07.05.2020

John Nurminens Stiftelse skapar en utställning om finländarnas relation till havet

John Nurminens Stiftelses nya kulturprojekt samlar in finländarnas minnen om havet. Målet med projektet Minnenas hav är att belysa människornas minnen och uppfattningar om havet från olika vinklar och att få finländarna att tänka på sin relation med Östersjön. Stiftelsen sammanställer en transmedial utställning om finländarnas minnen om Östersjön och om deras förhållande till havet. Utställningen publiceras på Östersjödagen den 27 augusti 2020.

John Nurminens Stiftelse samlar in havsminnen på finska, svenska och engelska. Deltagare kan dela sina minnen i form av bilder, texter, ljudupptagningar eller videoklipp. Projektet har som mål att lämna ett bestående spår i nationens minne och att utöka det nationella kulturarvet.

”Alla vi finländare är havets folk. Östersjön har gett oss mat, havet har varit vår farled och livlina till den övriga världen, och det gäller än i dag. På våra stränder finns museer, öar, segelklubbar, fiskeställen och sommarnöjen där de sekelgamla traditionerna inom sjöfart och havsanvändning lever vidare. Vi vill undersöka och lyfta fram denna vardagliga, men viktiga relation till havet”, säger John Nurminens Stiftelses ombudsman Annamari Arrakoski-Engardt.

Projektet kulminerar i anslutning till en annan av John Nurminens Stiftelses samhällsgärningar, Östersjödagen, som firas med evenemang och jippon den sista torsdagen i augusti varje år.

Utställningen, som bygger på finländarnas minnen om Östersjön, publiceras den 27 augusti 2020 på stadshuset i Helsingfors. Utställningsgästerna får uppleva en medieinstallation där finländarnas Östersjöminnen vaknar till liv, upplästa och tolkade av skådespelare. I installationen används fotografier, videor och ljudhälsningar som finländare skickat in.

”I augusti ser vi en utställning som visar hurdant vårt gemensamma hav är. Det är viktigt att göra berättelsen om havet och dess historia känd, så att vi samtidigt lär oss förstå varför vårt unika Östersjön måste skyddas”, säger Arrakoski-Engardt.

Stiftelsen samlar in minnen också efter att utställningen publicerats eftersom de kan användas senare för att skapa nya utställningar, böcker eller podcasts.

John Nurminens Stiftelse samlar in havsminnen i samarbete med Åbo Akademi, museer och många andra aktörer. Minnena från alla som gett sitt samtycke skickas också in till Finska Litteratursällskapet SKS arkiv.

”Våra vardagliga och festliga minnen från havet och om livet med havet bildar ett värdefullt immateriellt kulturarv som vi ska slå vakt om och bevara till kommande generationer. Det är fint att forskningen och kulturfältet slår samman sina krafter i projektet Minnenas hav för att vårda detta arv”, säger forskaren Jaana Kouri vid den tematiska forskningshelheten för hav och sjöfart vid Åbo Akademi.

John Nurminens Stiftelse hoppas få Östersjöminnen om så många ämnen som möjligt. Mer information om deltagandet och om projektet finns på stiftelsens webbplats: johnnurmisensaatio.fi/sv/minnenas-hav

 Mer information:

Annamari Arrakoski-Engardt, FD
Ombudsman, John Nurminens Stiftelse
tfn +358 (0)400 477 878
annamari.arrakoski-engardt@jnfoundation.fi

Anni Kujala
Projektet Minnenas hav, John Nurminens Stiftelse
+358 (0)50 467 6740
anni.kujala@jnfoundation.fi

Östersjödagen
Östersjödagen är en årlig festdag som ordnas för att fira havet. Dagen har lanserats av John Nurminens Stiftelse. Målet med dagen är att få oss alla att njuta av vårt unika hemhav och göra konkreta gärningar för dess bästa. Avsikten är inte bara att fira Östersjön, utan också att öka kunskaperna om havets mångskiftande natur, kultur och historia. Östersjödagen firas varje år den sista torsdagen i augusti med olika evenemang och jippon. I år firas Östersjödagen den 27 augusti 2020. www.östersjödagen.fi

Minnen från havet, till havet – distansverkstäder i kreativt skrivande
John Nurminens Stiftelse ordnar i samarbete med Åbo Akademi tre distansverkstäder i kreativt skrivande som stödjer delandet av minnen. På kursen skriver deltagarna om sina minnen, observationer och tankar om havet och om livet med havet. De får också tillfälle att dela sina minnen med andra. Ytterligare information (på finska): https://johnnurmisensaatio.fi/etatyopajat/

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar
Syftet för John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för framtida generationer. Stiftelsen som har belönats för sin kunskapsförmedling och produktion av havsrelaterad kulturinformation. I stiftelsens projekt för ett rent Östersjön förbättras Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs med hjälp av mätbara resultat och effektivitet. johnnurmisensaatio.fi/sv

Relaterade länkar