11.09.2015

Konstverket Horisont kompletteras igen i oktober

Konstverket Horisont som finns på Busholmskajen växer igen i oktober, då blänkarna 3381–3718, som är metallplattor med givarnas namn ingraverade, installeras i verket. Installationer i verket görs alltid då ett visst antal metallplattor uppnåtts. Installationen görs efter det att namnen ingraverats med laser i plattorna och de tavlor som bildas av plattorna har sammanställts.

De återstående 507 blänkarna installeras då samtliga donationer har gjorts och verket når upp till sin fulla längd på 54 meter. Den första delen av verket installerades sommaren 2013 i anslutning till The Tall Ships Races Helsinki 2013. Hela nettointäkten från Horisont-kampanjen används för att minska fosforutsläppen i Östersjön. Med de insamlade medlen har man redan finansierat bl.a. för vattenreningsverket i Gattjina lagrings- och doseringsutrustning för kemisk borttagning av fosfor.

 

Relaterade länkar