16.05.2013

John Nurminens Stiftelses och Helsingfors stads gemensamma kampanj förevigar Östersjödonatorers namn i konstverk på Busholmen i Helsingfors

Horisonten, formgiven av Hannu Kähönen, påminner om hur unik Östersjön är som en del av evenemanget The Tall Ships Races Helsinki 2013

John Nurminens Stiftelse och Helsingfors och Åbo städers Östersjöutmaning startar idag en gemensam Östersjökampanj som en del av evenemanget The Tall Ships Races Helsinki 2013. I och med kampanjen byggs konstverket Horisonten upp av ”blänk”, dvs. namnplattor i stål, på Busholmskajen i Helsingfors. Konstverket överlåts till Helsingfors stad i samband med evenemanget The Tall Ships Races Helsinki 2013. Kampanjens nettoavkastning används för stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt för att minska mängden fosfor som förorsakar övergödning i Östersjön. Insamlingsmålet före kostnader är cirka 210 000 euro.

Kampanjen utmanar privatpersoner att göra en donation på 50 euro till John Nurminens Stiftelses Östersjöarbete. Alla deltagare får en namnmärkt stålplatta, ett ”blänk”, på konstverket som skapas på Busholmen i Helsingfors efter att de gjort donationen. Man kan även ge ett namnmärkt ”blänk” i gåva. Konstverket byggs upp bit för bit i takt med donationerna. Designarbetet till konstverket doneras av formgivare, professor Hannu Kähönen från designbyrån Creadesign Oy.

Genom ett konstverk som placeras i den omedelbara närheten av havet säger sig Hannu Kähönen vilja lyfta fram hur viktigt det är att skydda Östersjön. ”När jag skapade konstverket har jag tänkt på det soliga, öppna havet på Östersjön och dess glimrande horisont, som jag själv blivit bekant med. Tillståndet i det vackra Östersjön har dock förvärrats på ett oroväckande sätt för varje år som gått. Vattnets klarhet har försämrats dramatiskt och alla som rör sig i skärgården har tyvärr blivit bekanta med den kontinuerliga ökningen i mängden skadliga blågröna alger. Konstverkets längd motsvarar medeldjupet i Östersjön, som bara är 54 meter. På detta sätt ville jag åskådliggöra Östersjöns sårbarhet. Jag hoppas att konstverket kommer att blänka och glittra som en symbol för ett renare Östersjön.”

Även de andra företagen som deltar i skapandet av konstverket deltar i kostnaderna. High Metal Production Oy donerar monteringen av konstverkets delar och har deltagit i planeringen av utförandet. Suomen Vesileikkaus Oy donerar arbetet med att skära plattorna.

Helsingfors stad medverkar i kampanjen genom Östersjöutmaningen och evenemanget The Tall Ships Races Helsinki 2013. Konstverket överlämnas i Östersjöutmaningens ägo, och det mottas av den andra av initiativtagarna till Östersjöutmaningen, stadsdirektör Jussi Pajunen under evenemanget The Tall Ships Races Helsinki 2013.

Pajunen konstaterar: ”Östersjön är helsingforsarnas vardagsrum och landskap. Östersjöns välmående är till fördel för alla helsingforsare och även en konkurrensfördel för staden. The Tall Ships Races Helsinki 2013, vars andra viktiga tema är ungdomsarbete, påminner oss förutom om seglingens strålande historia även om Östersjöns framtid. För Helsingfors stad är det naturligt och viktigt att synas i Östersjöns skyddsarbete. På Busholmen i Helsingfors skapas för närvarande mycket nytt, och i och med konstverket Horisonten får vi en påminnelse om att vi helsingforsare ville se till att kommande generationer i staden ska få leva vid ett välmående hav. Förhoppningsvis kommer stadsborna att medverka entusiastiskt i kampanjen.

Antalet ”blänk”-plattor är begränsat till 4 225 stycken. Donationer kan göras från och med den 15 maj 2013 med donationsformuläret på webbplatsen www.tallshipsraceshelsinki.fi. Kampanjen fortsätter tills alla ”blänk” har lagts till konstverket, vid behov till slutet av år 2013.

Mer information:
Ombudsman Erik Båsk
John Nurminens stiftelse
Tfn: +358 40 825 8071
E-post: förnamn.efternamn@jnfoundation.fi

Tuula Putkinen
Kommunikationschef
John Nurminens Stiftelse
Tfn: +358 400 907 809
E-post: förnamn.efternamn@jnfoundation.fi

Projekten Ett Rent Östersjön, som drivs av John Nurminens Stiftelse, förbättrar Östersjöns tillstånd. Det allvarligaste miljöproblemet i Östersjön är övergödning, med symptom som blomningar av blågröna alger varje sommar. Övergödningen reduceras effektivast genom att minska havets fosforbelastning. Målet för stiftelsens fosforavskiljningsprojekt är att minska de årliga fosforutsläppen i havet med 2 500 ton fram till år 2015, vilket är en sjättedel av Östersjöns skyddskommissions HELCOMs totala mål. Projektet Tankerskydd har som mål att minska risken för oljeolyckor genom att under 2013 introducera den nya, förutseende navigeringstjänsten ENSI® (Enhanced Navigation Support Information) på alla tankfartyg som trafikerar på Finska viken. Stiftelsen finansierar sin miljöverksamhet med privata donationsmedel och med offentlig finansiering. www.puhdasitameri.fi

I Östersjöutmaningen, som startade 2007, förbinder sig Helsingfors och Åbo städer vid nya frivilliga, konkreta åtgärder för kustvattnen och hela Östersjön. Dessa är bl.a. att minska punktbelastningen och den spridda belastningen från städerna och utsläppen från fartygstrafik och båtar. Utöver detta förbinder sig städerna att utveckla sin beredskap för oljebekämpning och öka forskningen, medvetenheten och samarbetet kring Östersjöns skydd. Östersjöutmaningens mål är att aktivera så många andra parter som möjligt att delta i syfte att förbättra Östersjöns tillstånd.

The Tall Ships Races Helsinki 2013

För The Tall Ships Races -seglingstävlingen står Sail Training International (STI), som är en internationell organisation som inte siktar på vinst. Syftet är att samla ihop unga till en vänskaplig tävling och skolseglats oberoende av nationalitet, hudfärg, religion eller social bakgrund. För arrangemangen i Helsingfors står stadens evenemangsenhet. Evenemanget i Helsingfors har tre huvudteman: ungdomsarbete, skyddet av Östersjön och ansvarsfulla evenemangsarrangemang.

Tävlingen för stora segelfartyg ordnas på Östersjön vart fjärde år, och utöver Helsingfors är även Aarhus i Danmark, Riga i Lettland och Szczecin i Polen värdstäder för årets tävling. I The Tall Ships Races Helsinki 2013 -seglingstävlingen deltar cirka 100 fartyg med cirka 3 000 unga seglare undan 17.-20.2013. Senast var Helsingfors värdstad år 2000.

Relaterade länkar