10.06.2014

John Nurminens Stiftelse presenterade nya projekt för minskad eutrofiering under Östersjödagarna i Åbo

Över 1 000 deltagare samlades i Åbo i början av juni för den årliga konferensen om EU:s Östersjöstrategi samt toppmötet Baltic Development Forum. Vid årets konferens låg tonvikten på hur Östersjöstrategin ska tillämpas i praktiken. John Nurminens Stiftelse ordnade i samarbete med Östersjöutmaningen, ett initiativ av Helsingfors stad och Åbo stad, programpunkter under temat ”Talk about water – how to save the sea”, där man bland annat talade om avskiljning av näringsämnen.

Keskustelijoita Turun tilaisuudessa
Projektledare Miina Mäki från John Nurminens Stiftelse och forskare Emil Vahtera från Helsingfors stads miljöcentral berättade mer om det BEST-projekt som nu håller på att förberedas.

Under 2013 började stiftelsen tillsammans med Helsingfors stads miljöcentral förbereda ett nytt BEST-projekt (Better Efficiency for Sewage Treatment) som framför allt fokuserar på just avskiljningen av näringsämnen. Även St Petersburgs vattenverk och Warszawa stad har deltagit i projektförberedelserna. I januari 2014 tilldelades projektet EU:s Östersjöprograms igångsättningsbidrag för nya projekt. Så snart den nya bidragsperioden inleds kommer man att ansöka om finansiering av BEST-projektet från EU:s Östersjöprogram (2015 års bidragsperiod). På plats i Åbo, för att fortsätta med planering av projektet och vidare diskussioner i ämnet, fanns bland annat Warszawa stads infrastrukturdirektör Leszek Drogosz, Peteris Gailitis från Gdansks vattenverk samt Krzysztof Maciejewski och Jacek Jasiulewicz från Szczecins verk.

Stiftelsen har under våren 2014 även inlett förberedande utredningar för projekt gällande näringsutsläppsavtal och bortfiske. Stiftelsens representanter hann även med att se mer av olika fisketekniker under handledning av en lokal fiskare samt delta i Skärgårdshavets forskningsinstituts seminarium, där institutets 50-åriga arbete presenterades.
<h3Voice of the Baltic Sea – Åbo i framkant inom arbetet för att skydda Östersjön

Under ett möte vid kulturarenan Logomo talade Åbos stadsdirektör Aleksi Randell om den roll som Åbo stad har spelat i utvecklingen av ett samarbete mellan länderna i Östersjöområdet. Staden fungerar som en länk mellan EU:s Östersjöstrategi och grannländerna Ryssland, Vitryssland och Norge.. ”Vi tar denna roll på allvar. Åbo stad tänker fortsätta göra sitt bästa för att försäkra sig om att våra ryska, vitryska, norska och isländska samarbetspartners deltar i arbetet i ännu högre grad. Även om det internationella läget på toppnivå kan ha en negativ inverkan på de officiella relationerna mellan EU och Ryssland, är kontakten mellan dem som verkar på lokal nivå ännu viktigare. Vi är redo att sätta igång med nya projekt för att främja ett samarbete som ger praktiska resultat och är till nytta för båda parter.”

Relaterade länkar