Tänk om du gav bort något riktigt betydelsefullt i år i stället för prylar - hopp till Östersjön?

Som ett tack för din gåva får du tillgång till ett elektroniskt julkort som du kan använda för att komma ihåg din närmaste. Du kan ladda ned kortet från Tack-sidan efter att du gett din gåva.

Med hjälp av din gåva genomför vi konkreta åtgärder för att skydda Östersjön och ser till att havets berättelser förs vidare till kommande generationer.

Det är ännu inte för sent

Som vi alla såg i somras är Östersjön allvarligt övergödd och havet mår dåligt. Det är ännu inte för sent att rädda havet, men det börjar vara bråttom med åtgärderna.

Vi arbetar konkret för att minska eutrofieringen och skydda Östersjön. Stiftelsens projekt Ett Rent Östersjön förbättrar situationen i Östersjön konkret genom att minska miljöriskerna och belastningen på havet. Vårt mål är ett välmående Östersjön med klart vatten utan alltför mycket näringsämnen och alger samt tillräckligt med syre på havsbotten.

Vår stiftelse har även belönats för vår kunskapsförmedling och produktion av havsrelaterad kulturinformation. Vi har publicerat tiotals böcker med berättelser om havet och organiserat många utställningar och evenemang. Vi vill framföra berättelsen om detta hav som fungerar som en bro ut i världen för oss finländare. Det är viktigt att göra berättelsen om havet och dess historia känd. Då förstår vi också varför vårt unika Östersjön måste skyddas.

Mångfalden i vår verksamhet gör oss unika: vi arbetar för Östersjöns bästa över generationsgränserna.

Julgåva från företag

Företag kan också vara med om att stödja räddningsaktionerna för Östersjön och dess kulturarv. Företag som stödjer oss får tillgång till julhälsningar som de kan skicka ut till samarbetspartners för att tacka för det gångna året. Läs mer.