24.01.2020

John Nurminens Stiftelse får en donation på över 33 000 euro från Partioaitta

John Nurminens Stiftelse får en donation på 33 187 euro från Partioaitta. Beloppet är 30 procent av det Miljöbonusbelopp som Partioaitta donerat, fördelat mellan Stiftelsen för naturarvet, John Nurminens stiftelse och miljöutbildningsorganisationen FEE Finland.

John Nurminens Stiftelse valdes som ett av Partioaittas mål för Miljöbonus 2019. Donationen som görs varje år samlas från köp som görs via Partioaittas stamkundssystem, 365-klubben, varav Partioaitta varje år avsätter år 1 procent till Miljöbonus. Det totala beloppet som samlades in under året i Miljöbonus uppgick till 110 625 euro.

John Nurminens Stiftelse avser rikta hela beloppet till Ett Rent Östersjön-projekten.

“Tack vare donationen kan vi till exempel fiska karpfisk eller gipsbehandla fler åkrar vid avrinningsområdet vid Vanda å. Gipsbehandlingenav åkrarna bidrar till att göra Vanda å och Östersjön renare, eftersom gipset omedelbart minskar erosionen och fosforbelastningen som orsakar eutrofiering. Även det hållbara fisket av karpfisk skyddar Östersjön, eftersom med fiskfångsten avlägsnas näringsämnen som orsakar eutrofiering av havet, säger Annamari Arrakoski-Engardt, ombudsman i John Nurminens Stiftelse.

Partioaitta som specialiserat sig på detaljhandel av frilufts- och campingutrustning gör årliga donationer för att bevara Finlands natur och för att stödja utomhusaktiviteter. Miljöbonusen donerades nu för fjärde gången och totalt har nästan 370 000 euro samlats in under fyra år.

Under åren före har bland annat donationsfonderna byggt en ny trappa till toppen av Nationalparken Urho Kekkonen, renoverat och rengjort med strandområden och forsar, och stöttats av olika natur i olika åldrar.

Mer information

Erkki Salo
Chef för medelanskaffning, John Nurminens Stiftelse
erkki.salo@jnfoundation.fi
+358 40 7281859

Nina Ehrnrooth
Verkställande direktör, Partioaitta
nina.ehrnrooth@partioaitta.fi
+ 358 40 5800 374

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar
John Nurminens Stiftelse som grundades 1992 har som mål att rädda Östersjön och dess arv för framtida generationer. Stiftelsen som har belönats för sin kunskapsförmedling och produktion av havsrelaterad kulturinformation. I stiftelsens projekt Ett rent Östersjön förbättras Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs av mätbara resultat och effekter. www.johnnurmisensaatio.fi/sv

Partioaitta
Partioaitta är ett företag som specialiserat sig på detaljhandel av frilufts- och campingutrustning i Finland. De 19 butikerna och nätbutiken samt den kunniga personalen erbjuder produkter av hög kvalitet från branschens ledande varumärken. Partioaitta har fått ta emot pris som en av de mest värdesatta och ansvarsfulla aktörerna inom sin bransch. Partioaitta följer i sin företagsverksamhet de etiska principerna som grundas på företagets värden – kvalitet, natur, service, kunskap och sortiment – och har ålagt sig att följa FN:s företagsansvarsinitiativ Global Compact. Partioaitta är en del av det svenska företaget Frilufts Retail Europe AB.

Relaterade länkar