehrnrooth
verkställande direktör, Partioaitta
nina.ehrnrooth(at)partioaitta.fi
+358 (0)40 5800 374

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar
Syftet för John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsen som har belönats för sina kulturgärningar står för kunskapsförmedling och havsrelaterad information. I stiftelsens projekt Ett rent Östersjön förbättras Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. www.johnnurmisensaatio.fi/sv

Partioaitta
Partioaitta är ett företag som specialiserat sig på detaljhandel av frilufts- och campingutrustning i Finland. De 19 butikerna och nätbutiken i Finland samt den kunniga personalen erbjuder produkter av hög kvalitet från branschens ledande varumärken. Partioaitta belönades 2018 som det mest ansvarsfulla varumärket i branschen (Sustainable Brand Index 2018) och det mest uppskattade varumärket i sin bransch (Brändien arvostus 2018). Partioaitta följer i sin företagsverksamhet de etiska principerna som grundas på företagets värden – Kvalitet, Natur, Service, Kunskap och Sortiment – och har ålagt sig att följa principerna i FN Global Compact. Partioaitta är en del av det svenska företaget Frilufts Retail Europe AB.

Relaterade länkar